تبلیغات
مسیح آسمانی - سیر پیدایش تثلیث در تاریخ کلیسا
مسیح آسمانی
چهارشنبه 17 فروردین 1390

سیر پیدایش تثلیث در تاریخ کلیسا

چهارشنبه 17 فروردین 1390

نوع مطلب :
نویسنده :مسیح آسمانی


مسیحیان اولیه هیچ اعتقادی به تثلیث نداشتند و ایشان مسیح را پیامبر خدا و برگزیده وی میدانستند ابیونی ها مسیحیانی متعلق به قرون اولیه مسیحی بودند كه عیسی را صرفا یك انسان معمولی میدانستند كه پسر مریم است [1]

مسیحیان اولیه هیچ اعتقادی به تثلیث نداشتند و ایشان مسیح را پیامبر خدا و برگزیده وی میدانستند ابیونی ها مسیحیانی متعلق به قرون اولیه مسیحی بودند كه عیسی را صرفا یك انسان معمولی میدانستند كه پسر مریم است [1]

 

تثلیث در  عهد عتیق

حال که واژه  تثلیث  در کتاب مقدس یافت نمیشود ، آیا حداقل ایده تثلیث در آن بروشنی تعلیم داده میشود؟ بعنوان مثال ، عهد عتیق  چه میگویند؟

دایره المعارف دین اذعان میکند:  عالمان الهیات موافق این امر هستند که کتاب مقدس عبرانی اعتقاد تثلیث را در برندارد.

بهمین شکل ، اِدموند فُرتمَن یسوعی ، در کتاب خود با عنوان خدای ثلاثه چنین اذعان میکند:  عهد عتیق . . . صریحاً یا تلویحاً از خدایی ثلاثه که پدر ، پسر و روح القدس است هیچ سخنی به ما نمیگوید. . . . هیچ مدرکی مبنی بر این که نگارندگان مقدس حتی گمان برده باشند که [تثلیثی] در الوهیت وجود دارد در دست نیست. . . . حتی در نظر مجسم کردن آثار و نشانه ها و یا (علامات پنهانی) از تثلیث اشخاص در [ عهد عتیق ] ، به معنی پا فراتر گذاشتن از کلام و منظور نگارندگان مقدس است.  [2]

بررسی نوشته های مقدس عبرانی خود این اظهارات را تأیید خواهد کرد. بنابراین ، در 39 کتاب اول کتاب مقدّس که مجموعه کتابهای مورد قبول و معتبر نوشته های مقدس و الهامی عبرانی را تشکیل میدهند ، هیچ آموزش صریحی از تثلیث وجود ندارد.

 

تثلیث در  عهد جدید

ولی آیا نوشته های عهد جدید  با صراحت از تثلیث سخن میگویند؟دایره المعارف دین میگوید:  عالمان خداشناسی موافق هستند که عهد جدید نیز حاوی عقیده صریحی درباره تثلیث نیست.

فُرتمَن یسوعی چنین اظهار میکند:  نگارندگان عهد جدید . . . عقیده ای معین و یا قاعده ای وضع شده از تثلیث در اختیار ما نمیگذارند ، هیچ آموزش صریحی در این مورد که در یک خدا ، سه شخص الهی مساوی وجود دارد نیز به دست نمیدهند . . . در هیچ کجا عقیده تثلیثی سه موجود مستقل با حیات و فعالیت الهی در یک الوهیت را نمی یابیم. [3]

دایره المعارف جدید بریتانیکا چنین اظهار نظر میکند:  نه واژه تثلیث و نه عقیده صریح آن ، هیچیک در عهد جدید نیامده است. [4]

 

بِرنهارد لُزِه در کتاب خود با عنوان تاریخچه اعتقادات مسیحی چنین میگوید:  تا آنجایی که به عهد جدید مربوط میشود ، عقیده واقعی تثلیث در آن یافت نمیشود. [5]

فرهنگ جدید بین المللی خداشناسی عهد جدید نیز اظهار میکند:  عهد جدید حاوی عقیده توسعه یافته تثلیث نیست. (کتاب مقدس فاقد بیان صریح این مطلب است که پدر ، پسر و روح القدس از جوهری مساوی هستند) [به گفته کارل بارت ، عالم خداشناسی]. [6]

 

پروفسور اِ. واشبِرن هاپکینز از دانشگاه یال این موضوع را چنین تأیید کرد:  ظاهراً عقیده تثلیث برای عیسی و پولس ناشناخته بوده است؛ . . . آنان هیچ اشاره ای در اینباره نمیکنند.  – [7]

آرتور وِیگال تاریخ نویس ، مینویسد:  عیسی مسیح هرگز اشاره ای به چنین پدیده ای نکرد ، و در هیچ کجای عهد جدید واژه (تثلیث) نیامده است. این عقیده تنها سیصد سال پس از مرگ سرور ما [عیسی] بوسیله کلیسا پذیرفته شد.  – [8]

بنابراین ، نه 39 کتاب نوشته های مقدس عبرانی و نه مجموعه کتابهای معتبر الهام شده نوشته های مقدس یونانی مسیحی ، هیچ یک تثلیث را بطور صریح آموزش نمیدهد.

