تبلیغات
مسیح آسمانی - ازدواج وطلاق درکتاب مقدس.
مسیح آسمانی
یکشنبه 15 اسفند 1389

ازدواج وطلاق درکتاب مقدس.

یکشنبه 15 اسفند 1389

نوع مطلب :
نویسنده :مسیح آسمانی


بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی بحث حقوق زن در مسیحیت چرا و چگونه را در سایت قرار دادیم ، صرف نظر از استقبال گسترده ای که از آن شد ، عزیزان زیادی در کلاس ، یا از طریق ایمیل یا در بخش نظرات سایت ، سوالات متعددی را در این باره می پرسیدند لذا بر آن شدم تا این بحث را به نحو مبسوط تری تقدیم کنم که در اینجا در حقیقت ادامه همان پست قبلی را ملاحظه می فرمایید:


وقتی بحث حقوق زن در مسیحیت چرا و چگونه را در سایت قرار دادیم ، صرف نظر از استقبال گسترده ای که از آن شد ، عزیزان زیادی در کلاس ، یا از طریق ایمیل یا در بخش نظرات سایت ، سوالات متعددی را در این باره می پرسیدند لذا بر آن شدم تا این بحث را به نحو مبسوط تری تقدیم کنم که در اینجا در حقیقت ادامه همان پست قبلی را ملاحظه می فرمایید:


طلاق در تورات

بر اساس نص تورات حق طلاق منحصرا در اختیار مرد قرار دارد. در سفر تثنیه چنین آمده است:

چون کسی زن گرفته ، به نکاح خود درآورد ، اگر در نظر او پسند نیاید از این که چیزی ناشایسته در او بیابد ، آن گاه طلاق نامه ای نوشته ، به دستش دهد ، و او را از خانه اش رها کند.( سفر تثنیه ۲۴ : ۱) .

یعنی حق طلاق به دست مرد سپرده شده است و در صورتی که مرد پس از مدتی از زن خسته شده و یا مانند سابق خوشایندش نباشد حق دارد بدون هیچ تشریفات قانونی و تنها با نوشتن طلاق نامه ای زن را از خانه بیرون کند. طلاق در شریعت تورات به میل و رغبت مرد بستگی داشته و بر حسب اراده او انجام می پذیرد و هیچ محدودیتی ندارد. در سفر خروج(سفر خروج ، ۱۸  : ۲-۵) درباره موسی علیه السلام و همسرش صفوره چنین آمده است:


آن گاه تیرون پدر زن موسی ، صفوره ، زن موسی را برداشت ، بعد از آن که (موسی) او را پس فرستاده بود …  و با پسران و زوجه اش نزد موسی به صحرا آمدند ، در جایی که او نزد کوه خدا خیمه زده بود.

و در کتاب اشعیا (اشعیا ۵۰  : ۱) چنین آمده است:

.. «طلاق نامه مادر شما که او را طلاق دادم کجا است؟ یا کیست از طلبکاران من که شما را به اوفروختم؟ اینک شما به‌سبب گناهان خود فروخته شدید و مادر شما به جهت تقصیرهای شما طلاق داده شد.

این آیات بیانگر این حقیقت است که زن در ماله طلاق حق و اختیاری نداشته و حق طلاق طبق شریعت یهود ، منحصرا در اختیار مرد می باشد.

به اضافه این که پس از وقوع طلاق ، زن مطلقه از هیچ یک از امتیازات حقوقی بهره مندی از نفقه و مسکن ، آن چنان که در قرآن تشریع شده است، برخوردار نمی باشد.

ممنوعیت طلاق در تورات

در دو حالت طلاق به طور کلی ممنوع شده است:

۱٫      زمانی که شوهر به دروغ همسر خود را به باکره نبودن متهم نماید. در این صورت و زمانی که دروغ او معلوم گردد ، تا آخر عمر خود حق طلاق آن زن را نخواهد داشت. تثنیه ۲۲ : ۱۳-۱۹ :


۱۳ اگر کسی برای خود زنی گیرد و چون بدودرآید، او را مکروه دارد.

۱۴ و اسباب حرف بدونسبت داده، از او اسم بد شهرت دهد و گوید این زن را گرفتم و چون به او نزدیکی نمودم، او را باکره نیافتم.

۱۵ آنگاه پدر یا مادر آن دختر علامت بکارت دختر برداشته، نزد مشایخ شهر نزددروازه بیاورند.

۱۶ و پدر دختر به مشایخ بگوید: «دختر خود را به این مرد به زنی داده‌ام، و از اوکراهت دارد،

۱۷ و اینک اسباب حرف بدو نسبت داده، می‌گوید دختر تو را باکره نیافتم، و علامت بکارت دختر من این است.» پس جامه را پیش مشایخ شهر بگسترانند.

