تبلیغات
مسیح آسمانی - معرفی اجمالی یهود.
مسیح آسمانی
چهارشنبه 11 اسفند 1389

معرفی اجمالی یهود.

چهارشنبه 11 اسفند 1389

نوع مطلب :
نویسنده :مسیح آسمانی

تاریخچه یهود

یعقوب فرزند إسحاق، كه او را اسرائیل (بنده خدا) مى‏گویند دوازده فرزند داشت كه چهارمین فرزند او (یهوذا) بود.

یهوذا و برادرانش با پدر خود یعقوب، در كنعان (فلسطین) سكونت داشتند و پس از واقعه مشهور حضرت یوسف كه یهوذا هم در آن شركت داشت، در سال1740 قبل از میلاد، كنعان را به عزم مصر ترك گفتند.

آن روزها مصر مملكت پر جمعیّت و با ثروتى بود و هركس بر آن حكومت مى‏كرد، چنان بود كه بر جهان حكومت مى‏كند.

هنگامى كه برادران یوسف وارد این سرزمین شدند حضرت یوسف پادشاه آن بود، از این جهت آنها زندگى بسیار با شكوهى بهم زدند. و كم‏كم تعدادشان از هزار تجاوز كرده و قبائل متعددى را تشكیل دادند.

این قبیله‏ها سالهاى درازى را در أمن و أمان بسر بردند، تا آنكه زمان (فرعون) فرا رسید و چون میان او و قبیله‏هاى بنى اسرائیل دشمنى هائى از گذشته بود، آنها را ذلیل كرده و به گفته قرآن (مردهایشان را كشته و زنانشان را به اسیرى برد)(1).

پیش از آنكه حضرت موسى(ع) به پیامبرى مبعوث گردد، بنى اسرائیل سخت‏ترین روزهاى خود را زیر شكنجه‏هاى طاقت فرسا و فشارهاى گوناگون فرعون بسر مى‏بردند.

ولى چون موسى(ع) در حوالى سال1213 قبل از میلاد مبعوث شد، روحهاى پژمرده آنها را جوان كرده و به جانهاى دربند شده آزادى بخشید.

امّا این پیامبر بزرگ، در برابر این خدمات از آن‏ها چه دید و آنها چه پاداشى باو دادند؟

براى مثال یكى از آن پاداشهاى ننگین را تاریخ چنین مى‏نویسد: شبانگاه حضرت موسى(ع) باتفاق بنى اسرائیل، مصر را مخفیانه ترك گفتند و به رود نیل رسیدند، موسى(ع) با عصاى خود آب‏ها را فرمان داد تا اینكه در میان رود راهى نمایان شد.

موسى(ع) أمر كرد تا همگى آن راه را در پیش گرفته و از نیل عبور كنند ولى آنها یك صدا گفتند: ما از دوازده قبیله‏ایم و هر قبیله‏اى عادات و رسوم خاص خود را دارد، بایداین راه به دوازده قسمت تقسیم شود یعنى براى هریك از قبائل یك راه و یك مسیر خصوصى باشد، تا فرمانت را اجرا كنیم.

موسى(ع) به دریا ندا داد: تا دوازده مسیر باز كند و به فرمان خداوند چنین شد.

ولى آنها یك قدم بجلو نرفتند و عذرشان این بود:

ممكن است كه در میان راه ما را با یكدیگر احتیاجى افتد، پس دریا را بگو تا چون پنجره‏ها سوراخ‏هائى در میان دیوارهاى آب باز كند، تا هر قبیله‏اى بتواند قبائل دیگر را ببیند و با آنها گفتگو كند، و چنین شد.

ولى باز هم برجاى خود ایستاده حركت نكرده و فریاد زدند:

پاهاى ما برهنه است و زمین دریا رطوبت دارد و تا امر نكنى زمین خشك شود ما از آنجا عبور نخواهیم كرد.

خداوند امر كرد... زمین خشک شد ولى باز هم برجاى خود ایستادند و این بار بى‏ادبى و وقاحت را به منتهى درجه رساندند و با یكدیگر چنین گفتند:

موسى ما را از شهر آواره كرده و اینك مى‏خواهد كه در دریا نابودمان كند تا ثروت و اندوخته‏هاى ما را بتصرّف خویش در آورد.

موسى(ع) با یك دنیا دهشت، در حالیكه لبخند تلخى بر لبانش نقش بسته بود پا به رود نهاده و پیشاپیش آنها به راه افتاد.

این نخستین تجربه و آزمایش تلخى بود كه بنى اسرائیل به موسى(ع) نشان دادند.

باز تاریخ مى‏نویسد: چون بنى اسرائیل، از رود نیل خارج شده و به صحراى سینا رسیدند، به موسى(ع) گفتند: ما را از آشیانه خود بیرون آورده و در صحرائى شن زار، سكونت دادى؟ این چه رفتارى است كه با ما مى‏كنى؟ مگر ما سنگ هستیم، مگر ما احتیاج به آب و غذا نداریم؟

خدا امر كرد تا از آسمان براى آنها طعام فرستاده و ابرى بر آنها سایه افكند و سنگى را امر فرمود تا به آنها آب دهد.

زمانى به همین منوال گذشت تا آنكه روزى به موسى(ع) گفتند: ما طعامهاى آسمانى نمى‏خواهیم به خدایت بگو، همان پیاز و عدس را براى ما بفرستد زیرا ما آنها را بهتر دوست مى‏داریم.

موسى(ع) گفت: به نزدیكترین قریه‏ها كه رسیدید: آنچه مى‏خواهید، خود بكارید و خداوند دیگر براى شما طعامى نخواهد فرستاد.

نافرمانى آنها آنقدر زیاد شد، كه خدا عذابى بر آنها نازل كرد و آن این بود كه مدّت چهل سال در صحراها و بیابانها سرگردان بودند و آنها كه با موسى(ع) از مصر بیرون آمدند، آرزوى شهر را بگور بردند و نوه‏ها و نواده‏هایشان با یوشع بن نون سال1500 قبل از میلاد وارد شهر كنعان شدند(2).

نخستین دولت یهودى هنگامى تشكیل شد كه (طالوت) یا (شأوول) در بین سالهاى 1095 ـ 1055 قبل از میلاد پادشاه گشت، و پایتخت را در سال1049 قبل از میلاد به یبوس (بیت‏المقدّس) تغییر داد.

سلیمان فرزند داود، كه پس از پدرش به مقام پادشاهى و نبوّت رسید، از بزرگترین پادشاهان آنها شناخته شد، در زمان او همه از آرامش و سعادت برخوردار بودند، مى‏گویند كه بناى هیكل سلیمان را او ساخت و مدّت هفت سال مهندسین مصر، الجزیره و فینیقیا در آن ساختمان كار مى‏كردند(3).