 

 

 

 

مسیحیان اولیه و تثلیث

مسیحیت اوّلیه بطور صریح اعتقاد تثلیث را به شکل تکامل یافته آن که بعدها در اعتقادنامه ها آمده است در بر نداشت.   با این وجود ، مسیحیان اوّلیه در ابتدا در فکر بکارگیری عقیده [تثلیث] در کیش خود نبودند. و عقیده تثلیث در قرن چهارم به بعد وارد مسیحیت شد [9] و ریشه در مثل ثلاثه افلاطون دارد[10] .  –

 

 تثلیث در دوران آبا

آبا کلیسا پیش از نیقیه بعنوان رهبران معلمان دینی ، در نخستین قرنهای پس از تولد مسیح بشمار میرفتند. آموزشهای آنان جالب توجه است.

 یوستینوس شهید ، که در سال 165 د.م. وفات یافت ، عیسای ماقبل بشری را فرشته آفریده ای خواند که  از خدا ، آفریننده همه چیز ، متمایز بود . او گفت که عیسی کهتر از خدا بود و  هرگز کاری به جز آنچه آفریدگار . . . برای او اراده کرده بود انجام نمیداد و چیزی غیر از آن بیان نمیکرد. [11]

 

کلِمانس اسکندرانی که حدود سال 215 د.م. وفات یافت ، خدا را  تنها خدای حقیقی ، آفریده نشده و غیر فانی  خواند. او گفت که پسر  در کنار تنها پدر قدیر مطلق قرار دارد  ولی با او برابر نیست[12].

 

آلوِن لَمسُن در اثر خود با عنوان کلیسای سه قرن نخستین شواهد تاریخی را خلاصه کرده و میگوید:  اعتقاد نوین و رایج تثلیث . . . از هیچ پشتیبانیی در اظهارات یوستینوس [شهید] برخوردار نیست؛ و این ملاحظات درباره کلیه پدران پیش از نیقیه قابل تعمیم است ؛ یعنی ، همه نگارندگان مسیحی در طول سه قرن پس از تولد مسیح. درست است که آنان از پدر ، پسر و . . . روح القدس سخن میگویند ، معهذا اینان را نه مساوی میدانند ، نه از لحاظ تعداد یک ذات و نه سه شخص در یک شخص ، آنطوری که هواداران تثلیث هم اکنون ادعا میکنند. واقعیت قضیه کاملاً عکس این است. [13]

بنابراین ، کتاب مقدس و تاریخ هر دو بر این شهادت میدهند که تثلیث در تمام دوران کتاب مقدس و تا قرنها پس از آن ناشناخته بود.

 

اولین تثلیث گذار

 

تئوفیلیوس اولین کسی بود که از الهیات سه گانه استفاده کرد وی گفت و تعابیر خدا کلمه خدا و حکمت خدا را مورد استفاده قرار داد که یک مومن مسیحی در معرض این سه قرار  دارد [14]

ایرِنایوس که در حدود سال 200 د.م. وفات یافت ، وی که در برابر بدعت مرقیون که معتقد به دو خدا خدای خالق و خدای نجات دهنده بودند بر عملكرد تمایز و مرتبط پدر و پسر و روح القدس تاكید داشت و وی به نوعی تثلیث در نجات اشاره کرد و منظور وی این بود که سه نفر هستند که در نجات انسانها نقش دارند یکی پدر (خدا) و دیگری پسر و روح القدس و هر یك از شخصیت های تثلیث مسئول یكی از جنبه های نجات است

 

 

شاید بتوان ترتولیانس (225.م) نخستین الهی دانی دانست كه باعث شكل گیری واژگان اصطلاحات و واژگان خاص تثلیث (trinitas) و واژه های شخص (person) شد[15]   ترتولیانس در آغاز فردی بت پرست بود كه در دهه سوم زندگی خود به مسیحیت پیوست [16]  تثلیثی كه منظور ترتولیانس بود با تثلیثی كه امروزه مسیحیان به آن معتقدند متفاوت است و این آموزه در سالهای بعد دچار تحول شد و او بین الوهیت پدر و پسر تفاوت قائل بود [17]  ولی باز بدعت ترتولیانس فراگیر نشد و سالها کشمکش بین اندیشمندان مسیحی بر سر الوهیت مسیح وجود داشت و بسیاری از مسیحیانی بودند که مسیح را تنها برگزیده و پیامبر خدا میدانستند ولی به این دلیل که جامعه مسیحی تحت جفا قرار داشت این کشمکش ها کمتر مورد توجه قرار میگرفت