۱۸ پس مشایخ آن شهرآن مرد را گرفته، تنبیه کنند.

۱۹ و او را صد مثقال نقره جریمه نموده، به پدر دختر بدهند چونکه برباکره اسرائیل بدنامی آورده است. و او زن وی خواهد بود و در تمامی عمرش نمی تواند او رارها کند.

۲٫      زمانی که مرد به دختر باکره بدون همسر ، تجاوز کند ، در صورت گرفتار شدن، آن دختر ، زن او تلقی شده و آن مرد تا آخر عمر خود حق طلاق او را نخواهد داشت: تثنیه ۲۲ : ۲۸ و ۲۹:


۲۸ و اگر مردی دختر باکره‌ای را که نامزدنباشد بیابد و او را گرفته، با او همبستر شود وگرفتار شوند،

۲۹ آنکه آن مرد که با او خوابیده است پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد و آن دختر زن او باشد، چونکه او را ذلیل ساخته است و در تمامی عمرش نمی تواند او را رها کند.
عدم تشریع عده طلاق در تورات

در آیاتی از تورات که سخن از طلاق به میان آمده ، هیچ اشاره ای به تشریع عده و وجوب رعایت آن نشده است . در سفر تثنیه (تثنیه ۲۴ : ۱و ۲) چنین آمده است:


۱ چون کسی زنی گرفته، به نکاح خوددرآورد، اگر در نظر او پسند نیاید از این که چیزی ناشایسته در او بیابد آنگاه طلاق نامه‌ای نوشته، بدستش دهد، و او را از خانه‌اش رها کند.

۲ و از خانه او روانه شده، برود و زن دیگری شود.

یعنی زن به محض مطلقه شدن و خروج از منزل مرد آزاد است تا ازدواج دیگری داشته باشد و این نقص بزرگی است. زیرا ممکن است زن از شوهر سابق خود باردار باشد و در صورت ازدواج مجدد فرزند او به همسر جدید منسوب می شود. دیگر این که مبنای دوم در تشریع عده در اسلام ، ایجاد فرصت جهت بازسازی زندگی زناشویی است و این نشان از اهتمام به کانون خانواده داشته و به عنوان یکی از موانع فروپاشی خانواده در نتیجه طلاق ، در اسلام مطرح شده است اما در احکام تورات به محض وقوع طلاق ، خانواده از هم پاشیده و زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند.


طلاق در تلمود:

تلمود پس از تورات یکی از منابع معتبر تشریع در دین یهود محسوب می شود و از این حیث حتی بیشتر از تنخ (عهد قدیم) مورد توجه قرار گرفته است. در موضوع طلاق دو نمونه از احکام و قوانین تلمود را بررسی می کنیم:

دیوانگی و جنون همسر:

در تلمود ، عارضه جنون ، به جای آن که بهانه ای برای اجرای طلاق باشد ، مانعی برای آن به حساب آمده است. در تلمود در این باره چنین آمده است:

«اگر زنی دیوانه شود ، شوهر نمی تواند او را طلاق گوید و اگر شوهری مبتلا به جنون شود ، او نمی تواند با زن خود متارکه کند ، میشنایواموت  ۱۴ : ۱ » .

طلاق و سرپیچی از مهاجرت به فلسطین

بر اساس تلمود در صورت اقدام و یا عدم اقدام به مهاجرت به سرزمین فلسطین ، مرد و زن در صورت های مختلف مجبور به طلاق خواهند شد.


اگر شوهر بخواهد به فلسطین مهاجرت کند و همسرش با این کار موافق نباشد ، زن را مجبور به مهاجرت می کنند ، و اگر زن به هیچ وجه به مهاجرت راضی نشود ، شوهر باید وی را طلاق بدهد بدون آن که مهریه ای به او بپردازد. (گنجینه ای از تلمود ، ص ۱۸۷)

در صورت عدم تمایل زن به مهاجرت به سرزمین فلسطین ، طلاق دادن او به منزله یک تکلیف دینی بر عهده مرد نهاده شده است و در این حالت زن از دریافت مهریه خود محروم خواهد شد.

اگر زن بخواهد به فلسطین مهاجرت کند اما شوهر مایل به این کار نباشد ، در این حال نیز تکلیف دینی طلاق دادن زن توام با پرداخت مهریه به او به عهده مرد نهاده شده است: اگر زن بخواهد به فلسطین مهاجرت کند اما شوهر راضی به این امر نباشد ، او باید زن را طلاق گویند و کتوبای او را بپردازد. (گنجینه ای از تلمود ، ص ۱۸۸) .

