تبلیغات
مسیح آسمانی - زن در کلام بزرگان مسیحییت.
مسیح آسمانی
چهارشنبه 24 فروردین 1390

زن در کلام بزرگان مسیحییت.

چهارشنبه 24 فروردین 1390

نوع مطلب :
نویسنده :مسیح آسمانی


زن در تلمود ( تورات شفاهی ) و در دیدگاه یهودیان بنا به گزارش ویل دورانت مورخ شهیر و نامدار ؛ تلمود چنان از مرد جانبداری می‌كرد كه گویی ربنها از قدرت زن واقعاً بیم داشتند . این جماعت، مانند علمای قدیم مسیحیت !!!! زن را به خاطر كنجكاوی زیركانه ی حوا ، مسئول خاموش كردن « روح عالم » می‌شمردند .

زن در تلمود ( تورات شفاهی ) و در دیدگاه یهودیان بنا به گزارش ویل دورانت مورخ شهیر و نامدار ؛ تلمود چنان از مرد جانبداری می‌كرد كه گویی ربنها از قدرت زن واقعاً بیم داشتند . این جماعت، مانند علمای قدیم مسیحیت !!!! زن را به خاطر كنجكاوی زیركانه ی حوا ، مسئول خاموش كردن « روح عالم » می‌شمردند .
او را « سبكسر » می‌خواندند ..... به تفصیل تمام ، از پرگویی زن اظهار تأسف می‌كردند .
به گفته ی یكی از ربنها ، جایی كه پای قانون در میان بود : « یكصد نفر زن فقط با یك نفر شاهد مرد برابر بودند »
حقوق مالكیت زنان یهودی در دوره ی تلمودی به همان اندازه محدود بود كه حقوق زنان انگلیسی در قرن هجدهم !!!! عواید و درآمد هرگونه داراییشان به شوهرانشان تعلق داشت !! ( تاریخ تمدن ویل دورانت ، ج 4 ص 426 )
ربی الیعازر که به صلابت در دیدگاه معروف بوده است به یک زن دانشمند گفت :« زن از هیچ حکمتی جز ریستن نخ برخوردار نیست » ( سیری در تلمود / ادین اشتاین سالتز / ص 206 ) مردان یهودی در دعای صبحگاهی خود می گویند : متبارک باد پروردگار خداوندگار ما و خداوندگار تمام عالمیان که مرا زن نیافریده
در حالی که همسران آنها تن به رضا داده زمزمه می کنند : متبارک باد خداوندگاری که مرا مطابق میل خود آفرید ( جنس دوم ج 1 ص 27 و تاریخ تمدن ج 4 ص 486 و سیری در تلمود ، ص 206 )

زن در کلام بزرگان مسیحیت :

زن دری که از آن دیو بیرون می آید !
ترتولیانوس با خشن ترین عبارت زن را مخاطب می‌ساخت و او را « دری كه دیو از آن به درون می‌آید » می‌نامید ( تاریخ تمدن ،ج 3 ، ص 717 )
او خطاب به زن می گفت : تو دروازه ی شیطانی ، تو آنکس را که شیطان جرأت نداشت از رو به رو مورد حمله قرار دهد مجاب کردی به سبب تو بوده که پسر خدا ناگریز به مردن شده !! تو باید پیوسته جامه ی سوگ و ژنده به تن داشته باشی ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )
واقعا عجیب است ! مگر زن چه گناهی را مرتکب شده است که مرد از آن مبرا است ؟! براستی اینان چنان دم از گناه زن می زنند که گویی حوا به تنهایی مرتکب این گناه شده است و یا اینکه او آدم را بر این گناه مجبور
کرده است !