 

 

3- اریگن پس از او نیز تاکید بر واحد بودن خدای متعال (که خالق جهان است)، پسر (که رهایی بخش بشر بوده) که با خدا هم ازل بود و روح‌القدس (که تطهیرکننده بشر است) کرد[18]


 

 

شورای نیقیه و  تثلیث

در اینجا ممکن است بپرسید: (اگر تثلیث آموزش کتاب مقدّس نیست ، پس چگونه به یکی از اعتقادات جهان مسیحیت مبدل شده است؟) بسیاری تصور میکنند که این اعتقاد در شورای نیقیه در سال 325 د.م. تدوین شد.

ولی این نظر کاملاً صحیح نیست. البته شورای نیقیه اظهار کرد که مسیح و خدا از یک جوهرند ، و همین امر اساس را برای الهیات تثلیثی آتی فراهم کرد. اما تثلیث را پایه گذاری نکرد ، زیرا در آن شورا هیچ اشاره ای به روح القدس بعنوان شخص سوم در الوهیتی ثلاثه نشده است.

کنستانتین امپراتور روم در تلاشی برای حل و فصل مشاجرات ، تمامی اسقفها را به نیقیه فراخواند. 300 نفر از آنها که تنها بخش کوچکی را شامل میشدند ، در آنجا حضور یافتند.

در این شورا  دو طرف نزاع را آریوس اسقف لیبی و آتاناسیوس شاگرد الکساندر اسقف مصر تشکیل میدادند و کنستانتین[19] امپراتور روم «هدفش حفظ ثبات امپراطوریش بوده. ابتدا طی نامه­ای دو طرف نزاع را توبیخ می­کند سعى كرد بین دو طرف آشتى برقرار كند، اما موفق نشد. از نامه‏اى كه او براى دو طرف نزاع نوشته برمى‏آید كه دغدغه او بیشتر حفظ امپراتورى بوده تا اینكه مشكل الهیاتى مسیحیت را حل كند. او در بخشى از نامه خود درباره این بحث‏ها مى‏گوید: 

من  فرض  را بر آن گذاشته  بودم  که  اندیشه هایی را که  همه  مردم از خدایان  دارند به شکل واحد  باز گردانم ؛زیرا قویا  حس  می کردم اگر  بتوانم مردم  را متقاعد سازم که  در این باره متحد  شوند اداره  امور  عامه  بطور  قابل ملاحظه ای   آسان خواهد شد. اما افسوس ! اطلاع می یابم که  در میان  شما بیش از آنچه  اخیرا  در آفریقا  مجادله بوده است ،نزاع جریان  دارد . ظاهرا علت این مجادلات ، پوچ به نظر می رسد  ودر خور چنین معارضات تند نیست. تو ،الکساندر، اگر می خواستی بدانی کشیشانت درباره یک مساله حقوقی  یا حتی درباره مساله ای جزئی که هیچ اهمیتی ندارد چگونه فکر می کنند؛وتو، آریوس، اگر چنین افکاری داشتی ، می بایست  سکوت می کردی....لزومی نداشت که این مسائل را  به میان مردم بکشانید...اینها مسائلی  هستند که فقط بی کاری محرک آنهاست و جز برای حدت ذهن فایده ای ندارد.....کارهایی است  احمقانه و در خور کودکان بی تجربه ، نه شایسته کشیش ها  یا افراد  معقول[20]

  ولی چون اقداماتش اثر نبخشید برای ثبات امپراطوریش جمعی از اسقفها را به نیقیه فراخواند. 318 نفر از آنها ، در در نیقیه  حضور یافتند آریوس بر آن بود كه تنها "پدر" موجودی ازلی است و "پسر" و "روح القدس" هر دو مخلوق هستند ولی با سایز آفریدگان تمایز دارند و به عبارتی مخلوقی كامل هستند [21]  و این اعتقاد تمامی كلیسا های سراسر جهان را فرا گرفته بود[22] 