پس از مرگ سلیمان (بین سال932 قبل از میلاد) دولت آنها به دو قسمت تقسیم شد، یكى در شمال كه پایتختش سامره (نابلس) بود و دیگرى در جنوب كه پایتختش اورشلیم (بیت‏المقدّس) بوده است(4).

این دو دولت مدّت200 سال باهم جنگیدند تا آنكه (سرجون) امپراطور آشوریها 722( قبل از میلاد) بر آنها پیروز گشت و فرمان داد تا همه یهود را از آن منطقه خارج سازند(5).

پس از آنكه نینوى بدست كلدانیها سقوط كرد (614 قبل از میلاد) یهود براى بهم زدن میان آنها و مصریها كه بر كنعان حكومت داشتند سخت مشغول فعالیّت شدند، در اثر آن جنگ دامنه‏دارى میان آنها واقع شد بالاخره (نبوخذ نصر) پادشاه بابل در سال (562 قبل از میلاد) پیروز شد و براى انتقام از یهود اورشلیم را خراب كرد و هیكل‏ها را نابود نمود و همه را دست بسته به بابل حركت داد (586 قبل از میلاد).

مدّت زیادى را در اسیرى گذراندند، تا آنكه (كورش) پادشاه ایران، آنها را كه به (اُسراى بابل) مشهور بودند، نجات داده و دوباره هیكل را بنا كرد (516 قبل از میلاد)(6).

در ایّام (هیلین) یهود مورد حمله‏هاى بسیارى قرار گرفتند و آخرین آنها وقتى بود كه رهبر معروف رومانى (قیطس) اورشلیم را خراب كرده، هرچه یهودى بود اسیر كرد و به (رم) فرستاد، این حادثه در سال70 میلادى واقع شد.

و در سال125م (ادریانوس) امپراطور رومانى بر آنها حمله كرد اورشلیم را خراب نمود و تعداد پانصد هزار یهودى را كشته و پنجاه هزار نفر از آنها را اسیر كرد(7).

در عهد (تراجان ـ 106م) تعداد زیادى از یهود مخفیانه وارد اورشلیم شده و بناى خرابكارى را گذاردند و چون (ادریانوس) پادشاه روم شد. (117 ـ 138م) اورشلیم را به تصرف در آورد و انجام دادن مراسم مذهبى را بر یهود آزاد كرد.

یهود به رهبرى باركوخیا (135م) شورش كردند، ولى پیروز نشدند، در این واقعه بیش از580 هزار یهودى بقتل رسید و آنها كه جان سالم بدر بردند، شهر را ترك كرده ادریانوس مجددا اورشلیم را خراب كرده و به جاى آن شهر (ایلیا) بنا كرد(8).

پس از این تاریخ، یهود خرابكارى‏هاى زیادى كردند و بدنبال آن چندین بار قتل عام شدند كه خود مسبب همه آنها بودند(9).1 ـ سوره بقره، آیه49.

2 ـ (موقف علماء الاسلام من‏الیهود)، چاپ كربلا، صفحه10.

3 ـ مجله العربى چاپ كویت7، شماره 109، سال1967.

4 ـ فلسطین والضمیر الانسانى، صفحه54.

5 ـ مجله العربى شماره109 صفحه54.

6 ـ تاریخ الاسرائیلین ـ تألیف شاهین مقاریوس، چاپ المقتطف1904.

7 ـ مجله العربى109، صفحه55.

8 ـ تاریخ القدس، تألیف عارف المعارف، چاپ دارالمعارف1951.

9 ـ براى توضیح بیشتر به كتاب (خطرالیهودیة العالمیة)، تألیف عبدالله التل مراجعه شود.


صفات یهود و فشار دولتها

گوستاولوبون فرانسوى مى‏گوید: اگر ما بخواهیم صفات یهود را در چند كلمه خلاصه كنیم، باید بگوئیم: یهود مانند انسانهائى هستند كه تازه از جنگل وارد شهر شده‏اند و همیشه از صفات انسانى بى‏بهره بودند، چرا كه همچون پست‏ترین مردم روى زمین زندگى مى‏كنند(1).

بنى اسرائیل همیشه مردمى وحشى، سفاك و بى‏غیرت بوده، حتّى در زمانى كه خود آنها بر كشورهاى خود حكومت مى‏كردند، باز هم از سفاكى خود دست بر نداشته‏اند، بى‏پروا وارد جنگ شده و چون از پاى در مى‏آمدند، به یك مشت خیالات غیر انسانى و بى‏اساس پناه مى‏بردند. خلاصه آنكه هیچ فرقى میان یهود و حیوانات نمى‏توان گذاشت(2).

برجسته‏ترین صفات یهود، چنانچه قرآن بیان مى‏كند از قرار ذیل است.

1 ـ قساوت و توحش:

چنانچه خداوند متعال مى‏فرماید: (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلكْ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ أشَدُّ قَسْوَةً وَ إنَّ مِنَ‏الحِجَارةِ لَما یَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأنْهارُ وَ اِنَّ مِنْها لَما یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ اِنَّ مِنْها لَما یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)(3) پس با این معجزه بزرگ باز چنان سخت دل شدند كه دلهایشان چون سنگ یا سخت‏تر از آن شد چه آنكه از پاره سنگها نهرها بجوشد و برخى دیگر سنگ‏ها بشكافد و باز آبى از آن بیرون آید و پاره‏اى از ترس خدا فرود آیند (اى سنگدلان بترسید كه) خدا از كردار شما غافل نیست. و در جاى دیگر مى‏فرماید:

(فَبِما نَقْضِهِمْ میثاقَهُمْ لَعَنّاهُمْ وَ جَعَلْنَا قُلُوبَهُم قَاسِیَةً یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسُوا حَظّا مِمّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلا تَزالُ تَطّلِعُ عَلى خائِنَةٍ مِنْهُمْ اِلاّ قَلیلاً مِنْهُم)(4) پس چون بنى اسرائیل پیمان شكستند آنان را لعنت كردیم ودلهایشان را سخت گردانیدیم (كه موعظه در آنها اثر نكرد) كلمات خدا را از جاى خود تغییر مى‏دادند و از بهره آن كلمات كه به آنها داده شد در (تورات) نصیب بزرگى را از دست دادند و دائم بر خیانتكارى و نادرستى آن قوم مطّلع مى‏شوى جز قلیلى از آنها كه با ایمان و نیكوكارند.

قساوت قلب و سنگدلى آنها را تاریخ در تمام اعصار و قرون خود روشن كرده است.

