تبلیغات
مسیح آسمانی - تلمود چیست؟؟
مسیح آسمانی
چهارشنبه 11 اسفند 1389

تلمود چیست؟؟

چهارشنبه 11 اسفند 1389

نوع مطلب :
نویسنده :مسیح آسمانی


 خاخامهای یهودی طی سالهای متمادی شرحها و تفسیرهای خود سرانه و گوناگونی برتورات نوشته اند كه همه آنها را خاخام « یوخاس » درسال1500 م جمع آوری نموده و به اضافه چند كتاب دیگر كه در سالهای 230 و 500 م نوشته شده بودند, به نام « تلمود » یعنی تعلیم دیانت وآداب یهود, جمع آوری كرد.

در سه ساعت سوم هم جهان را روزی می دهد . در سه ساعت آخر هم با حوت دریا كه پادشاه ماهیها است به بازی می پردازد.
هنگامی كه خداوند امر كرد « هیكل » را خراب كنند خطا كرده بود، به خطای خویش اعتراف كرده و به گریه در آمد وگفت : وای بر من كه امر كردم خانه ام را خراب كنند و هیكل را بسوزانند و فرزندان مرا تاراج نمایند . 


خداوند ، از این كه یهود را به چنین حالی گذاشته سخت پشیمان است و هر روز لطمه به صورت خود می زند و زار زار گریه می كند ، گاهی از چشمانش دو قطره اشك به دریا می چكد و آن چنان صدا می كند كه تمام اهل جهان صدای گریه او را می شنوند و آبهای دریا به تلاطم و زمین به لرزه در می آید .
هرگز خداوند از كارهای ابلهانه وغضب و دروغ بركنار نیست .




و چنانچه غیر از یهودی بر یهود تسلط پیدا كند ، یهود باید بر خود گریه كند و بگوید: وای بر ما، این چه ننگی است كه ما زیر دست و جیره خوار دیگران شده ایم. پیش از آنكه یهود نفوذ و سلطه كامل خود را بدست آورد لازم است جنگ جهانی بر پا و دو ثلث بشر نابود شود، و در مدت هفت سال یهود اسلحهای جنگ را خواهد سوزانید و دندانهای دشمنان بنی اسرائیل به مقدار بیست و دو ذرع كه تقریباً هزار و سیصد و بیست برابر دندانهای عادی می شود ! از دهانشان بیرون خواهد آمد. هنگامی كه مسیح حقیقی پا به عرصه وجود گذارد یهود آنقدر ثـروت ومال خواهند داشت كه كلید صندوقهایشان را بر كمتر از سیصد الاغ حمل نتوان كرد ! كشتن مسیحی از واجبات مذهبی ما است1 و پیمان بستن با او یهودی را ملزم به ادا نمی كند .
روسای مذهب نصرانی و هر كه دشمن یهود است را, باید در روز سه مرتبه لعن كرد . «یسوع ناصری» (حضرت مسیح علیه السلام) كه ادعای پیامبری كرده ونصاری (مسیحیان) گولش را خوردند ،با مادرش مریم كه او را از مردی به نام «باندار» به زنا آورده بود ، در آتش جهنم می سوزند .كلیساهای نصاری كه در آن سگهای آدم نما به صدا در می آیند به منزله زباله خانه است .

یسوع مسیح كافر است زیرا از دین مرتد گشت و به عبادت بت پرداخت و هر مسیحی كه یهودی نشود بت‌پرست و دشمن خدا خواهد بود و از عدالت خارج است و انسانی كه بر غیریهود كوچكترین ترحمی روا دارد، عادل نیست. غش و خدعه كردن با غیر یهودی منع نشده است. سلام كردن بر كفار (غیریهودیان) اشكال ندارد, به شرط آنكه سراً او را مسخره كرده باشد.

یهود مانند زن شوهردار است و همچنان كه زن در منزل به استراحت می‌پردازد و شوهر، خرجی او را می‌دهد, بی آن كه در كارهای خارج از منزل با او شركت كند، یهود هم به استراحت پرداخته و دیگران باید آنها را روزی بدهند.