آتاناسیوس از سر مخالفت با آریوس در آمد و آموزه  عیسی خدایی به شكل رسمی آن را پایه گذاری كرد.او معتقد بود چون نجات تنها كار خداست و از جانبی عیسی نجات دهنده ماست بنا بر این عیسی باید خدا باشد [23] مدتها میان دانشمندان مسیحی و رهبران كلیسا درمورد پذیرش نظر آریوس یا آتاناسیوس نزاع و درگیری وجود داشت, و مخالفتهای فراوانی با نمو و توسعة این عقیده که عیسی خداست صورت گرفت..پس از روزها بحث و گفتگو و نزاع میان دو جناح طرفدار عیسی خدایی به رهبری اتاناسیوس و جناح مخالف عیسی خدایی به رهبری آریوس اسقف لیبی, سرانجام با دخالت مستقیم كنستانتین امپراطور روم كه هیچ اطلاعات الاهیاتی نداشت  دیدگاه آتاناسیوس به مثابه رأی رسمی كلیسا پذیرفته شده و بنا گذاشته شد که مسیح به عنوان خدا و همذات با خدا به عنوان اقنوم دوم در کنار خدای پدر به عنوان خدا پرستش شود و کنستانتین امپراطور رم که خود هدایت مستقیم جلسات را به عهده داشت و هزینه های ان را پرداخت میکرد و توانست با نفوذ خود اعتقاد عیسی خدایی را تثبیت كند این امپراتور تعمید نیافته چه نقشی در شورای نیقیه ایفا کرد؟ دایرة المعارف بریتانیکا چنین نقل میکند:  کنستانتین خود سرپرستی شورا را بعهده گرفت ، بطور فعالانه گفتگوها را هدایت کرد و شخصاً . . . اصل حساس اعتقادنامه ای را که توسط شورا به تصویب رسید و ارتباط مسیح با خدا را ، این که او (هم ذات پدر است) ، مشخص میکرد ، پیشنهاد کرد  . . . همة اسقفان به استثنای دو تن از ترس امپراتور اعتقادنامه را امضا کردند. بسیاری از آنان برخلاف میل خود این کار را کردند.  [24]. به گفته نویسنده ای مسیحی : «این نخستین بار بود که کلیسا خود را تحت  سلطه  و ریاست  رهبر سیاسی  حکومت می دید . مساله  رابطه  کلیسا  و حکومت  که  مساله ای مزمن و ریشه دار است ،  به  طور مشخص  از همین  جا  شروع شد.»[25] پس از آن کنستانتین حکم حکومتی صادر کرد که مسیحیان مخالف اعتقاد نامه نیقیه از اجتماع کردن منع نمود و و عبادتگاه های آنها را توقیف کرد و جنبش مسیحی که در ابتدا خود قربانی اتهام کفر و بدعت بود اکنون خود مخالفین تثلیث را جست و جو میکرد و شمشیر قیصر را به کار میبرد تا خواسته های خود را بر آنها تحمیل کند [26].

آریوس در نامه ای به یوسبیوس از ظلم تثلیث گرایان در حق وی شکایت میکند و در نامه خود را کسی معرفی میکند که به وسیله اسقف الکساندر (اسقف اسکندریه مصر و استاد اتاناسیوس)  ظالمانه آزار دیده و میگوید :  اسقف سر و صدای زیادی در باره ما به راه میاندازد و به سختی ما را آزار میدهد و کاملا بر ضد ماست او ما را به عنوان ملحد از شهر بیرون رانده است زیرا آنچه او آشکارا موعظه میکند ما قبول نداریم  [27]

پس ازشورای نیقیه ، مناظرات در اینباره ، دهها سال ادامه یافت. آنانی که اعتقاد داشتند عیسی با خدا برابر نیست حتی برای مدتی دوباره مورد حمایت قرار گرفتند.و در شورای اورشلیم که پس از شورای نیقیه برپا شد رای به نفع نظریه آریوس داده شد

 ولی بعدها امپراتور تِئودُسیوس بر ضد آنان حکم کرد. او اعتقادنامة شورای نیقیه را بعنوان معیار برای قلمرو خود قرار داد

آریوس  نیز  پس از  مرگش  به دلیل انکار الوهیت کامل کلمه (مسیح) محکوم شد . آریانیزم در شرق  ریشه کن  شد  ؛اما  در  مغرب  به  عنوان  شکلی  از مسیحیت که از کاتولیک متمایز  بود چهار صد  سال به حیات  خود  ادامه  داد و به ویژه در میان گات ها  و دیگر  اقوام  ژرمنی رشد سریعی نمود .[28]

 

تصویب نهایی تثلیث

با این وجود هیچ یک از اسقفان در نیقیه عقیدة تثلیث را ترویج ندادند. آنان فقط دربارة طبیعت عیسی تصمیم گرفتند ، نه نقش روح القدس.  دیر زمانی از این شورا نگذشت كه دو باره نزاع بر سر روح القدس در كلیسا آغاز شد و الهی دانی به نام مقدونیوس ( macedonius)  الوهیت روح القدس را انكار نمود  و بدین منظور شورای قسطنطنیه در سال 381   تشكیل  شد و این اصلاحیه ای به اعتقاد نامه نیقیه افزود  ” من ایمان دارم به روح القدس ، خداوند و بخشنده حیات كه از پدر صادر میگردد “ [29]

آن شورا موافقت کرد که روح القدس را هم تراز با خدا و مسیح قرار دهد. برای نخستین بار ، تثلیث جهان مسیحیت مورد توجه قرار گرفت.