(كاسیوس) در كتاب78 خود در فصل32 در حوادث سال117 م، مى‏نویسد:... مطابق همین تاریخ یهود در غرب دریاى طرابلس به رهبرى (آندریا) براى كشتن رومیها و یونانیها خروج كرده همه را از دم تیغ گذراندند، سپس خونهایشان را آشامیده، گوشتهایشان را خوردند، سرها و استخوانها را قطعه قطعه كرده و به سگها دادند.

خیلى از ما را هم مجبور كردند كه یكدیگر را مثل حیوانات بكشیم. تعداد آن كسانى كه در این كشتار به قتل رسیدند به220000 نفر رسید.

و همانند این كشتار را در مصر و قبرس به رهبرى (آرتمیون) تكرار كردند و در این كشتار هم240000 نفر به قتل رسیدند.

در (سافیل) واقع در اسپانیا،138 مسیحى را به یكى از مقابر دور از شهر برده و آنها را با گلوله مجروح و سپس زنده به گور كردند، بطوریكه دستهایشان از قبر بیرون مانده و برخى از اجساد بطور كامل زیر خاك پنهان نشده بود.

البته این قساوت قلب براى یهود، تازگى ندارد و حتّى در همین جنگ اخیر (1967م) مسلمانان و اسرائیل هنگامى كه آنها بر بیت‏المقدّس پیروز شدند، به یكى از قریه‏هاى نزدیك شهر حمله برده و مردم بى‏دفاع و بى‏گناه از ترس به مسجد پناه بردند. ولى یهود مگر مسجد مى‏فهمد؟ وقتى همه مردم وارد مسجد شدند هلى‏كوپترها بر فراز مسجد به پرواز در آمده و دهها نفر از مردم بى‏گناه و بى‏دفاع را با مواد منفجره به خون خود آغشته نموده و آتش زدند(5).

2 ـ كشتن انبیاءالله:

قرآن مجید در این باره مى‏فرماید: (وَلَقَدْ اتَیْنا مُوسَى الْكِتابَ وَقَقَّیْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ اتَیْنا عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّناتِ وَأیَّدْناهُ بِرُوح الْقُدُسِ أفَكُلَّما جائَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى اَنْفُسَكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَریقا كَذَّبْتُمْ وَ فَریقا تَقْتُلُونَ)(6).

و ما به موسى كتاب تورات را عطا كردیم و از پى او پیغمبران را فرستادیم و عیسى(ع) پسر مریم را به ادلّه روشن، حجّتها دادیم و او را به واسطه روح‏القدس اقتدار و توانائى بخشیدیم، آیا هر پیامبرى كه بر خلاف هواى نفس شما اوامرى از جانب خدا آورد از امرش سرپیچى كرده از راه حسد گروهى را تكذیب مى‏كنید و گروهى را مى‏كشید؟

همچنین مى‏فرماید: (وَاِذا قیلَ لَهُم امِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قالوُا نُؤْمِنُ بِما اُنْزِلَ عَلَیْنا وَ یَكْفُرُونَ بِما وَرآءَهُ وَ هُوَ الحَقُّ مُصَدِّقا لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبیاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنینَ)(7).

و چون به یهود گفته شد ایمان بیاورید به قرآنى كه خدا براى (هدایت بشر) فرستاده، پاسخ دادند كه تنها به تورات، چون به ما نازل شده ایمان مى‏آوریم و به غیر تورات كافر مى‏شوند در صورتى كه قرآن حقّ است و كتاب آنها را تصدیق مى‏كند، بگو اى پیغمبر اگر شما در دعوى ایمان به تورات راستگو بودید به كدام حكم تورات قبل از این پیغمبران را كشتید؟

و باز قرآن مى‏فرماید: (لَقَدْ اَخَذْنا میثاقَ بَنى اسْرائیلَ وَاَرْسَلْنا اِلَیهِمْ رُسُلا كُلَّما جآئَهُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى اَنْفُسُهُمْ فَریقاً كَذَّبُوا وَ فَریقاً یقتُلوُنَ)(8).

از بنى اسرائیل پیمان گرفتیم (كه خدا را اطاعت كنند) و پیامبرانى بر آنها فرستادیم (كه احكام خدا بیاموزند) هر رسولى آمد چون بر خلاف هواى نفس آنها گفت، گروهى را تكذیب كرده و گروهى را كشتند.

عجیب آنكه كشتن پیامبران آنقدر در بین آنها معمول شده بود كه صورت طبیعى به خود گرفته بود، چنانچه در روایات است كه یهود مابین طلوع فجر تا طلوع آفتاب70 پیامبر را سر بریدند و سپس دكانهاى خود را باز مى‏كردند مثل اینكه هیچ كارى نكرده‏اند(9).

از جمله پیامبرانى كه بدست آنها به قتل رسیدند، یحیى و زكریّا(علیهماالسلام) بودند كه فقط بخاطر آنكه آنها را از فحشاء و منكرات منع مى‏كردند مستحق قتل شدند.

چنانچه مى‏خواستند (هارون) جانشین حضرت موسى(ع) را به قتل برسانند. و براى عیسى(ع) چوبه‏هاى دار نصب كردند.

و از همه بزرگتر آنكه پیامبر اسلام(ص) را شهید كردند چنانچه در تواریخ مى‏نویسند: پس از فتح خیبر همسر (سلام بن مشكم) یهودى كه ظاهرا اسلام آورده بود طعامى از گوشت ران گوسفند مهیّا كرده، و به خدمت رسول اكرم(ص) فرستاد، پیامبر خدا(ص) كه هیچ وقت عادت نداشت غذا را تنها میل كند، (بِشر بن براء) را دعوت كرد بِشر هم دست برده و قطعه‏اى از آن گوشت را خورد و مقدارى از آن را جوید، یك مرتبه لقمه را از دهان انداخته، فریاد زد (به خدا قسم كه این گوشت به من خبر مى‏دهد كه مسموم است) ولى آن زهر آنقدر قوى بود، كه بِشر را در همان جا به قتل رسانیده و پیامبر اكرم (ص) را پس از چند هفته شهید كرد(10).

3 ـ دروغ، افتراء، تحریف:

قرآن مى‏فرماید: (وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ لَوْ یُضِلُّونَكُمْ وَ ما یُضِلّوُنَ اِلاّ اَنْفُسَهُمْ وَ ما یَشْعُرونَ)(11).

گروهى از اهل كتاب انتظار و آرزوى آن دارند كه شما را گمراه كنند، به آرزو نخواهند رسید و این را نمى‏فهمند.

و مى‏فرماید: (یا اَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(12).

اى اهل كتاب چرا حقّ را به باطل مشبه مى‏سازید تا چراغ حقّ را به باد شبهات خاموش كنید در صورتى كه به حقّانیّت آن آگاهید.