طلاق در صورت ترک فلسطین

اگر زن بخواهد فلسطین را ترک کند و مرد با این امر موافق نباشد ، زن را مجبور می کنند که در فلسطین باقی بماند و اگر زن برای اجرای قصد خود پافشاری کند ، بدون دریافت مهریه مطلقه می شود. اگر مرد بخواهد فلسطین را ترک گوید و زنش با این کار مخالف باشد ، مرد را مجبور می کنند که از اجرای قصد خود صرف نظر کند و اگر مرد برای عملی کردن نیت خود اصرار ورزد ، او باید زن خود را طلاق گوید و مهریه اش را به وی بپردازد. (کتوبوت ، ۱۱۰ ب).

علی رغم اهتمام و تاکیدات موجود در تلمود در ارتباط با قداست ازدواج ، به نظر می رسد حضور در سرزمین فلسطین بر این قداست تقدم داشته و به عبارت دیگر مقدس تر است. زیرا عدم تمایل به مهاجرت و یا اقامت در فلسطین ، عامل وجوب طلاق می باشد. (شخصیت زن در قرآن و کتاب مقدس ، دکتر دل آرا نعمتی پیرعلی ، نشر مجنون).


طلاق در انجیل

بر خلاف تورات و عهد قدیم، در انجیل و عهد جدید محدودیت شدید در انجام طلاق مطرح شده و انجیل تنها دلیل طلاق را زنا معرفی کرده است:


و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید ، طلاق نامه ای بدو بدهد. لیکن من به شما می گویم ، هر کس به غیر علت زنا ، زن خود را از خود جدا کند ، باعث زناکردن او می باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند ، زنا کرده باشد. (متی ۵ : ۳۱ و ۳۲) .

این مطلب در پاسخ حضرت عیسا مسیح علیه السلام به فریسیان نیز آمده است(متی ۱۹ : ۳-۹):


۳ پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند وگفتند: «آیا جایز است مرد، زن خود را به هر علتی طلاق دهد؟»

۴ او در جواب ایشان گفت: «مگرنخوانده‌اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید،

۵ و گفت از این جهت مرد، پدر و مادرخود را رها کرده، به زن خویش بپیوندد و هر دویک تن خواهند شد؟

۶ بنابراین بعد از آن دونیستند بلکه یک تن هستند. پس آنچه را خداپیوست انسان جدا نسازد.»

۷ به وی گفتند: «پس از بهر‌چه موسی‌امر فرمود که زن را طلاقنامه دهند و جدا کنند؟»

۸ ایشان را گفت: «موسی به‌سبب سنگدلی شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید. لیکن از ابتدا چنین نبود.

۹ و به شما می‌گویم هر‌که زن خود را بغیر علت زناطلاق دهد و دیگری را نکاح کند، زانی است و هرکه زن مطلقه‌ای را نکاح کند، زنا کند.»

بر طبق تعالیم انجیل ، طلاق با وجود دلایلی نظیر عدم تفاهم فکری و عاطفی زن و شوهر و یا هر دلیل عاقلانه دیگری نظیر عدم توانایی زوج در قیام به تکالیف شرعی خود ، جایز نبوده ، بلکه گناهی بزرگ به حساب می آید. و نه تنها وقوع طلاق حرام و گناه است بلکه ازدواج مجدد زن مطلقه به منزله زنا و گناهی نابخشودنی تلقی شده است .

عواقب قانون طلاق انجیل

طبیعتا و خواه ناخواه ، در شرایطی که زن و شوهر تفاهم عاطفی نداشته و یا به دلایل موجه و منطقی ، قادر به ادامه زندگی مشترک خود نیستند و انجیل نیز به ان ها اجازه طلاق را نداده است ، راه های دیگری به منظور خلاصی از زندگی مشترک انتخاب خواهد شد. از آن جا که تنها مجوز طلاق زناست ، اولین راهی نیز که به ذهن زن و شوهر خواهان طلاق می رسد همین است و حداقلش این است که یکدیگر را به زنا متهم سازند.

برخی از زن  و شوهر ها راه دیگری را برگزیده و به فرار و ترک خانه و شهر خود اقدام می کنند. اقدامات فجیع تری نیز در این میان قابل مشاهده است . نظیر اقدام به قتل یا خودکشی. همچنین ممکن است زن  وشوهر بدون این که رسما از یکدیگر طلاق بگیرند از هم جدا شده و به صورت مستقل از یکدیگر زندگی کنند چنان که در سریال های تلویزیونی غربی بسیار مشاهده می شود.