 

 

 

ولی باز این متمم همگان را راضی نكرد و كلیسای لاتین زبان (كاتولیك) تحت تاثیر اگوستین قدیس با آن سر مخالف برداشت چون در این اصلاحیه تاكید شده بود روح القدس تنها از پدر صادر شده و ایشان معتقد بودند روح القدس باید از پدر و پسر با هم صادر شود به همین منظور در سال 569 شورای تولدو را تشكیل دادند باز یك كلمه به اعتقاد نامه نیقیه افزودند ” من ایمان دارم به روح القدس خداوند و بخشنده حیات كه از پدر و پسر صادر میشود ..“  بنابراین در غرب رسم شد که عبارت :« و از پسر » نیز به اعتقاد نامه اضافه شود.[30]

ولی كلیسای یونانی زبان (ارتدكس) به شدت با این افزوده مخالفت كردند و معتقد بودند روح القدس تنها از پدر صادر شده است [31]  این مناقشه به مناقشه فیلیوك(Filiogue) شهرت یافت [32]

 

متن كامل  اعتقاد نامه نیقیه- قسطنطنیه بدین شرح است :

من ایمان دارم به خدای واحد، پدر قادر مطلق و خالق آسمان و زمین و همه چیز دیدنی و نادیدنی
و من ایمان دارم به یك خداوند عیسی مسیح پسر یگانه خدا مولود جاودانی از پدر ، خدا از خدا ، نور از نور ، خدای حقیقی از خدای حقیقی ، كه مولود است نه مخلوق ، و او با پدر یك ذات است ، به وسیله او همه چیز وجود یافت و برای نجات ما از آسمان نزول كرد و به قدرت روح القدس از مریم باكره متولد شد و بشر گردید و به خاطر ما در حكومت پلاطیوس رنج كشید مصلوب شده و بمرد و مدفون گشت و روز سوم از مردگان برخواست كتب مقدسه را به اتمام رسانید و به آسمان صعود نموده و به دست راست پدر نشسته است بار دیگر با جلال می اید تا زندگان و مردگان را داوری نماید و سلطنت او را انتها نخواهد بود
من ایمان دارم به روح القدس خداوند و بخشنده حیات كه از پدر و پسر[33] صادر میشود و با پدر و با پسر او را عبادت و تمجید میباید كرد او به وسیله انبیا تكلم كرده است و من ایمان دارم به كلیسای جامع مقدس رسولان  و به یك تعمید برای امرزش گناهان معتقدم  و قیامت مردگان و حیات عالم آینده را منتظرم[34] آمین                                

     اعتقاد نامه نیقیه یک کلام فرعی نیز دارد که به آن متصل است و آن متضمن  لعنت نامه ای است از این  قرار  :

  لعنت باد بر کسانی  که می گویند زمانی بود که عیسی وجود نداشت یا قبل از آن که به وجود بیاید نبود ، یا آنکه از نیستی به هستی آمد . لعنت باد بر کسانی که اقرار می کنند پسر خدا از ذات یا جنس دیگری است  ویا انکه پسر خدا مخلوق و یا قابل تغییر و تبدیل است.[35]

 

این اعتقاد نامه تا امروز به عنوان عقیده رسمی كلیسا حضور دارد. پس از آن در سال 451 .م و در شورای كالسدون, اقرار به تثلیث به مثابه آموزه ای تغییر ناپذیر شناخته شد, كه هر سخنی بر خلاف آن كفر تلقی شده و گوینده به مرگ یا قطع عضو محكوم می گشت.[36]

 

 

 

تثلیث در قرون وسطی پسین و پیشین

 

اعتقاد به تثلیث در دوران هزار ساله قرون وسطی زیاد دستخوش تحول اساس نشد و اصولا در این دوران مسیحیت در رکود و خمودگی به سر میبرد و دانشمندان این دوران زیاد به مساله تثلیث نپرداختند در نوشته های آگوستین قدیس تثلیث کمتر مورد توجه قرار گرفت و تنها توماس اکوینی تلاش زیادی در  عقلانی کردن نمود

 و مهمترین اتفاقی که در این دوران رخ داد در انتهای قرون وسطی اولیه در سال 925  اختلاف بزرگی بین مسیحیان شرق و غرب بر سر مناقشه فیلیوک (غرب روح القدس را صادر از پدر و پسر میدانست و شرق وی را فقط صادر از پدر میدانست )رخ داد که منجر به جدایی مسیحیان غرب با نام کاتولیک رومی و مسیحیان شرق با عنوان ارتدکس شرقی شد