(مِنَ الَّذینَ هادُوا یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ یَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَیْنا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَ راعِنا لَیّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْناً فِى‏الدّینِ وَلَوْ اَنَّهُمْ قالُوا سَمِعْنا وَ اَطَعنا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنا لَكانَ خَیْرا لَهُمْ وَ اَقْوَمَ وَلكِنْ لَعَنَهُمُ‏اللَّهُ بَكُفْرِهِمْ فَلایُؤْمِنُونَ اِلاّ قَلیلاً)(13).

گروهى از یهود كلمات خدا را از جاى خود تغییر داده و مى‏گویند: فرمان خدا را شنیده و از آن سر مى‏پیچیم و (به زبان جسارت با تو خطاب مى‏كنند) مى‏گویند بشنو كه كاش شنوا باشى و گویند ما را رعایت كن و گفتار شان زبان بازى و تمسخر به دین است و اگر به احترام مى‏گفتند كه ما فرمان حقّ را شنیده و تو را اطاعت كنیم و تو سخن ما بشنو و به حال ما بنگر، آنان را نیكوتر بود و به صواب نزدیكتر. خدا آنها را چون كافر شدند لعنت كرد كه به جز اندكى از آنها (لایق رحمت خدا نیستند) ایمان نمى‏آورند.

(... مِنَ‏الَّذینَ هادُوا سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرینَ لَمْ یَأتُوكَ یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ...)(14).

و نیز اندوهگین مباش از یهودانى كه جاسوسى كنند، سخنان فتنه خیز به جاى كلمات حق تو به آن قومى كه از كبر نزد تو نیامدند، مى‏رسانند (مانند یهودان خیبر) (آنها از دشمنى و عناد به اسلام كلمات حقّ را بعد از آنكه به جاى خود مقرّر گشت) به میل خویش تغییر دهند.

4 ـ مكر و خدعه:

این دو صفت دو عصاى ضخیمى است كه همیشه یهود در كارهاى خود بر آنها تكیه مى‏كنند. مكر و خدعه در ذات هر یهودى است، در هركجا و در هركارى كه انجام مى‏دهد با او همراه مى‏باشد.

قرآن مى‏فرماید: (وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُالْمكِرینَ)(15).

یهود با خدا مكر كردند، خدا هم در مقابل با آنها مكر كرد و از همه كس خدا بهتر مكر تواند كرد.

(یا اَیُّهاالرَّسُول لایَحْزُنْكَ الَّذینَ یُسارِعُونَ فِى‏الْكُفْرِ مِنَ‏الَّذینَ قالُوا آمَنّا بِاَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ...)(16).

اى پیغمبر غمگین از آن مباش كه گروهى از آنان كه به زبان اظهار ایمان كنند و به دل ایمان نیاورند به راه كفر مى‏شتابند.

5 ـ مال اندوزى و ثروت پرستى:

وقتى كه موسى(ع) براى آوردن الواح به كوه طور رفت و سامرى گوساله‏اى از طلا و نقره براى آنها ساخت، از آن روز تا به امروز ثروت بزرگترین معبود یهود است.

هر یهودى سعى مى‏كند مالهاى جهان را تحت اختیار خود در آورد و ازاین راه اختیار دار مردم باشد.

خداوند متعال مى‏فرماید: (وَلَقَدْ جائَكُمْ مُوسى بِالبَیِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ اَنْتُمْ ظالِمُونَ)(17).

و با آن همه آیات و دلایل روشن كه موسى براى شما آشكار نمود باز گوساله‏پرستى اختیار كردید در غیاب او، كه مردمى سخت ستمكار بودید.

(وَ تَرى كَثیرا مِنْهُمْ یُسارِعُونَ فِى‏الاِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ماكانُوا یَعْمَلُونَ)(18).

بسیارى از آنها را بنگرى كه در گناه و ستمكارى و خوردن حرام مى‏شتابند، بسیار كار بدى را پیشه خود ساخته‏اند.

6 ـ پیمان شكنى و نقض عهد:

اگر امكان داشت تا پیمان شكنى را مجسّم كنیم... مى‏بایستى به یهود نگاه كرد. چه پیمانها و عهدهائى را كه زیر پا نهادند و شرافت انسانیّت را لگدمال نمودند؟

هنگامى كه پیامبر اسلام(ص) خندق را حفر كرد و مانع عبور سپاه كفار شد، یهود (بنى قریظه) كه هم پیمان رسول الله(ص) بودند یك جلسه اضطرارى تشكیل داده و با خود قرار گذاشتند، كه آنها از پشت بر لشكر اسلام حمله كنند و هم از طرف دیگر كفار بر آنها حمله‏ور شوند تا بدین وسیله اسلام را از ریشه نابود سازند، ولى سرانجام لشكر أحزاب شكست خورد و این بار نوبت این قبیله خائن رسید.

پیامبر اكرم(ص) مدّت25 روز آنها را محاصره كرد، تا بالاخره تسلیم شدند.

بعد از آن700 مرد سلحشور را دربند كرده خدمت پیامبر اسلام(ص) آوردند، پیامبر اكرم فرمود: هركس را كه مى‏خواهید انتخاب كنید تا در باره شما قضاوت كند. آنها (سعد بن معاذ) را كه قبلا از همان قبیله خیانت كار بود انتخاب كردند، سعد كه طبیعت آنها را مى‏دانست أمر كرد، تا تمام مردها را گردن زده و زنهایشان را اسیر كنند. هنگامى كه پیامبر خدا(ص) قضاوت سعد را شنید، فرمود: بخدا قسم حكم تو مطابق حكم خدا بود(19).

7 ـ فساد اخلاق:

فساد اخلاق، یكى از وسائل شرافتمندانه پیشرفت یهود است و به قول هیتلر هر دُملى را كه انسان بشكافد خواهد دید كه میلیونها یهودى داخل آن مشغول فسادند(20).

قرآن مجید مى‏فرماید: (لُعِنَ الَّذینَ كَفَرُوا مِنْ بَنى اِسْرائیلَ على لِسانِ داوُدَ وَ عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا یَعْتَدُونَ كانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا یَفْعَلوُنَ)(21).

كافران بنى اسرائیل به زبان داود و عیسى بن مریم مورد لعن و نفرین واقع شدند كه نافرمانى حكم خدا كرده و از حكم حقّ سركشى كردند، آنها هیچگاه از كار زشت خود (با آن همه پند و اندرز رسولان) دست بر نداشتند و آنچه مى‏كنند چقدر زشت و ناشایسته است.

8 ـ ربا خوارى:

قرآن مجید در این باره مى‏فرماید:

(فَبِظُلْمٍ مِنَ‏الَّذینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدّهِمْ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ كَثیرا وَاَخْذِهِمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ وَ اَعْتَدْنا لِلْكافِرینَ مِنْهُمْ عَذابا اَلیما)(22).