این ها راه حل هایی است که زن و مرد خواهان طلاق و ممنوع از طلاق در جوامع مسیحی برگزیده اند که بر خلاف تشریع کتاب اسمانی آن هاست . آشکار است که بر این اساس ، راه خروجی از ازدواج ناموفق وجود ندارد مگر با ارتکاب جرائم بزرگ و کوچکی نظیر قتل یا فرار[۱] . بر اساس تعالیم عهد جدید که می گوید :

اما منکوحان را حکم می کنم و نه من بلکه خداوند که زن از شوهر خود جدا نشود . و اگر جدا شود ، مجرد بماند یا با شوهر خود صلح کند و مرد نیز زن خود را جدا نسازد.

حتی در صورت جدایی و طلاق نیز زن مطلقه حق ازدواج مجدد را نداشته و دو راه در پیش دارد یا رجوع به شوهر و یا سپری کردن زندگی بدون همدم و همسر.


تعدد زوجات و ازدواج مجدد درتورات

تورات در ضمن بیان وقایع و شرح حال پیامبران ، اشاراتی به چند همسری کرده است و در عین حال هیچ گونه منعی از آن به عمل نیاورده . حتی از نظر قانونگذاری در سفر تثنیه (تثنیه ۲۱ : ۱۵ تا ۱۷) چنین آمده است:


۱۵ و اگر مردی را دو زن باشد یکی محبوبه ویکی مکروهه، و محبوبه و مکروهه هر دو برایش پسران بزایند، و پسر مکروهه نخست زاده باشد،

۱۶ پس در روزی که اموال خود را به پسران خویش تقسیم نماید، نمی تواند پسر محبوبه را برپسر مکروهه که نخست زاده است، حق نخست زادگی دهد.

۱۷ بلکه حصه‌ای مضاعف ازجمیع اموال خود را به پسر مکروهه داده، او رانخست زاده خویش اقرار نماید، زیرا که او ابتدای قوت اوست و حق نخست زادگی از آن اومی باشد.

در سفر خروج (خروج ۲۱ : ۱۰) نیز به مساله تعدد زوجات اشاره شده است:

اگر زنی دیگر برای خود گیرد، آنگاه خوراک و لباس و مباشرت او را کم نکند.

در سفر پیدایش(پیدایش ۲۸ : ۹) هم آمده است:

پس عیسو نزد اسماعیل رفت، و محلت، دختر اسماعیل بن ابراهیم را که خواهر نبایوت بود، علاوه بر زنانی که داشت، به زنی گرفت.

درباره حضرت ابراهیم علیه السلام و همسران او نیز آمده است(پیدایش ۱۶ : ۱-۳):

۱ و سارای، زوجه ابرام، برای وی فرزندی نیاورد. و او را کنیزی مصری، هاجر نام بود.

۲ پس سارای به ابرام گفت: «اینک خداوند مرا از زاییدن باز داشت. پس به کنیز من درآی، شاید از او بنا شوم.» و ابرام سخن سارای را قبول نمود.

۳ و چون ده سال از اقامت ابرام درزمین کنعان سپری شد، سارای زوجه ابرام، کنیزخود هاجر مصری را برداشته، او را به شوهرخود، ابرام، به زنی داد.

و در فصل بیست و پنجم (پیدایش ۲۵ : ۱):

و ابراهیم، دیگر بار، زنی گرفت که قطوره نام داشت.

در فصل بیست و ششم پیدایش آیه سی و چهار:

و چون عیسوچهل ساله بود، یهودیه، دختر بیری حتی، وبسمه، دختر ایلون حتی را به زنی گرفت.

درباره حضرت داوود علیه السلام هم آمده است(دوم سموئیل ۵ : ۱۳):

و بعد از آمدن داود از حبرون کنیزان و زنان دیگر از اورشلیم گرفت، و باز برای داود پسران ودختران زاییده شدند.

در سفر پیدایش نام همسران و پسران حضرت یعقوب علیه السلام چنین امده است(پیدایش ۳۶ : ۲۳-۲۶):

۲۳ و اینانند پسران شوبال: علوان و منحت و عیبال و شفو و اونام.

۲۴ و اینانند بنی صبعون: ایه و عنی. همین عنی است که چشمه های آب گرم را در صحرا پیدانمود، هنگامی که الاغهای پدر خود، صبعون رامی چرانید.

۲۵ و اینانند اولاد عنی: دیشون واهولیبامه دختر عنی.

۲۶ و اینانند پسران دیشان: حمدان و اشبان و بتران و کران.