4 ـ بهشت مخصوص یهود است و هیچ كس به جز آنها داخل آن نمی شوند ، ولی جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است و جز گریه و زاری چیزی عاید آنها نمی گردد, زیرا زمینش از گل و بسیار تاریك و بدبو است . پیامبری به نام مسیح نیامده است و تا حكم اشرار (غیر یهود) منقرض نشود ، ظهور نخواهد كرد و هر وقت كه او بیاید زمین خمیر نان و لباس پشمی می رویاند ، در این وقت است كه سلطه و پادشاهی یهود باز گشته و تمام ملتها مسیح را خدمت خواهندكرد ! آن زمان هر یهودی دو هزار و هشتصد برده و غلام خواهد داشت . 6- اسراییلی در نزد خداوند بیش از ملائكه محبوب و معتبر است. اگر غیریهودی، یك یهودی را بزند چنان است كه به عزت الهیه جسارت كرده است و جزای چنین شخصی جز مرگ چیز دیگری نیست و باید او را كشت. اگر یهود نبود، بركت از روی زمین برداشته می‌شد و آفتاب ظاهر نشده و باران نمی‌بارید. همچنان كه انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود بر اقوام دیگر فضیلت دارد. نطفه‌ای كه از غیریهودی منعقد می‌شود، نطفة اسب است. اجانب (غیریهودیان) مانند سگ هستند و برای آنها عیدی نیست, زیرا عید برای اجنبی و سگ خلق نشده است. سگ افضل از غیر یهودی است، ‌زیرا در اعیاد باید به سگ نان و گوشت داد، ولی نان دادن به اجنبی حرام است. هیچ قرابت و خویشی بین اجانب نیست، مگر در نسل و خاندان الاغ قرابتی است؟ خانه‌های غیریهودی به منزلة طویله است. اجانب دشمن خدا و مثل خنزیر قتلشان مباح است. اجانب برای خدمت كردن یهود, به صورت انسان خلق شده‌اند. 8- هرگاه یهودی و اجنبی شكایت داشته باشند, باید حق را بجانب یهودی داد اگرچه بر باطل باشد. برای شما جایز است كه مأمورین گمرك را غش بنمائید و برای او قسم دروغ بخورید ... از خاخام «صموئیل» یاد بگیرید، صموئیل از مردی اجنبی كاسه‌ای از طلا به قیمت چهار درهم خریداری كرد، در حالی كه فروشنده نمی‌دانست كه آن طلا است. با این حال یك درهمش را هم دزدید! ربودن اموال دیگران بوسیلة ربا مانعی ندارد، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیریهودی امر می‌فرماید. به كسانی كه یهودی نیستند قرض ندهید, مگر آن كه نزول بگیرید, در غیر این صورت، قرض دادن به غیر یهودی جایز نیست و ما مأموریم كه به آنها ضرر برسانیم. حیات و زندگانی دیگران ملك یهود است، چه رسد به اموال آنها! هرگاه غیریهودی احتیاج به پول داشته باشد, آن قدر باید از او ربا و نزول گرفت كه تمام دارائی خود را از دست بدهد. 9- غیریهودی هر چند صالح و نیكوكار باشد، او را باید كشت. حرام است غیریهودی را نجات بدهید، حتی اگر در چاهی بیفتد, باید فوراً سنگی بر در آن گذاشت! اگر یكی از اجانب را بكشیم, مثل این است كه در راه خدا قربانی كرده‌ایم. اگر یك نفر یهودی كمكی به غیریهودی بكند, گناهی نابخشودنی مرتكب شده است. انسان می تواند شیطان را بكشد به شرط اینكه خمیر نان عید را نیكو به عمل آورد. (خمیر نان عید از خون غیر یهودیان ساخته می شود) همه آنها نابود نشدند و ممكن است آن شخصی كه در حال غرق شدن است, از آنها باشد. تا می‌توانید از غیریهود بكشید و اگر دستتان به كشتن او رسید و او را نكشتید، مرتكب خلاف شده‌اید. هلاك كردن مسیحی ثواب دارد و اگر كسی نمی‌تواند او را بكشد, لااقل سبب هلاكتش را فراهم نماید. كسانی كه مرتد شوند(یهودیانی كه از آئین یهود سر باز زنند), اجنبی و اعدامشان لازم است, مگر آن كه برای خدعة به دیگران مرتد شده باشند. 