 


 

 

 

تثلیث در عصر اصلاحات

 

در قرن اصلاحات انتظار میرفت مساله تثلیث مورد بازنگری کلی قرار بگیرد ولی اصلاحگران مسیحی ورود به موضوع تثلیث را ممنوع اعلام کردند حتی در قرن شانزدهم  میکاییل سروتوس کشیش بلژیکی که پزشک حاذقی نیز بود نظریه تثلیث را نپزیرفت و آن را از بدعتهای کلیسا شمرد. وی پس از مطالعه دقیق صحف عهد جدید ملاحظه کرد مسئله تثلیث که بر حسب اعتقاد نامه نیقیه  برای عموم مسیحیان امری مسجل شده بود در آن صحف وجود ندارد و معتقد شد که این عقیده کفر محض و باطل است پس رسال­ای به نام در باب خطاهای تثلیث درسال 1531 منتشر ساخت وی می­گفت مبدأ تثلیث یعنی ایمان به آب و ابن و روح القدس از ابداعات کلیسای کاتولیک است... و عقلاً محال است که از اجرای ثلاثه سه شخصیت خدای واحد ترکیب شود ولی اندکی برنیامد که پیروان کالون ( از مصلحان بزرگ پروتستان) هویت او را کشف کردند و در سال 1553طعمه آتش ساختند هر چند او از میان رفت و نابود شد ولی جماعات مسیحی مخالف تثلیث به وجود آمدند که به شدت مورد حمله و تفکیر و عتاب پروتستان­ها و کاتولیک­ها قرار گرفتند[37]

  

 

 

تثلیث در عصر روشنگری و معاصر

در دوران روشنگری کلیسا با نگرش انتقادی به تثلیث پرداخت و ان را با دقت مورد کنکاش قرار داد و ردیه های زیادی به تثلیث نوشته شد در دوران معاصر نیز تثلیث با نگرهای نو مورد باز بینی قرار گرفت

متفکرانی چون اندروس نورتونAndrews Norton[38] ، و دکتر ویلیام الری چانینگ (Dr(. William Ellery Channing[39] و در قرن 19 نیز متفکرانی چون اسحاق نیوتن تثلیث را انکار کردند [40] و در این سالها کم کم موحدان مسیحی به حرکت های خویش شکل سازمان یافته دادند

 

 

از جانب توحید گرا ها اعتراضات زیادی به جهان مسیحیت وارد شد که منجر به رد نظریه تثلیث در میان روشنفکران و بسیاری از فرقه های نو ظهور مسیحی شد و اندیشمندان زیادی چون کارل بارت و کارل رانر و رابرت ینسن به بررسی تثلیث پرداختند و نظریات جدیدی را در باره تثلیث وارد اندیشه مسیحی نمودند  که  در ادامه مباحث به برخی از این تحولات اشاره میکنیم .

 

 [1] . الستر مك كراث. در امدی بر الاهیات مسیحی . ترجمه عیسی دیباج . ص 362  انتشارات كتاب روشن

[2] - Trinity] within the Godhead  نقل از مقاله  Should You Believe in the Trinity?

[3]Jesuit Fortman states: "The New Testament writers نقل از مقاله Should You Believe in the Trinity?

[5] - Bernhard Lohse says in A Short History of Christian Doctrine   نقل از  مقاله Testimony of the Greek Scriptures

 

[6] - The New International Dictionary of New Testament Theology

[7]Origin and Evolution of Religion.  نقل از مقاله Should You Believe in the Trinity?

 

[8] - The Paganism in Our Christianity  نقل از مقاله Should You Believe in the Trinity?

[9]The Encyclopedia Americana (1956), Vol. XXVII, p. 294L

[10] - Nouveau Dictionnaire Universel (Paris, 1865-1870),Vol. 2, p. 1467

[11] - Should You Believe in the Trinity?

[12] - Should You Believe in the Trinity?

[13] - Should You Believe in the Trinity?

[14] - مجله Theandros  مجله اردتدکسی در فلسفه و لاهوت مسیحی است  جلد 3 سال 2005  سایت این مجله http://www.theandros.com/htrinity.html

[15] - History of the Doctrine of the Trinity. Accessed September 15, 2007.