در کتاب اول پادشاهان تعداد فراوان همسران حضرت سلیمان علیه السلام چنین شمارش شده است(اول پادشاهان ۱۱ : ۱-۳):

۱ و سلیمان پادشاه سوای دختر فرعون، زنان غریب بسیاری را از موآبیان و عمونیان وادومیان و صیدونیان و حتیان دوست می‌داشت.

۲ از امتهایی که خداوند درباره ایشان بنی‌اسرائیل را فرموده بود که شما به ایشان درنیایید و ایشان به شما درنیایند مبادا دل شما را به پیروی خدایان خود مایل گردانند. و سلیمان با اینها به محبت ملصق شد.

۳ و او را هفتصد زن بانو و سیصد متعه بود و زنانش دل او را برگردانیدند.

در کتاب داوران چنین آمده(داوران ۸ : ۳۰) :

و جدعون را هفتاد پسر بود که از صلبش بیرون آمده بودند، زیرا زنان بسیار داشت.

در کتاب اشعیا نیز آمده است(اشعیا ۴ : ۱-۲):

۱ و در آن روز هفت زن به یک مرد متمسک شده، خواهند گفت: «نان خود را خواهیم خورد و رخت خود را خواهیم پوشید، فقط نام توبر ما خوانده شود و عار ما را بردار.»

۲ در آن روز شاخه خداوند زیبا و جلیل ومیوه زمین به جهت ناجیان اسرائیل فخر و زینت خواهد بود.

این ها همه نمونه هایی آشکار بر مشروع بودن چند همسری در کتاب مقدس و به ویژه عهد قدیم است ، بدون این که کتاب مقدس حتی تعداد زنان را نیز محدود کرده باشد. اگر چه یهودیان بر اساس تلمود ، چند همسری را به عدد چهار محدود می کنند.

چند همسری در کتاب مقدس واجب شرعی است

در برخی از آیات عهد قدیم ، مسائلی مطرح شده است که نتیجه منطقی آن وجوب ازدواج مرد است، حتی اگر همسر داشته باشد. به عنوان نمونه در سفر تثنیه(تثنیه ۲۵: ۵-۹) چنین آمده است:

۵ اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنهابی اولاد بمیرد، پس زن آن متوفی، خارج به شخص بیگانه داده نشود، بلکه برادر شوهرش به او درآمده، او را برای خود به زنی بگیرد، و حق برادر شوهری را با او بجا آورد.

۶ ونخست زاده‌ای که بزاید به اسم برادر متوفای اووارث گردد، تا اسمش از اسرائیل محو نشود.

۷ واگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضی نشود، آنگاه زن برادرش به دروازه نزد مشایخ برود وگوید: «برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادرخود در اسرائیل انکار می‌کند، و از بجا آوردن حق برادر شوهری با من ابا می‌نماید.»

۸ پس مشایخ شهرش او را طلبیده، با وی گفتگو کنند، و اگر اصرار کرده، بگوید نمی خواهم او را بگیرم،

۹ آنگاه زن برادرش نزد وی آمده، به حضورمشایخ کفش او را از پایش بکند، و به رویش آب دهن اندازد، و در جواب گوید: «با کسی‌که خانه برادر خود را بنا نکند، چنین کرده شود.»

در این آیات هیچ اشاره ای به شرایط مرد به عنوان برادر شوهر زن نشده و بر او لازم است که حتی در صورت همسر داشتن ، زن برادر متوفای خود را به همسری بگیرد و فلسفه این حکم نیز این است(تثنیه ۲۵ : ۶):

ونخست زاده‌ای که بزاید به اسم برادر متوفای اووارث گردد، تا اسمش از اسرائیل محو نشود.

نظیر این مطلب در سفر پیدایش نیز آمده است. بدین ترتیب که خانم باید به منظور حفظ نام شخص متوفی ، با برادر شوهرش ازدواج کند(پیدایش ۳۸ : ۶-۸):

۶ و یهودا، زنی مسمی به تامار، برای نخست زاده خود عیر گرفت.

۷ و نخست زاده یهودا، عیر، در نظر خداوند شریر بود، و خداونداو را بمیراند.

۸ پس یهودا به اونان گفت: «به زن برادرت درآی، و حق برادر شوهری را بجاآورده، نسلی برای برادر خود پیدا کن.»