پس به جهت ظلمى كه یهود (در باره پیامبران و عیسى(ع) و در حقّ خود) كردند و هم بدین جهت كه بسیارى از مردم را از راه خدا منع نمودند، ما نعمتهاى پاكیزه خود را كه بر آنان حلال بود، حرام كردیم و از این جهت كه ربا مى‏گرفتند، در حالى كه از آن نهى شده بودند، نیز از این رو كه اموال مردم را به باطل (مانند رشوه و خیانت و سرقت) مى‏خوردند. و ما براى كافران آنها عذابى دردناك مهیّا ساختیم.

این شمه‏اى از صفات رذیله و برجسته یهود است و شاید همین عادات و روشهاى ناپسند بوده كه همیشه آنها را تحت فشار دولتها قرار مى‏داد و همین سبب شد كه یهود را از بیشترین كشورهاى جهان اخراج كنند.

در سال1290 میلادى یهود، مردم (انگلستان) را بستوه در آورد، در نتیجه (ادوارد) فرمان داد كه همه آنها را از كشور انگلستان بیرون كنند و در اعلامیه‏اى كه از طرف او منتشر شد آمده بود كه: یهود باید قبل از عید قدسین از كشور انگلستان خارج شوند و چنانچه كسى از این تاریخ خارج نشود او را اعدام كرده و به دار آویزان كنند و جسدش را چهار قسمت بنمایند.

در اثر این فرمان، تعداد16000 یهودى كه ساكن انگلستان بودند آنجا را ترك كرده و تمام اموال آنها مصادره شد.

پس از این تاریخ مدّت400 سال ورود یهود به انگلستان ممنوع بود، تا آنكه (كرمویل) در سال1657 میلادى تحت شرائطى اجازه داد كه وارد كشور انگلستان شوند(23).

در همین سال براى نخستین بار به یهود اجازه داده شد كه اوّلین كنیسه خود را در لندن بنا كنند.

و فقط در سال1674 به یهود (آمریكا) كه در آن وقت یكى از مستعمرات بریتانیا بود اجازه دادند كه علنا عبادت كنند. و در سال1841 اولین روزنامه یهودى در انگلستان منتشر شد.

در كشور فرانسه (لویس اغسطس) یهود را از آن كشور بیرون كرد و تا مدّت20 سال از ورود آنها جلوگیرى نمود. و در عهد (فیلیپ زیبا) براى دومین بار آنها را از فرانسه بیرون كرده و تمام دارائیهاى آنها را مصادره نمود. و در سال1341 میلادى، مردم بر علیه یهود شورش كرده و هزاران یهودى را سر بریدند، این شورش چندین سال ادامه داشت، بطوریكه در سال1394 یك یهودى در كشور فرانسه وجود نداشت.

در سال1492 به آنها اجازه داده شد كه وارد فرانسه شوند، ولى تا اواسط قرن شانزدهم به آنها اجازه سكونت در شهر را ندادند(24).

یهود چندین بار در كشور (آلمان) طرد شدند كه آخرین مرتبه بدست هیتلر انجام گرفت و مدّت12 سال وحشت‏ناكترین شكنجه‏ها را از طرف نازیها تحمّل كردند.

ما نمى‏دانیم هیتلر روى چه اساسى آنها را نابود كرد، ولى همین قدر مى‏دانیم كه یهود ملتى پست و بى‏شرافت است و انسانیّت از دست او زخمهاى زیادى بر تن دارد و آنچه بر سرش آمده كیفر خونریزیهاى او نخواهد بود.

در كشور (اسپانیا) در تاریخ31 مارس سال 1492 (فردیناند) اعلامیه‏اى صادر كرده و در آن از یهود خواست كه تا آخر ماه یولیو این كشور را براى همیشه ترك گویند، در اثر این فرمان تعداد500000 یهودى از اسپانیا خارج شدند.

همچنین از كشورهاى (شوروى سابق، لهستان، ایتالیا، روم، بلغارستان، سویس و مجارستان) یهود چندین بار طرد و اخراج شدند.1 ـ (الیهود فى ‏تاریخ الحضارات الاولى)، ترجمه عادل، قاهره1950.

2 ـ همان مدرك، صفحه58.

3 ـ سوره بقره، آیه74.

4 ـ سوره مائده، آیه13.

5 ـ این خبر در تمام رادیوها و روزنامه‏ها و جرائد آن زمان منتشر شد.

6 ـ سوره بقره، آیه87.

7 ـ سوره بقره، آیه91.

8 ـ سوره مائده، آیه70.

9 ـ قصص الانبیاء.

10 ـ موقف علماءالاسلام من‏الیهود، صفحه29، مكتب اسلام شماره 3، سال9، صفحه162، معروف این است كه پیامبر در موقع بیمارى خود چنین مى‏فرماید: این بیمارى از آثار غذاى مسمومى است كه آن زن یهودى پس از فتح خیبر براى من آورد. زیرا اگرچه پیامبر اولین لقمه را بیرون انداخت، ولى آن زهر با آب دهان پیامبر كمى مخلوط شد و روى دستگاههاى بدن آن حضرت اثر خود را گذارد.

11 ـ سوره آل عمران، آیه69.

12 ـ سوره آل عمران، آیه71.

13 ـ سوره نساء، آیه46.

14 ـ سوره مائده، آیه41.

15 ـ سوره آل عمران، آیه54.

16 ـ سوره مائده، آیه41.

17 ـ سوره بقره، آیه92.

18 ـ سوره مائده، آیه62.

19 ـ قصص الانبیاء.

20 ـ (تاریخ آلمانیا الهتلریه)، جلد1.

21 ـ سوره مائده، آیه78 و79.

22 ـ سوره نساء، آیه160 و161.

23 ـ مجله (الآداب)، 11/1957، صفحه43.

این عقده‏ها تركیده مى‏شود

همیشه عقده‏هاى حقارت واكنشهاى زیان‏آورى داشته است، ولى تاریخ واكنشى بسان واكنشهاى عقده یهود ندیده است، واكنشى كه دهها جنگ را بپا كرده است و صدها میلیون انسان را بكشتن داده است.

یهودیها براى جبران آن همه زجرها، محفلها و حزبهاى گوناگونى تشكیل دادند، تا بوسیله آن بتوانند انتقام آن همه فشار و سختگیریهاى مردم را از ملّتهاى ضعیف و ناتوان بگیرند.

الف: اولین محفل آنها كه در قرن هفدهم تأسیس شد، محفل (ماسونى) بود كه پیروزى‏هاى زیادى را نصیب یهود كرد(1). بطوریكه در اعلامیه‏هاى خود بیان نمودند، سه هدف اساسى را در محافل خود دنبال مى‏كنند.