1 10- تعدی كردن به ناموس غیریهودی مانعی ندارد، زیرا كفار مثل حیوانات هستند و حیوانات را زناشوئی نیست. یهودی حق دارد، زنهای غیرمؤمنه (زنانی كه یهودی نباشند) را به غصب برباید و زنا و لواط با غیریهودی عقاب و كیفری ندارد. برای یهودی مانعی ندارد تسلیم امیال و شهوات خویش شود. 5-بر یهود لازم است كه املاك دیگران را خریداری كند1 تا آنها صاحب ملك نباشند و همیشه سلطه اقتصادی برای یهود باشد. 7- چون یهود با عزت الهیه مساوی هستند، بنابراین تمام دنیا و هر چه در اوست ملك آنها می‌باشد و حق دارند كه بر آن تسلط كامل یابند، دزدی از یهودی حرام است و از غیریهودی جایز می‌باشد، چون اموال دیگران مانند رملهای دریا است و هر كس زودتر بر آن دست گذاشت او مالك است. 11- قسم خوردن جایز است، خصوصاً در معاملات با غیر یهود. اصول قسم خوردن برای قطع نزاع تشریع شده است, اما نه برای كفار، زیرا آنها انسان نیستند. جایز است انسان شهادت زور بدهد(با اینكه می داند حق با یهودی نیست، ولی شهادت دروغ بدهد), چنانچه لازم است اگر می‌توانید بیست قسم دروغ بخورید, ولی برادر یهودی خویش را در معرض خطر قرار ندهید. بر یهود واجب است روزی سه مرتبه مسیحیان را لعن كنند و دعا كنند تا خداوند آنها را نابود سازد. بر ما لازم است كه با نصاری، مانند حیوانات معامله كنیم. كلیساهای نصاری، خانه گمراهان است و خراب كردن آنها ضروری و واجب است. 12- ملت برگزیده خداوند مائیم و لذا برای ما, حیوانات انسان ‌نمایی خلق كرده است, زیرا خدا می‌دانست كه ما احتیاج به دو قسم حیوان داریم، یكی حیوانات بی‌شعور و غیرناطقه مانند بهائم و دیگری حیوانات ناطقه و باشعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بودائیان و برای آنكه بتوانیم از همة آنها به اصطلاح سواری بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است و لهذا ما باید دختران زیبا و خوشگل خود را برای پادشاهان و وزرا و شخصیتهای برجستة غیر یهود, به تزویج درآوریم، تا بوسیلة آنها بر حكومتهای جهان، تسلط داشته باشیم! چنانچه معلوم شد یهود یك حزب خطرناكی برای فریب دادن مردم است كه آن هم به صورت مذهب و آئین درآمده است.(36)
1ـ روز دوازده ساعت است : درسه ساعت اول آن خداوند شریعت را مطالعه می كند . در سه ساعت دوم احكام صادر می كند . 2 ـ قسمتی از شیاطین ، از فرزندان آدم هستند ، آدم زنی داشت از شیاطین به نام « لیلیث » كه مدّت 130 سال همسر آدم بود ، شیاطین از نسل او متولد شدند! « حوا » در این مدّت 130 سال جز شیطان فرزندی نزائید زیرا او هم همسر یكی از شیاطین شده بود . و اگر غیریهود در دریا در حال غرق شدن است، نباید نجاتش بدهی، زیرا آن هفت ملتی كه در زمین « كنعان » بودند و بنا بود یهودیان آنها را به قتل برساند, 3 ـ ارواح یهود ، از ارواح دیگران افضل است ، زیرا ارواح یهود جزء خداوند است ! همچنان كه فرزند جزء پدرش می باشد ، روحهای یهود نزد خدا عزیزتر است زیرا ارواح دیگران شیطانی و مانند ارواح حیوانات است . نطفه غیر یهودی ، مثل نطفه بقیه حیوانات است .
یهود دارای دو عید مقدس است كه این عیدها بدون تناول خون تمام نمی‌شودند:
اول- عید یوریم در مارس Purim.
دوم- عید فصح در آپریل Passover. (37)
هر ساله افراد زیادی قربانی این دو عید «مقدس» می‌شوند، به نمونه‌های زیر توجه فرمائید:

در این وقت كشیش را پیش آورده، محكم بر زمینش زده و بی‌آنكه قطره‌ای از خونش بر زمین بچكد, سرش را از بدن جدا كردند. بعداً جسد بی‌جان او را به انبار برده و با هیزم آتش زدیم. سپس جسد او را قطعه قطعه كردیم و در كیسه‌های بزرگی جای داده و درصرافی واقع در اول خیابان یهود دفن نمودیم.
مأموریتمان كه تمام شد، به ابراهیم خادم كشیش وعده دادند,كه اگر این سر را برای كسی فاش نكند، او را از مال خودشان داماد خواهند كرد. بازپرس سؤال كرد:
- : استخوانهایش را چه كردید؟
- : با دسته هاونگ خورد كردیم!
- : سرش را چه كردید؟
- : با دسته هاونگ! خورد كردیم!
- : روده‌هایش را چه كردید؟
- : آنها را قطعه، قطعه كرده و در یكی از صرافیهای نزدیك دفن نمودیم!
- : آنگاه بازپرس رو به اسحاق هراری كرده و سؤال نمود:
- : آیا به اعتراف «سلیمان» اعتراض دارید؟
- : آنچه «سلیمان» می‌گوید صحیح است، ولی شما نمی‌توانید این عمل را جرم حساب كنید، زیرا یكی از مراسم های مذهبی ما در این عید, استفاده از خون غیریهود است.
- : خونهای كشیش را چه كردید؟
- : در شیشه كرده و به خاخام موسی ابوالعافیه دادیم. - : در مراسم مذهبی شما، در چه چیزی از خون استفاده می‌شود؟
- : در «خمیر نان عید».
- : آیا همه یهود باید از این نان استفاده كنند؟ نه، ولی چنین نانی حتماً باید نزد خاخام بزرگ موجود باشد.