این نگاه افراطی در عهد عتیق به دنبالش نگاهی تفریطی در عهد جدید را به دنبال آورده است. بدین بیان که در عهد جدید نه تنها چندهمسری موجود در عهد قدیم مجاز دانسته نشده است بلکه تک همسری به عنوان یکی از شروط مبلغین دین مسیح برشمرده شده و حتی فراتر از این هم ازدواج مجدد کراهت دارد و هم این که اگر شخص اصلا ازدواج نکند ، بسیار مطلوب است چرا که ازدواج برابر است با دنیا طلبی و دور شدن از ملکوت آسمان ها. بدیهی است که وقتی زن به عنوان نخستین گناهکار و عامل از بهشت رانده شدن مرد در گناه اولیه و به عنوان شیطان و … محسوب شود ، نزدیک شدن به او نیز معادل دور شدن از ملکوت آسمان ها خواهد بود. این در حالی است که در نگاه اسلامی ازدواج نه تنها شخص را از ملکوت آسمان دور نمی کند بلکه نیمی از دین و ایمان شخص منوط به امر مقدس ازدواج است.

بنا بر این با توجه به نگاه تفریطی مسیحیت ، در مورد تک همسری مبلغین در عهد جدید می خوانیم(نامه اول پولس به تیموتائوس ۳ : ۱-۲):

۱ این سخن امین است که اگر کسی منصب اسقفی را بخواهد ، کار نیکو می طلبد

۲ پس اسقف باید بی ملامت و صاحب یک زن هوشیار و خردمند و صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعلیم باشد.

پولس در همین زمینه خطاب به تیطس در باب شرایط کشیش می نویسد(نامه به تیطس ۱ : ۵-۶):

۵ بدین جهت تو را در کریت واگذاشتم تا آنچه را که باقی مانده است اصلاح نمایی و چنان که من به تو امر نمودم ، کشیشان در هر شهر مقرر کنی .

۶ اگر کسی بی ملامت و شوهر یک زن باشد که فرزندان مومن دارد ، بری از تهمت فجور و تمرد و … .

از دیدگاه عهد جدید ازدواج مجدد برای مردان و زنانی که همسر خود را از دست داده اند ، مصداق بارز غفلت از عبادت و اشتغال به دنیاست(نامه اول به تیموتائوس ۵ : ۱۱-۱۲):

۱۱ اما بیوه های جوانتر از این را قبول مکن ، زیرا که چون از مسیح سرکش شوند ، خواهش نکاح دارند .

۱۲ و ملزم می شوند از این که ایمان نخست را برطرف کرده اند .

بر اساس این آیات ازدواج مجدد بیوه زنان جوان به منزله مخالفت با مسیح است و شخص مستوجب مواخذه می باشد. باز هم پولس در جایی دیگر ، پیروان مسیح را بر عدم ازواج مجدد تشویق نموده و چنین می گوید(نامه اول پولس به قرنتیان ۷ : ۳۹-۴۰):

۳۹ زن تا زمانی‌که شوهرش زنده است به او تعلّق دارد؛ ولی هرگاه شوهرش بمیرد، او آزاد است با هر کسی‌که می‌خواهد ازدواج نماید، به شرط آنکه آن مرد نیز مسیحی باشد.

۴۰ امّا به عقیدهٔ من اگر او مجرّد بماند، شادتر خواهد بود و گمان می‌کنم که من نیز روح خدا را دارم.

حتی پرهیز از ازدواج مجدد یکی از شرایط زنان بیوه است برای این که صلاحیت خدمت کردن به کلیسا را بیابند(اول تیموتائوس ۵ : ۹):

بیوه زنی که کمتر از شصت سال نباشد و یک شوهر کرده باشد باید نام او ثبت گردد  که در اعمال صالح نیک نام باشد..

پولس در محل دیگری از نامه اول خود به مردم قرنتس ، آنان را تشویق می کند که کلا ازدواج نکنند. وی می نویسد(اول قرنتیان ۷ : ۳۲-۳۵):

۳۲ آرزوی من این است که شما از هر نوع نگرانی به دور باشید. مرد مجرّد به امور الهی علاقه‌مند است و می‌خواهد خداوند را خشنود سازد.

۳۳ امّا مرد متأهل به امور دنیوی علاقه‌مند است و می‌خواهد همسر خود را خشنود سازد

۳۴ و به این سبب او به دو جهت کشیده می‌شود. همان‌طور، یک زن مجرّد یا یک دوشیزه به امور الهی علاقه دارد و مایل است در جسم و روح مقدّس باشد، امّا زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد، یعنی می‌خواهد شوهر خود را خشنود نماید.

۳۵ برای خیریّت شما این را می‌گویم و مقصودم این نیست که برای شما قید و بند به وجود آورم بلکه می‌خواهم آنچه را که صحیح و درست است انجام دهید و بدون هیچ اشتغال خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید.