1 ـ محافظت از یهودیسم در كلّ جهان.

2 ـ نابود كردن سایر ادیان جهان.

3 ـ دمیدن روح كُفر و الحاد، در ملّتها(2).

سرچشمه محفل از بریتانیا بود و در تمام جهان از آنجا شروع شد و به سرپرستى آن:

اولین محفل آنها در پاریس در سال1732 میلادى تأسیس گردید.

و اولین محفل ماسونى در جبل الطارق در سال1727م و در آلمان در سال1733م، در پرتغال در سال1735م، در هلند در سال1745م در سویس در سال1740م، در دانمارك در سال1745م، در ایتالیا در سال1763م، در بلژیك در سال1765م، در شوروى در سال1771م آغاز بكار كرده و تا سال1907م پنجاه محفل علنى تشكیل شد(3).

ب: دومین واكنش آنها تأسیس سازمان (بناى برث) در تاریخ 13/10/1842م بود. این سازمان كه در شعله‏ور كردن آتش جنگهاى جهانى اوّل و دوّم سهیم بود(4) از طرف مهاجرین یهود بوجود آمد.

در عهد آیزن هاور رئیس جمهور اسبق آمریكا كه خودش رئیس این سازمان بود، آقاى (فلیپ كلولزنیك) را بعنوان رئیس نمایندگان آمریكا در سازمان ملل متحد تعیین كرد.

در حال حاضر این سازمان در آمریكا و كشورهاى اروپائى بطور علنى مشغول فعالیّت است(5).

ج: سومین واكنش آنها، جنبش (صهیونیسم) بود.

هدف این جنبش ارتجاعى و نژادى آن بود كه حكومت موهوم و خیالى بنى اسرائیل را باز گرداند و بر خرابه‏هاى مسجدالاقصى (هیكل حضرت سلیمان) را بنا كند(6).

ابتداى این حركت را مى‏توان سال1816م دانست، گرچه هرتسل (1860 ـ 1904م) براى اولین بار آن را علنى كرده و خیلى‏ها آن را از ابتكارات هرتسل دانسته‏اند.

به عقیده صهیونیستها هر یهودى صهیونى است، ولى لازم نیست كه هر صهیونى یهودى باشد، زیرا اسامى اعضاء این حركت افراد زیادى را نام مى‏برد كه هیچ یك آنها یهودى نبوده است، مانند: (چرچیل، ایدن، ترومان، آیزن هاور، كندى و جانسون).

چرچیل در اواخر حیات خود مى‏گفت: من یك صهیونى واقعى هستم و افتخار مى‏كنم(7).

(پُرُتُكلهاى(8) حكماى یهود) از آنِ همین حركت است. این كتاب خطرناكترین برنامه‏هاى صهیونیها را براى سیطره بر جهان فاش مى‏كند(9).

د: چهارمین واكنش یهود را جمله (ضدّ سامى)(10) تشكیل مى‏دهد، كه این دروغ بزرگ سلاح بُرّنده یهود شده است.

یهودیان چگونه از آن استفاده مى‏كنند؟!

دست‏هاى خرابكار یهود بر همه جنگها و كشمكشهاى جهان اثر گذاشته، ولى مگر كسى مى‏تواند آن را فاش كند؟

1 ـ هنگامى كه خاندان سلطنتى (ساسون) در سال 1832( إلى) 1864 تجارت مواد مخدر را بدست گرفتند و مردم در این عمل اظهار نارضایتى كردند، یهودیان فریاد زدند (ضدّ سامى).

2 ـ هنگامى كه یهود دو جنگ جهانى اوّل و دوّم را برپا كردند، مردم خواستند آنها را مفتضح كنند، فریاد زدند: (ضدّ سامى).

3 ـ هنگامى كه دكترهاى یهودى در آمریكا میكروب سرطان را براى آزمایش به چند جوان مسیحى تزریق كردند و مردم خواستند از آن جلوگیرى كنند، فریاد زدند: (ضدّ سامى)(11).

4 ـ هنگامى كه میلیونر مشهور آقاى (هنرى فورد) كتاب (یهود، یگانه مشكله جهان) را انتشار داد، آنقدر یهود با سلاح (ضدّ سامى) با او جنگ كردند كه بالاخره مجبور شد نامه‏اى كه خود یهود نوشته بودند بعنوان معذرت خواهى، او امضاء كند و از آنها پوزش بطلبد(12). (حاییم وایزمن) مىگوید: ما هر كجا برویم سلاح (ضدّ سامى) را با خود حمل خواهیم كرد(13). و یهود این سلاح را در آمریكا، انگلستان و فرانسه بكار برده و نتائج بسیار مفیدى را از آن بدست آورده است.1 ـ براى توضیح بیشتر بهمین كتاب مراجعه شود.

2 ـ (الماسونیة منشئة ملك اسرائیل)، تألیف محمّد على زعبى، بیروت1956 م.

3 ـ به دائرةالمعارف بریتانیا ماده (فرماسورى) مراجعه شود.

4 ـ (خطرالیهودیة العالمیة على‏الاسلام والمسیحیة)، صفحه154.

5 ـ (الخطر المحیط بالاسلام)، صفحه203.

6 ـ (تاریخ الحركة الصهیونیة)، تألیف دكتر آلن تایلر.

7 ـ (خطرالیهودیة العالمیة)، صفحه172.

8 ـ قراردادها.

9 ـ (خطرالیهودیة العالمیة)، صفحه150.

10 ـ سام یكى از فرزندان حضرت نوح علیه‏السلام است واز اقوامى كه به او منتسب هستند، مانند: اعراب و عبریها را سامى گویند.

11 ـ (خطر الیهودیة العالمیة)، صفحه 174.

12 ـ مقدمه كتاب (خطر الیهودیة العالمیة)، صفحه12.

13 ـ (خطر الیهودیة العالمیة)، صفحه 178.


آرمانهاى غیر انسانى

یگانه آرمان یهود كه صراحتا اعلام مى‏شود آن است كه یك دولت یهودى جهانى بپا كنند، یعنى همه دنیا را تحت تصرّف خویش در آورند.

این حكومت بنا به گفته خود آنها از اسرائیل سرچشمه خواهد گرفت و پس از غلبه بر (نیل تا فرات) در راه آن گامهاى بزرگترى خواهند برداشت.

به عقیده آنها، اگر از (نیل تا فرات) را بدست بیاورند بقیه مناطق، خواهى نخواهى تسلیم خواهند شد، زیرا این منطقه كه با منابع سرشار خود ثروتمندترین مناطق جهان را تشكیل مى‏دهد، گلوى دنیا محسوب مى‏شود و كسى كه بتواند بر آن حكومت كند چنان است كه بر جهان حكومت داشته است.