[16] . الستر مك كراث . در امدی بر الاهیات مسیحی . ترجمه عیسی دیباج ص 12  انتشارات كتاب روشن

[17] . استوارت الیوت ، راز تثلیث ، ص91 ، انتشارات نور جهان

[18] - Michael D. Coogan, The Illustrated Guide to World Religions, p.65, Oxford University Press

[19] . کنستانتین مسیحی نبود. از قرار معلوم در اواخر زندگی تغییر کیش داد ، ولی تنها در بستر مرگ بود که تعمید یافت. ”هِنری چَدویک” دربارة او در کتاب کلیسای نوپا میگوید: ((کنستانتین ، مانند پدر خویش ، خورشید شکست ناپذیر را می پرستید؛ . . . تغییر کیش او نباید بعنوان مشاهدة درونی فیض تلقی گردد . . . این تغییر کیش فقط یک امر نظامی بود. درک او از اعتقادات مسیحی به هیچ وجه کامل نبود.)) البته بسیاری از مورخین در باره تعمید آخر عمر وی نیز تردید هایی دارند

[20] - دورانت  ،ویل ؛ تاریخ تمدن ج 3 ،حمید عنایت و ... ، تهران ،سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، 1371 ، ص 769          

[21] - استوارت الیوت، یگانگی در تثلیث ، ص 90

[22] .  مسیحیت بدعت ها ص 150

[23] . الستر مك كراث ، در آمدی بر الاهیات مسیحی ، ترجمه عیسی دیباج، ص  336 ، انتشارات كتاب روشن

[24] . دایره المعارف بریتانیكا ، مدخل كنستانتین

[25] - مسیحیت بدعت ها ص 150

[26] . هاروی کاکس ، مسیحیت ، ترجمه عبد الرحیم سلیمانی اردستانی ، ص 61

[27] . schaff and a.

wace  Nicene and post-nicene fathers  val.3  (2d series. New york : scridners 1900)  p.41 نقل از مسیحیت لابه لای متون

[28] - مسیحیت و بدعت ها ، ص 155

[29] . استوارت الیوت ، راز تثلیث ، ص 79

[30] - تاریخ تفکر مسیحی ، ص 67

[31] . همان

[32] - Michael D. Coogan, The Illustrated Guide to World Religions, p.65, Oxford University Press

[33]. Filiogue در شورای تولدو( Toledo سال 589 به اعتقاد نامه اضافه شد و مورد پذیرش کلیسای شرق(ارتدکس) قرار نگرفت.

[34]. P.Schaffو he creeds of chritendom و Vol.2 cnewyork: harper و 1932 و pp.45.58 و 63.

[35] - تاریخ جامع ادیان ص 633

[36] . آیا باید به تثلیث معتقد باشیم ، مجله برج دیده بانی

[37]. جان بی ناس، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی اصغر حکمت: ص 680.

[38] - See his book, A Statement of Reasons for Not Believing the Doctrines of Trinitarians (1859)
adelaide weather forecast
دوشنبه 24 دی 1397 06:10 ب.ظ
Hi, i believe that i saw you visited my website so i came to return the choose?.I'm attempting
to in finding issues to improve my web site!I assume its adequate to use some of
your ideas!!
cosplay costumes usa
دوشنبه 24 دی 1397 03:49 ب.ظ
Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.
I am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you continue this in future.
A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!
https://justpaste.it
یکشنبه 23 دی 1397 05:42 ق.ظ
Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just great and i can assume you are
an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated
with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.
ileenroguemore.yonnza.com
دوشنبه 10 دی 1397 02:01 ب.ظ
It's the best time to make a few plans for the longer term and it is time
to be happy. I've read this post and if I may I wish to suggest you few attention-grabbing issues or tips.
Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
I want to learn even more things about it!
cosplay costumes cheap
شنبه 8 دی 1397 11:56 ق.ظ
Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide
credit and sources back to your site? My website is in the exact same niche as yours and my visitors would certainly
benefit from a lot of the information you present here.

Please let me know if this okay with you. Thank you!
cosplay costumes sale
یکشنبه 2 دی 1397 02:59 ق.ظ
You should take part in a contest for one of the greatest websites on the
internet. I'm going to highly recommend this web site!
batgirl cosplay costumes
شنبه 1 دی 1397 09:07 ب.ظ
Piece of writing writing is also a excitement, if you be familiar with then you
can write or else it is complex to write.
Wonder_woman_cosplay_overview_and_some_beneficial
چهارشنبه 28 آذر 1397 03:03 ق.ظ
I have read so many articles about the blogger lovers but
this piece of writing is actually a nice paragraph, keep it up.
fremdgehen
سه شنبه 27 آذر 1397 10:46 ق.ظ
It's not my first time to ppay a visit this web site, i am browsing this
web site dailly and obtain good infoemation from here everyday.
우리카지노 양방
دوشنبه 26 آذر 1397 09:53 ق.ظ
우리카지노 양방 - https://www.maktoob7.com - It should therefore
serve as no surprise that, to experience total overall wellness,
we have to manage all three (3) elements of ourselves - mind,
body and spirit. These attacks are usually linked to physical symptoms
including nausea, vomiting, sensitivity to light, and sound.
Exercise allows you burn off energy along with fat and also by this, it will also help prevent heart disease that will create chemicals inside our bodies which might be incredibly important with a
healthy life.