در جای دیگری از همین باب هفتم نامه خود ادامه می دهد(آیات ۸-۱۱):

۸ به افراد مجرّد و بیوه زنها می‌گویم: برای شما بهتر است که مانند من مجرّد بمانید.

۹ ولی اگر نمی‌توانید جلوی امیال خود را بگیرید، ازدواج کنید. زیرا ازدواج کردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است.

۱۰ برای متأهلان دستوری دارم که دستور خودم نیست، بلکه از جانب خداوند است: یک زن شوهردار نباید شوهرش را ترک کند؛

۱۱ امّا اگر چنین کند یا باید تنها بماند و یا آنکه دوباره با شوهرش آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق بدهد.

منبع: http://www.pedar.net/1670.html

Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:37 ب.ظ

Thanks a lot! I enjoy it!
brand cialis generic discount cialis side effects of cialis cialis baratos compran uk price cialis wal mart pharmacy prices on cialis 10 mg cialis generico in farmacia order a sample of cialis sublingual cialis online look here cialis cheap canada
buy cialis online safely
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:04 ق.ظ

Tips very well applied!!
we like it cialis soft gel tadalafil 10 mg cialis 20 mg cost viagra vs cialis vs levitra cialis coupons printable cialis online venta cialis en espaa buying cialis overnight discount cialis only best offers 100mg cialis
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:51 ق.ظ

Fantastic information. Cheers!
where to buy cialis in ontario we like it safe cheap cialis cialis generic availability tarif cialis france cialis official site generic cialis review uk we like it cialis soft gel cialis for sale in europa venta cialis en espaa cialis tadalafil
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 09:17 ب.ظ

Truly loads of wonderful info!
when will generic cialis be available usa cialis online fast cialis online canada discount drugs cialis online cialis we use it 50 mg cialis dose cialis 30 day trial coupon how to buy cialis online usa generico cialis mexico we recommend cialis best buy
buy cialis online cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 10:27 ق.ظ

Cheers. Numerous facts.

buy online cialis 5mg canadian discount cialis buy cialis cheap 10 mg click here take cialis estudios de cialis genricos cialis 20 mg cut in half buy cialis cheap 10 mg we recommend cialis info cialis generic availability tesco price cialis
buy cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 10:42 ب.ظ

Very well expressed without a doubt. .
cialis professional from usa cialis super acti safe dosage for cialis cialis kaufen only best offers 100mg cialis buy cialis online cialis pills buy cialis online nz i recommend cialis generico cialis professional yohimbe
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:55 ق.ظ

Very good stuff, Thanks a lot!
cialis for sale in europa achat cialis en europe cialis herbs cialis 20 mg effectiveness cipla cialis online cialis online nederland only now cialis 20 mg 5 mg cialis coupon printable cialis herbs generic cialis with dapoxetine
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:10 ب.ظ

Great material. With thanks.
cialis generico milano how to purchase cialis on line cialis 20mg preis cf cialis australian price purchase once a day cialis prescription doctor cialis weblink price cialis cialis qualitat link for you cialis price cialis canada
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 09:16 ق.ظ

You mentioned it fantastically.
how does cialis work cialis 20mg cialis wir preise cialis e hiv generic cialis pill online cialis 05 ou acheter du cialis pas cher opinioni cialis generico cialis 20mg prix en pharmacie cialis billig
buy cialis online safely
شنبه 10 آذر 1397 10:21 ب.ظ

Nicely expressed genuinely! !
price cialis wal mart pharmacy only best offers 100mg cialis cialis pas cher paris we choice cialis pfizer india 5 mg cialis pharmacie en ligne order generic cialis online cialis online nederland buy online cialis 5mg brand cialis generic precios de cialis generico
buy cialis with no prescription
شنبه 10 آذر 1397 09:03 ق.ظ

Seriously quite a lot of awesome facts.
achat cialis en itali buying cialis in colombia buy original cialis achat cialis en europe cialis tadalafil online cialis side effects dangers cialis 20mg prix en pharmacie only now cialis 20 mg enter site natural cialis only now cialis for sale in us
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 09:49 ب.ظ

Good information. Thanks.
cialis alternative generic cialis at the pharmacy cialis daily new zealand enter site very cheap cialis cialis soft tabs for sale price cialis per pill cialis professional from usa usa cialis online cialis price thailand generico cialis mexico
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:53 ق.ظ

Appreciate it! Plenty of stuff.

are there generic cialis low cost cialis 20mg cialis farmacias guadalajara cialis preise schweiz cialis online nederland miglior cialis generico cialis e hiv cialis rezeptfrei look here cialis cheap canada tadalafilo
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:51 ب.ظ