تورات مى‏گوید: در آن روز به ابرام (ابراهیم) گفت: این زمین را به نسل تو خواهم داد، از نهر مصر تا نهر بزرگ فرات(1).

تا آنكه خداوند تو و نسل تو باشم... همه زمین‏هاى غربت تو را به تو و نسل تو بر مى‏گردانم... زمین‏هاى كنعان را به ملك ابدى تو خواهم در آورد(2). یهود پروردگار ما در (حوریب) با ما سخن گفت: بس است آنچه در این كوه توقف نمودید، بروید بالاى كوه اموریین جنوب و سواحل دریا و زمین‏هاى كنعان و لبنان تا نهر بزرگ فرات را به تصرّف درآورید. داخل شوید و زمینهائى را كه خداوند به آنها قسم یاد كرده كه آنها را به ابراهیم و اسحاق و یعقوب و فرزندان آنها بدهد تملّك كنید(3).

یهود براى تحقّق بخشیدن به این نویدها و مژده‏هاى دیگرى كه در (تلمود) وارد شده است در مرحله اوّل یك حكومت مخفیانه مركب از300 یهودى را تشكیل داد و یك نفر را (وارث سلیمان و داود) بعنوان پادشاه آن انتخاب نمود.

این حكومت مخفى در حقیقت صاحب مال، نفوذ و همه كاره اروپا بود(4).

آقاى (ولترراتنو) یهودى در روزنامه خود در تاریخ 25/12/1909 مى‏نویسد: سرنوشت اروپا فقط بدست300 نفر كه هریكى رفقاى دیگر خود را بخوبى مى‏شناسد تعیین مى‏گردد. این300 نفر كه همه یهودى مى‏باشند، داراى وسائل كافى براى سرنگون ساختن رژیمهاى مخالف هستند.

یهود این حكومت جهانى خود را به یك افعى بسیار بزرگى تشبیه مى‏كنند كه از سال70م، براى نابود كردن جهان در حركت است. دُم این افعى در فلسطین باقى خواهد ماند و سر آن به حركت خواهد آمد، تا آنكه تمام دنیا خراب شود و در این وقت سر او از این جهانگردى ننگین خود باز گشته و در شهر بیت‏المقدّس زیر پرچم یهود آرام خواهد گرفت.

ولى چون این آرمان كاملاً غیر انسانى، با وجود ادیان و اخلاق، امكان‏پذیر نبوده است، آنها سخت مى‏كوشند تا از اخلاق و دین مفهومى باقى نماند.

خاخام (ریچران) در یكى از سخنرانى‏هاى خود كه بر سر قبر (سیمون بن یهوذا) در شهر براغ سال1869م، ایراد كرده و در مجله (كانت مپران) كه در تاریخ 1/7/1880م، چاپ شده است، مى‏گوید: پدران گذشته ما هر ساله كنفرانسى بر سر این قبر تشكیل مى‏دادند و این وظیفه ما است كه اوّل هر قرن این كنفرانس را تشكیل داده و براى سیطره بر جهان طرح و برنامه‏ریزى بنمائیم.

اكنون هیجده قرن از جنگ یهوذا تا این زمان مى‏گذرد، براى این كه خداوند وعده داده است ابراهام قدرت پیدا مى‏كند بر جهان و در این مدّت یهود، اهانتها و جسارتهاى زیادى بخود دیده و چندین بار قتل عام شده، ولى آنها تسلیم نشده و اگر در دنیا پراكنده مى‏باشند علّتش این است كه دنیا ملك آنها است.

و اضافه مى‏كند: اینك ملّت ما گامهاى بزرگى را بسوى قله جهان برداشته و هر روز كه مى‏گذرد بر قوّت و قدرت و نفوذ ما افزوده مى‏شود. ما خداوند این زمان را كه عبارت از طلا است مالك هستیم، همان خداوندى كه هارون آن را بصورت گوساله‏اى در آورد و ما آن را پرستش كردیم و اینك بصورت خداوند تمام مردم جهان در آمده است. در آن لحظه كه طلاهاى جهان بدست ما در آید وعده‏هاى أبراهام (ابراهیم(ع)) را عملى خواهیم كرد و بر جهان سیطره كاملى خواهیم یافت.1 ـ سفر پیدایش اصحاح، صفحه15.

2 ـ همان مدرك، صفحه17.

3 ـ تثنیه اصحاح اوّل.
4 ـ (الیهودیة العالمیة)، صفحه135.24 ـ (خَطَر الیهودیة العالمیة على الإسلام والمسیحیة)، صفحه114.
buy cialis online best price
جمعه 16 آذر 1397 05:29 ق.ظ

You actually said that fantastically.
cialis 5 mg schweiz tadalafil fast cialis online price cialis per pill dosagem ideal cialis cialis sicuro in linea cialis baratos compran uk free generic cialis import cialis trusted tabled cialis softabs
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:16 ق.ظ

You stated it perfectly.
buy cialis cheap 10 mg acheter du cialis a geneve cialis uk next day cialis en mexico precio cialis generika in deutschland kaufen i recommend cialis generico preis cialis 20mg schweiz effetti del cialis cialis generico cialis e hiv
where to buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:10 ب.ظ

Incredible a good deal of beneficial tips!
cialis italia gratis cialis online cialis from canada only best offers cialis use purchase once a day cialis il cialis quanto costa cialis generique 5 mg cialis qualitat cialis para que sirve estudios de cialis genricos
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:42 ق.ظ

You said it terrifically.
cialis pills boards cialis rezeptfrei sterreich effetti del cialis generic cialis at walmart cialis baratos compran uk cialis cipla best buy buy online cialis 5mg cialis authentique suisse cialis price thailand cialis 20 mg effectiveness
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 03:40 ب.ظ

You actually said it wonderfully!
cialis super acti deutschland cialis online cialis bula cialis manufacturer coupon buy generic cialis cialis australia org prezzo di cialis in bulgaria side effects of cialis enter site very cheap cialis cialis generico milano
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:17 ق.ظ

With thanks. Terrific stuff.
side effects of cialis buy cialis online legal cialis tablets australia prezzo cialis a buon mercato click now cialis from canada cialis efficacit cialis manufacturer coupon look here cialis cheap canada cialis patentablauf in deutschland buy cialis cheap 10 mg
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 04:06 ب.ظ

You actually expressed it fantastically!
buying cialis on internet cialis from canada prezzo cialis a buon mercato cialis dosage recommendations female cialis no prescription the best site cialis tablets we choice cialis uk cialis free trial cialis dose 30mg only now cialis for sale in us
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 04:00 ق.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of posts!