  - https://www.4shared.com/s/fYEX7pd0Dfi
http://cleantalkorg2.ru/
جمعه 23 آذر 1397 06:31 ق.ظ
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.
over the door towel rack
شنبه 17 آذر 1397 09:43 ب.ظ
I like what you guys tend to be up too. Thiis type of clever work and coverage!

Keep up the wonderful works guys I've you guys to my personal blogroll.
buy tadalafil online
جمعه 16 آذر 1397 05:47 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis lilly tadalafi generic cialis 20mg uk cialis sale online cialis uk cialis 200 dollar savings card cialis efficacit prezzo di cialis in bulgaria cialis vs viagra sialis generic cialis tadalafil
Olej CBD
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:19 ب.ظ
Hello to all, it's truly a pleasant for me to pay a quick visit this web site, it contains precious Information.
buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:36 ق.ظ

You actually expressed that very well.
tadalafilo are there generic cialis ou acheter du cialis pas cher cialis generic availability cialis qualitat cialis reviews the best site cialis tablets cialis for sale in europa buying brand cialis online buying cialis overnight
123movies
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:40 ق.ظ
Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for supplying this information.
ejaculation
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:35 ق.ظ
If you are going forr best contents like myself,
only pay a quick visit this web site every day
as it provides feature contents, thanks
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:22 ب.ظ

Good info. Appreciate it.
if a woman takes a mans cialis we use it cialis online store online cialis cialis online cialis lowest price how do cialis pills work how to buy cialis online usa try it no rx cialis cialis italia gratis rx cialis para comprar
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:54 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
usa cialis online low cost cialis 20mg acquisto online cialis cialis preise schweiz cialis 20 mg best price wow look it cialis mexico cialis in sconto cialis professional from usa order a sample of cialis buy cialis online cheapest
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:50 ب.ظ

Awesome facts, With thanks!
cialis dose 30mg click here take cialis tarif cialis france cialis arginine interactio cheap cialis we choice cialis uk cialis 200 dollar savings card price cialis best cialis 20 mg cut in half cialis pills
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:27 ق.ظ

You actually said it superbly!
estudios de cialis genricos cialis without a doctor's prescription canadian cialis generic cialis at the pharmacy cialis kaufen bankberweisung cialis et insomni cialis preise schweiz click here cialis daily uk cialis 5mg cialis rezeptfrei
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 04:19 ب.ظ

Kudos. Helpful information.
cialis pills boards acheter cialis meilleur pri side effects for cialis cialis generico en mexico tadalafilo cialis rezeptfrei sterreich acheter cialis meilleur pri acheter cialis kamagra cialis efficacit cialis daily reviews
startablog
یکشنبه 11 آذر 1397 04:02 ب.ظ
I feel that is one of the so much important info for me.

And i'm satisfied studyinng your article. However want tto statement on few normal issues, The web site
tasge is wonderful, the articles is in point of fact excellent
: D. Excellent process, cheers
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:41 ب.ظ

Awesome data. Regards!
viagra cialis levitra cialis mit grapefruitsaft cialis generique 5 mg cialis 30 day trial coupon only now cialis for sale in us cialis 100 mg 30 tablet generic cialis 20mg tablets cialis per paypa generic cialis with dapoxetine cialis 5mg prix
child escorts
یکشنبه 11 آذر 1397 12:14 ق.ظ
Your mode of telling the whooe thing in this post is in facdt pleasant, all be capable off simply understand it,
Thanks a lot.
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:20 ب.ظ

Nicely expressed without a doubt. .
cialis soft tabs for sale safe dosage for cialis cialis alternative click here to buy cialis try it no rx cialis cialis generisches kanada cialis prezzo al pubblico acheter du cialis a geneve cialis generique cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis no rx
شنبه 10 آذر 1397 03:27 ق.ظ

You actually stated that really well.
click now cialis from canada no prescription cialis cheap cialis daily reviews wow look it cialis mexico legalidad de comprar cialis cialis rezeptfrei cialis online nederland viagra cialis levitra cialis pas cher paris cialis ahumada
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 04:12 ب.ظ

Whoa many of good tips.
enter site 20 mg cialis cost click now cialis from canada cialis vs viagra cialis pills boards cialis 20 mg effectiveness callus cialis qualitat cialis 5 mg schweiz cialis pills in singapore compare prices cialis uk
rules of survival hack apk aimbot
جمعه 9 آذر 1397 02:20 ب.ظ
Hey! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new to
me. Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll
be bookmarking and checking back often!
rules of survival hack
جمعه 9 آذر 1397 01:09 ب.ظ
Your way of describing all in this piece of writing
is actually nice, all be able to simply understand it, Thanks a lot.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30