Regards. Helpful information!
viagra vs cialis vs levitra cialis tablets australia buy generic cialis cialis 5mg canadian discount cialis price cialis wal mart pharmacy look here cialis cheap canada we recommend cheapest cialis only now cialis for sale in us cialis daily new zealand
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:28 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis herbs cialis generico milano ou trouver cialis sur le net look here cialis order on line click here to buy cialis trusted tabled cialis softabs link for you cialis price when will generic cialis be available precios cialis peru the best site cialis tablets
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:46 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis sans ordonnance purchasing cialis on the internet cialis manufacturer coupon cialis generika recommended site cialis kanada cialis 5mg generic cialis review uk 40 mg cialis what if i take cialis e hiv 200 cialis coupon
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:48 ق.ظ

Awesome content. Kudos!
comprar cialis 10 espa241a cialis 200 dollar savings card cialis rckenschmerzen cost of cialis cvs cialis cost viagra vs cialis vs levitra cialis soft tabs for sale cialis 30 day trial coupon cialis kaufen wo buy generic cialis
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 9 مهر 1397 04:53 ب.ظ

Amazing content. With thanks!
cialis cuantos mg hay india cialis 100mg cost only here cialis pills generic cialis at walmart cialis super acti cialis from canada tadalafil tablets cialis for daily use cialis prices in england we like it cialis soft gel
trust pharmacy canada reviews
یکشنبه 1 مهر 1397 02:59 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
canada medication trust pharmacy canadian northwest pharmacies canadian pharmaceuticals nafta drugs for sale on internet canadian rx canadian pharmacies without an rx canada drug pharmacy canada plus canadian medications, liraglutide
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:38 ق.ظ

Wow many of beneficial info.
free cialis cialis uk next day wow cialis tadalafil 100mg buying brand cialis online trusted tabled cialis softabs cialis 5 mg cialis soft tabs for sale enter site natural cialis purchase once a day cialis tadalafilo
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:25 ب.ظ

Amazing many of awesome data!
we like it cialis soft gel 5 mg cialis pharmacie en ligne viagra cialis levitra canadian cialis generic cialis canada discount drugs cialis cialis for sale tesco price cialis cialis online nederland cialis 30 day sample
Cialis pills
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:12 ق.ظ

Great information. Thanks a lot.
cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg schweiz wow cialis tadalafil 100mg prezzo di cialis in bulgaria only now cialis 20 mg prix de cialis link for you cialis price viagra vs cialis we recommend cialis info cialis tablets for sale
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:17 ب.ظ

Terrific information. Thank you.
tadalafilo cialis generic availability sialis cialis 5 effetti collaterali wow look it cialis mexico cialis side effects ou acheter du cialis pas cher cipla cialis online cialis 50 mg soft tab cialis cost
Tadalafil tablets
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:21 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
viagra online with prescription get viagra online viagra uk online purchase of viagra viagra buy no prescription buy viagra online usa order viagra online no prescription buy female viagra online buy viagra alternative buy viagra with prescription online
Cialis prices
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:39 ق.ظ

Helpful information. With thanks.
40 mg cialis what if i take can i take cialis and ecstasy canadian discount cialis trusted tabled cialis softabs cialis for daily use walgreens price for cialis cialis per paypa cialis daily new zealand miglior cialis generico cialis coupon
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 06:52 ق.ظ

Thank you! Loads of write ups.

generic cialis tadalafil cialis prezzo al pubblico legalidad de comprar cialis legalidad de comprar cialis cost of cialis per pill cialis great britain we recommend cialis best buy generic cialis with dapoxetine comprar cialis 10 espa241a link for you cialis price
Liza
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:51 ب.ظ
Hi there I am so grateful I found your web site,
I really found you by error, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyways I am here
now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round exciting
blog (I also love the theme/design), I don’t have time to
read it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time
I will be back to read more, Please do keep up the superb jo.
home std test
دوشنبه 5 تیر 1396 04:03 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در
حالی که صدایی دلنشین در آغاز آیا واقعا حل و فصل کاملا با من پس از
برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما قادر به من مؤمن
متاسفانه تنها برای while. من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و یک
ممکن است را سادگی به پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان در گم.
https://jamasiller.wordpress.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 04:48 ب.ظ
First off I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you do not mind.
I was interested to find out how you center yourself and clear
your mind before writing. I have had difficulty
clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I
truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10
to 15 minutes tend to be wasted just trying
to figure out how to begin. Any ideas or hints?
Cheers!
Annett
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:52 ب.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site,
how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vibrant
transparent idea
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30