we choice cialis pfizer india cialis for sale in europa cialis 5 mg generic cialis in vietnam recommended site cialis kanada tadalafil 20 mg brand cialis generic cialis 200 dollar savings card cialis official site prix de cialis
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:28 ب.ظ

Wonderful posts. Appreciate it.
cialis 5 mg effetti collateral rx cialis para comprar click now buy cialis brand india cialis 100mg cost india cialis 100mg cost look here cialis order on line cialis 20 mg overnight cialis tadalafil dosagem ideal cialis buy brand cialis cheap
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 03:40 ق.ظ

Valuable knowledge. Regards.
cialis italia gratis what is cialis cialis generique 5 mg order generic cialis online cialis mit grapefruitsaft compare prices cialis uk cialis prices cialis kaufen cialis purchasing cialis soft tabs for sale
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 04:07 ب.ظ

You made your point.
where do you buy cialis precios cialis peru cialis lilly tadalafi estudios de cialis genricos how do cialis pills work generic cialis with dapoxetine cialis bula sublingual cialis online interactions for cialis cialis 10 doctissimo
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 03:17 ق.ظ

You've made your point extremely effectively..
cialis price thailand cialis patent expiration side effects of cialis how much does a cialis cost comprar cialis 10 espa241a dose size of cialis cialis 5mg prix buy cialis online legal cialis generico en mexico tadalafil 5mg
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 04:01 ب.ظ

Useful forum posts. Regards.
dose size of cialis we choice free trial of cialis cialis patent expiration look here cialis order on line cialis lowest price free generic cialis cialis without a doctor's prescription only now cialis for sale in us acheter du cialis a geneve precios cialis peru
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 04:14 ق.ظ

Superb information. Kudos!
click here take cialis generic cialis 20mg uk cialis venta a domicilio cialis official site safe site to buy cialis online cialis en 24 hora cialis free trial prix cialis once a da cialis y deporte cialis 5 mg funziona
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:52 ب.ظ

Reliable advice. Thanks!
cialis 20mg rezeptfrei cialis apotheke cialis with 2 days delivery prezzo cialis a buon mercato generic cialis 20mg tablets only now cialis 20 mg only now cialis for sale in us we like it cialis price cuanto cuesta cialis yaho no prescription cialis cheap
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:55 ق.ظ

This is nicely expressed! !
generic cialis pill online cialis 5mg prix comprar cialis navarr sublingual cialis online cialis alternative non 5 mg cialis generici cialis pas cher paris viagra vs cialis vs levitra buy name brand cialis on line pastillas cialis y alcoho
buy cheap cialis in canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:27 ب.ظ

Point certainly applied!.
cialis dosage amounts cialis generic we choice cialis pfizer india ou acheter du cialis pas cher cialis canadian drugs cialis baratos compran uk cialis generico in farmacia price cialis best cialis 5mg prix cialis dosage recommendations
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:21 ق.ظ

You actually stated this adequately.
cialis pills price each cialis 5mg billiger we use it cialis online store cialis australia org cialis generico en mexico precios de cialis generico cialis venta a domicilio tadalafilo buy generic cialis cilas
levitra generic
جمعه 20 مهر 1397 02:25 ق.ظ

Incredible all kinds of wonderful tips!
levitra online levitra online buy levitra 10mg buy levitra 10mg buy levitra buy levitra generic levitra vardenafil levitra 20 mg levitra online
buy cheap cialis on line
شنبه 7 مهر 1397 10:40 ق.ظ

Cheers, Loads of stuff.

discount cialis cialis canada on line cialis prezzo al pubblico cialis for daily use interactions for cialis cialis 20 mg effectiveness precios cialis peru try it no rx cialis we like it safe cheap cialis precios cialis peru
canadian prescriptions online
شنبه 31 شهریور 1397 11:20 ب.ظ

Many thanks, Ample forum posts.

canadian pharmacy canada online pharmacies medication drugs for sale in uk pharmacy canada canadian pharmacy no prescription no 1 canadian pharcharmy online northwest pharmacies online northwestpharmacy pharmacy canada 24 online pharmacies mexico
http://viagravonline.com/
پنجشنبه 29 شهریور 1397 12:03 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
bulk cialis where cheapest cialis generic low dose cialis cialis generico online cialis from canada prezzo cialis a buon mercato achat cialis en itali cialis 5 mg schweiz buy cheap cialis in uk we choice free trial of cialis
cialisvipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 11:21 ق.ظ

You actually mentioned this wonderfully.
cialis professional yohimbe cialis 5 mg cialis prezzo al pubblico cialis 100mg suppliers calis viagra or cialis buy cialis online how much does a cialis cost 200 cialis coupon cialis 5 mg schweiz
online viagra no prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:56 ق.ظ

Kudos! Numerous facts!

viagra with prescription online viagra or sildenafil cheap viagra online buy viagra canada buy viagra online australia buying viagra on line buy viagra online generic how to buy generic viagra online pharmacy viagra uk purchase of viagra
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:40 ب.ظ

Well spoken indeed! !
callus opinioni cialis generico how to buy cialis online usa wow cialis tadalafil 100mg cialis 100 mg 30 tablet acquistare cialis internet buying cialis on internet order generic cialis online cialis coupon opinioni cialis generico
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:25 ق.ظ

You've made your point!
free cialis cialis coupons cialis prices cialis cipla best buy we like it cialis soft gel buy cialis cialis coupons printable cialis per paypa cialis price in bangalore cialis side effects
http://viabiovit.com/get-viagra-fast-without-prescription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:11 ق.ظ

Great postings. Thanks.
buy viagra using paypal order viagra cheap buy viagra usa online viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra where buy viagra uk where can i buy viagra online buy brand viagra online pharmacy viagra order viagra online without a prescription sildenafil or viagra
babecolate.com/best-online-pharmacy-to-buy-generic-cialis.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:55 ب.ظ

Wow many of beneficial info!
weblink price cialis cialis 5 mg scheda tecnica wow cialis 20 enter site very cheap cialis cialis generico postepay cialis daily new zealand cialis 20 mg best price cialis super kamagra cialis generique cialis online napol
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:21 ق.ظ

Helpful knowledge. Regards!
cialis soft tabs for sale cialis et insomni cialis without a doctor's prescription calis cialis prices in england buy brand cialis cheap get cheap cialis buy cialis sample pack tadalafil 20mg cilas
Tadalafil 5mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:42 ب.ظ

Wow quite a lot of amazing knowledge!
cheap sildenafil tablets buy viagra plus viagra or sildenafil viagra tablets buy online online viagra usa how to buy viagra without seeing a doctor buy tadalafil where can we buy viagra can u buy viagra over the counter order online pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30