خانمی كه تازه یهودی شده بود1 و در این قصه متهم بود, در اعترافات خود چنین گفته است : ما از طرف یهود مأمور شدیم كه این كودك مسیحی را ربوده و در ساعت معینی در منزل یكی از آنها حاضر كنیم. هنگامی كه ما با این كودك وارد منزل شدیم, دیدیم همه دور میزی نشسته و منتظر ما هستند.
طفل را روی میز گذاشته و با قدری شكلات و بیسكویت و شیرینی سر او را گرم كردیم، كودك بیچاره همین كه مشغول خوردن شد, یكی از آنها میخ تیز و درازی را در رانش فرو برد.
صدای دلخراش كودك بلند شد, هراسان به یكی از آنها پناه برد، او هم نامردی نكرد و با سوزن درازی كه در دست داشت كمرش را مجروح كرد، طفل باز فریادی زد و به سومی پناه برد, او هم سینه‌اش را سوراخ نمود و خلاصه آن قدر میخ و سوزن به تنش فرو كردند, كه همانجا جان سپرد.
سپس خونهایش را در شیشه كرده و به خاخام بزرگ تسلیم كردند. 3- در یكی از روزهای گرم تابستان، یهودیان به یكی از خانه‌های مسلمانان فلسطینی حمله كردند, در مورد این واقعه دختر بزرگ آن خانواده چنین می‌گوید: وقتی سربازان یهودی وارد منزل ما شدند چنان وحشت‌زده شده بودم كه می‌خواستم هلاك شوم، ‌خواهر كوچكم به گوشه‌ای فرار كرد، پدر و مادرم فریاد می‌زدند و كسی نبود كه به ما كمكی كند. مردان وحشی و حیوان صفت و قسی‌القلب یهود، مادرم را گرفته در موضع مخصوصش چند گلوله شلیك كردند! بعد هم پدرم را با لگد و مشت و ته تفنگ كشته و ما را دست و پا بسته, كشان كشان از خانه بیرون آوردند. او می‌افزاید: من نمی‌دانم بر سر خواهرم چه آمد، ‌من را با یك عده مردان خشن یهودی به پشت كامیون سوار كردند و به سمت مكان نا شناسی روانه نمودند.
در میان راه خواستند با من عمل منافی عفت انجام دهند, مقاومت كردم ولی مرا بیهوش كرده و وقتی به هوش آمدم, فهمیدم كه دیگر آبرویم رفته است.
ای وای كار مسلمانان به كجا رسیده كه یهود, دختر و ناموس آنها را بر باد دهند؟! مسلماً مسلمانان مرگ را هزار مرتبه بر این فاجعه ترجیح می‌دهند... در روزی كه قشون «معاویه» به شهر «انبار» حمله كردند و زینت زنان مسلمان و ذمی را ربودند، امیرالمؤمنین علیه‌السلام بالای منبر رفته می‌فرماید: بخدا قسم اگر كسی در شنیدن این فاجعه بمیرد، من ملامتش نخواهم كرد.
من نمی‌دانم اگر حضرت علی علیه‌السلام امروز می‌بودند و از این قصه با خبر می‌شدند چه می‌گفتند و چه می‌كردند.
1- روز چهارشنبه سال 1840 م، كشیش ایتالیایی آقای اپ، فرانسوا، انطون توما به اتفاق خدمتكار خود ابراهیم از خانه بیرون آمده و ناپدید می‌شوند. پس از تحقیق و جستجوی بسیاری كه از طرف ملت و دولت شروع شد، معلوم می‌شود كه كشیش بیچاره بدست یهود به قتل رسیده است. سلیمان سرتراش كه یكی از متهمین بود، در اعترافات خویش چنین اظهار داشت: نیم ساعت از مغرب گذشته بود كه خدمتكار داود هراری وارد شده و درخواست كرد كه فوراً خود را به خانه داود برسانم، من هم فوراً خود را به منزل او رساندم، در آنجا هارون هراری، اسحاق هراری، یوسف هراری، یوسف لینیوده، خاخام موسی ابوالعافیه، خاخام موسی بخوریو دامسلونكی و داود هراری «صاحب خانه» را دیدم كه جمع بودند, من به مجرد آن كه وارد منزل شدم و كشیش «توما» را دست و پا بسته دیدم، فهمیدم برای چه مرا احضار كردند. خلاصه، پس از آن كه من وارد شدم، درهای منزل را بسته و طشت بزرگی را حاضر نمودند و از من خواهش كردند كه او را بكشم، ولی من امتناع كردم. داود گفت: پس تو و بقیه، سرش را بر طشت نگه دارید، تا ما كارش را یكسره كنیم. 2- در سال 1823 روز عید فصح در شهر Valisob واقع در شوروی سابق كودك دو ساله‌ای ناپدید گشت و پس از یك هفته جستجو جسد بیجان او را در یكی از لجن‌زارهای خارج شهر پیدا نمودند و با آن كه آثار فرو بردن میخ و سوزن، بر آن نمایان بود، ولی قطره‌ای خون بر لباسهایش وجود نداشت و چنانچه بعداً معلوم شد، جسد را بعد از قتل شسته بودند.




buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 16 آذر 1397 10:33 ق.ظ

You explained that terrifically.
we choice cialis pfizer india cialis tablets australia cialis australia org canada discount drugs cialis cialis alternative cialis generic tadalafil buy generic cialis with dapoxetine cialis 10 doctissimo callus cialis official site
buy cialis cheap
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:22 ب.ظ

Amazing posts. Many thanks.
cialis generic tadalafil buy only best offers cialis use cialis savings card cialis generic cialis herbs link for you cialis price cialis herbs cialis y deporte cialis generico lilly cialis 05
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:29 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis flussig cialis kaufen bankberweisung cialis daily female cialis no prescription rezeptfrei cialis apotheke buy cialis uk no prescription bulk cialis buy cialis online nz legalidad de comprar cialis cialis online
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:43 ق.ظ

Appreciate it. Quite a lot of facts!

only here cialis pills cialis 30 day trial coupon free cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis rezeptfrei online cialis cialis tablets australia preis cialis 20mg schweiz free cialis comprar cialis navarr
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:26 ب.ظ

Incredible lots of wonderful tips.
only here cialis pills cialis en 24 hora wow cialis tadalafil 100mg cialis generisches kanada generic cialis with dapoxetine cialis 5 mg generic low dose cialis cialis mit grapefruitsaft how do cialis pills work deutschland cialis online
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:17 ق.ظ

You said it perfectly.!
cilas cialis 5 effetti collaterali pastillas cialis y alcoho achat cialis en itali buy cialis online legal we choice free trial of cialis cialis daily click here take cialis american pharmacy cialis cialis daily dose generic
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 07:18 ب.ظ

You actually mentioned this exceptionally well!
i recommend cialis generico we recommend cialis info trusted tabled cialis softabs cialis pas cher paris cialis pas cher paris we choice cialis pfizer india only best offers cialis use cialis pills cialis 200 dollar savings card we like it cialis soft gel
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 06:56 ق.ظ

You have made your stand quite nicely!.
if a woman takes a mans cialis generic for cialis cialis generic cialis baratos compran uk we recommend cialis info cialis 30 day trial coupon tarif cialis france we choice cialis pfizer india cialis patentablauf in deutschland cialis patent expiration
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 06:50 ب.ظ

Really loads of valuable tips.
price cialis best il cialis quanto costa cialis price thailand cialis rezeptfrei sterreich cialis qualitat viagra vs cialis cialis dosage cialis generico in farmacia cialis online holland cialis pills
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 06:26 ق.ظ

Thanks! Excellent information.
cialis baratos compran uk warnings for cialis acheter cialis meilleur pri cialis canadian drugs how to buy cialis online usa canadian cialis cialis canada cialis sale online cialis savings card generic cialis 20mg uk
buy cheap cialis no prescription
شنبه 10 آذر 1397 07:10 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis online deutschland cialis daily dose generic safe site to buy cialis online effetti del cialis cialis 20mg cialis 100mg suppliers cialis wir preise enter site natural cialis side effects for cialis cialis generika
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 06:04 ق.ظ

Many thanks! A lot of knowledge!

cialis manufacturer coupon order cialis from india generic cialis 20mg uk buying cialis in colombia cialis 5 mg schweiz cialis prices buying cialis in colombia cialis 30 day trial coupon how to purchase cialis on line cialis super kamagra
buy cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 06:47 ب.ظ

Thanks a lot! Lots of stuff.

prix cialis once a da rezeptfrei cialis apotheke cialis mit grapefruitsaft cialis uk comprar cialis 10 espa241a cialis wir preise cialis tadalafil comprar cialis 10 espa241a cialis venta a domicilio tadalafil
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 9 آذر 1397 07:00 ق.ظ

You explained this adequately!
generic cialis pro cialis tablets australia cialis cuantos mg hay 5 mg cialis pharmacie en ligne enter site very cheap cialis cialis canada cialis prices cialis online holland we recommend cheapest cialis cialis 5 mg buy
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:47 ب.ظ

You suggested that effectively.
low cost cialis 20mg cilas click now cialis from canada look here cialis order on line cialis uk cialis generic availability cialis 20mg preis cf viagra cialis levitra generic cialis soft gels cialis cipla best buy
buy cialis online best price
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:04 ق.ظ

Amazing tons of beneficial info!
cialis side effects dangers cialis 20mg click here take cialis wow cialis 20 purchasing cialis on the internet prix de cialis american pharmacy cialis calis viagra cialis levitra cialis side effects dangers
buy generic cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:11 ب.ظ

Thank you! Terrific stuff.
prix cialis once a da buy cialis online cheapest achat cialis en itali cialis canadian drugs only now cialis 20 mg cialis pills in singapore venta de cialis canada buy brand cialis cheap non 5 mg cialis generici cialis australia org
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:30 ق.ظ

Amazing write ups. Appreciate it!
india cialis 100mg cost import cialis generic cialis 20mg tablets online cialis cialis reviews fast cialis online free cialis free cialis pastillas cialis y alcoho buy original cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:05 ق.ظ

Kudos! I appreciate it.
acheter cialis meilleur pri side effects of cialis free generic cialis cialis dosage amounts prices for cialis 50mg cialis generico lilly we use it 50 mg cialis dose cipla cialis online how does cialis work cialis 5 mg para diabeticos
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 03:58 ق.ظ

Great write ups. Thanks a lot!
cialis authentique suisse cialis reviews opinioni cialis generico rx cialis para comprar cialis soft tabs for sale cialis australian price click here cialis daily uk where cheapest cialis cialis online cialis online deutschland
http://cialisbuys.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:55 ب.ظ

Thanks! Loads of data!

cialis taglich costo in farmacia cialis generic cialis with dapoxetine only now cialis 20 mg buying cialis overnight cialis 20mg we recommend cialis info comprar cialis navarr cialis free trial cialis qualitat
the best canadian online pharmacies
چهارشنبه 14 شهریور 1397 10:48 ق.ظ

Thank you. I appreciate it!
canadian pharmaceuticals reviews canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies without an rx canada medication canadianpharmacyusa24h buy viagra usa canadian drugstore cialis from canada global pharmacy canada canadian pharmacys
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:39 ب.ظ

Really loads of valuable facts!
buy prescription viagra how do i get viagra online where to buy viagra for women sildenafil online pharmacy blue pills how to buy real viagra online buy herbal viagra buy viagra pay with paypal sildenafil uk buy buy brand viagra
viagra pills
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:27 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of content!

can i buy viagra without a prescription buy generic viagra cheap buy viagra tablets sildenafil buy online uk how to buy viagra online safely buy sildenafil uk online viagra buy buy viagra from uk buy now viagra viagra online with prescription
order cialis canada
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:05 ب.ظ

Thanks a lot, Ample facts.

cialis prezzo in linea basso online prescriptions cialis cialis generic tadalafil buy cialis sans ordonnance buy cheap cialis in uk order a sample of cialis cialis generic tadalafil buy order generic cialis online free generic cialis cialis manufacturer coupon
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:26 ق.ظ

You actually mentioned that terrifically.
can i take cialis and ecstasy order generic cialis online cialis daily dose generic cialis cost cialis farmacias guadalajara how do cialis pills work buy original cialis achat cialis en itali cialis coupons printable 5 mg cialis coupon printable
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:58 ق.ظ

Wonderful knowledge. Thanks!
best generic drugs cialis cialis 5 effetti collaterali generic cialis in vietnam rezeptfrei cialis apotheke get cheap cialis cialis para que sirve cialis et insomni cialis rezeptfrei cialis 20 mg best price cialis uk
Low cost viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:06 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
buy viagra sildenafil online buy viagra with prescription online where to buy viagra purchase viagra online uk generic sildenafil uk buy viagra pill buy generic viagra pills where to buy viagra cheap buy viagra pills online pharmacy uk
Cialis prices
شنبه 4 فروردین 1397 08:34 ب.ظ

Nicely voiced truly. .
order a sample of cialis are there generic cialis can i take cialis and ecstasy we use it 50 mg cialis dose where cheapest cialis generic for cialis cialis en 24 hora we like it safe cheap cialis cialis italia gratis prices for cialis 50mg
Cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 07:40 ق.ظ

Wow tons of great knowledge.
buy cialis cialis prezzo in linea basso rezeptfrei cialis apotheke pastillas cialis y alcoho acheter du cialis a geneve deutschland cialis online cialis 20 mg best price cialis qualitat cialis therapie cialis professional yohimbe
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30