مرد فرمانروای زن ! این عین عدالت است !!!
آمبروز قدیس : آدم را حوا به گناه سوق داد نه حوا را آدم شرط عدالت است که زن کسی را که به سوی گناه رهنمون شده به منزله ی فرمانروا بپذیرد ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )

جانوران وحشی و .... !!!!
ژان کریسوستوم قدیس : در میان تمام جانوران وحشی زیان بار تر از زن وجود ندارد ( جنس دوم ، ج1 ، ص 159 )

زن موجود ناقص و مذکری که منحرف شده است !
توماس آکویناس پر آوازه ترین دانشمند مسیحی در قرون وسطیمی گفت : زن موجودی است ناقص عرضی ، جنس مونث در واقع مذكری است كه منحرف شده است ؛ زن محتملا نتیجه نقصی است در قوه تولیدی مرد ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311 و جنس دوم ج 1 ، ص 19 و ص 159 )
در نتیجه : زن فقط موجودی تصادفی و ناقص و نوعی مرد نقص دار است ( جنس دوم / سیمون دوبووار / ج 1 ، ص 159 ) زنان در عقل و اراده ضعیف ترند ، در همه چیز محتاج مرد هستند

مردان فقط برای تولید نیاز به زن دارند !
از دیگر توصیفات این قدیس برجسته ی کلیسای مسیح در مورد زن : « زن از لحاظ جثه و عقل و اراده، موجودی است ضعیفتر ؛ زن در همه چیز به مرد احتیاج دارد، لكن مرد فقط برای تولید نیازمند زن است . زن باید مرد را مولای طبیعی خود بداند ، باید راهنمایی او را بپذیرد، و انضباط و مواخذه‌های وی را گردن نهد و
از این طریق است كه زن به مقصد اصلی و به سعادت خویش نایل خواهد آمد ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311 )

زن پایینتر از بردگان !!!
این فیلسوف برجسته و بی نظیر مسیحیت كه معمولا از او به عنوان مظهر مهربانی یاد می شود زن را از بعضی لحاظ پایینتر از غلامان قرار میداد: زن به علت ضعف طبیعت خود، چه عقلی و چه جسمی، تابع
مرد است.... مرد آغاز زن و انجام وی است همان طور كه خداوند بدایت و نهایت تمام موجودات است .... زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و منقاد باشد، و حال آنكه یك نفر برده چنین نیست.... این دانشمند بزرگ حتی در موازنه ی میان پدر و مادر بر این اعتقاد بود که : « كودكان باید پدران را بیش از مادرشان دوست بدارند » ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1111 )
زن ......
البته توصیفات تومای قدیس به اینجا ختم نمی شود ، وی بر این اعتقاد بود که زن با نخستین مقصود طبیعت یعنی کمال جوئی منطبق نیست بلکه با دومین مقصود طبیعت یعنی گندیدگی ، بدشکلی و فرتوتی انطباق دارد ( زنان از دید مردان / بنوات گری ص 57 )
زن ......
آگوستین قدیس که شاید بتوان وی را برجسته ترین عالم مسیحی در تمام اعصار نامید معتقد بود : زن حیوانی است که نه استحکام دارد و نه استواری ، زن از بدی تغذیه می کند و سر آغاز همه ی دعاوی و مخالفتها است و راه و طریق هر گونه فساد اخلاق است ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 28 و ص 168 )

زن = شر ، وسوسه ، مصیبت ، خطر خانگی و ...
ویل دورانت می نویسد : در نظر كشیشان و عالمان الاهی این قرون هنوز زن همان مقامی را داشت كه در نظر یوحنای زرین دهان و پاتریارك قسطنطینه یعنی : شری ضروری ، وسوسهای طبیعی ، مصیبتی مطلوب ، خطری خانگی ،جذبهای مهلك و آسیبی رنگارنگ (تاریخ تمدن ، ج 4 ص 1111 ) از آنچه گذشت به راحتی می توان به همان نتیجه ای رسید که دوبووار نویسنده ی شهیر و نام اشنای فرانسوی به آن اشاره می کند؛ تمام پدران کلیسا پستی و دنائت زن را اعلام می دارند ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )

جایگاه زن در قوانین قرون وسطی
بد نیست نیم نگاهی هم به قوانین کلیسای مسیح در قرون وسطی بیندازیم . این قوانین از آن رو حائز اهمیت است که در این دوره ی زمانی کلیسا به عنوان قانون گذار تلقی می شد و یا لا اقل به عنوان قطب دوم قدرت به شمار می امد
زدن زن :
طبق گزارش ویل دورانت قانون مدنی اروپا بیشتر با زن روی مخالفت نشان داد تا قانون كلیسایی . در هر دو قانون به شوهر اجازه زدن زن داده شد .
اقدام روشنفکرانه !!!
هنگامی كه در قرن سیزدهم « قوانین و رسوم بووه » مرد را مكلف میساخت كه فقط با رعایت موازین انصاف زن خویش را بزند ، در واقع این اقدام روشنفكرانه ای محسوب میشد .
زنان همردیف کنیزها !
واضعین احكام شریعت میگفتند : « از این رو آشكار است كه زنان باید تابع شوهرانشان و تقریبا كنیزكان آنها باشند » ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1112 )
زن برای راهبه شدن نیاز به جهیزیه دارد !!!
هر چند كلیسا مقرر داشته بود كه هنگام ورود زنان به این راهبه خانه‌ها چیزی از ایشان گرفته نشود، مگر آنكه تازه واردان به طیب خاطر چیزی پیشكش كنند ، ورود زنان به فرقه بندیكتیان معمولا مستلزم داشتن جهیزیه ای بود ! ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1083 )
زن زناکار .... !!!
در قانون ساكسون، حداقل مجازات در مورد زنان زناكار بریدن بینی و گوشهای وی بود ، و به شوهر اختیار میداد كه اگر زن خویش را بی وفا دید، او را به قتل برساند ( تاریخ تمدن ویل دورانت ، ج 4 ، ص 110 )
ازدواج خود سرانه ی زن !
در قرون وسطی حق هر گونه آزادی ای از زنان سلب شده بود ، این ظلم تا بدان حد بود که اگر زنی با برده ای ازدواج می کرد از حمایت قانون محروم می شد و خانواده حق کشتن او را داشت ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 161 )

شاید برخی گمان کنند که این شیوه ی نگرش به زنان اختصاص به کلیسای کاتولیک دارد اما هرگز این تصور حقیقت ندارد گذشته از کلمات آبای کلیسا به عنوان شخصیتهای مورد اتفاق میان تمام فرقه های مسیحی ؛ در کلمات متاخرین نیز می توان به رگه هایی از همین نوع دید برخورد .

زنان لگنهای پهن دارند تا .... !!!!
مارتین لوتر به عنوان سرآمد اصلاح طلبان کلیسای مسیحی بر این اعتقاد بود : زنان باید در خانه بمانند ، آفرینش زنان بر این دلالت دارد ، آنها لگنهای پهن دارند تا بر روی آن بنشینند و خانه داری کنند بچه به دنیا بیاورند و بزرگ کنند ( اصلاحات / سارا فلاورز / ص 91 )

زنان فاقد ویژگیهای شهروندی .... و حتی عقل !!
ژان ژاک روسو متفکر نامدار سوئیسی : زنان فاقد ویژگیهای شهروندی اند یعنی خصوصیاتی مانند عقل ، نیرو و خود مختاری طبیعتا مردانه اند (مقدمه ای بر ایدئولوژیهای سیاسی / یان مکنزی و دیگران / ص 358)

زن بودن = بدبختی
کیر کگارد : چه بدبختی ای است زن بودن ( جنس دوم ، ج 2 ، سر آغاز )

اگر چه کلیسا به خاطر فشارهای جوامع ، مجبور به عقب نشینی از مواضع خویش گردید اما با این حال هنوز هم می توان در کلمات جناب پاپ و سایر شخصیتهای برجسته و صاحب نظران کلیسا همان دیدگاه ها را یافت!
به عنوان مثال درهمین قرن بیستم شخص پاپ اعلام داشت :
بین زندگی مادر و حیات فرزند باید نخستین را فدا کرد ، در واقع مادر که غسل تعمید یافته می تواند به بهشت برود در حالی که جنین برای همیشه به برزخ اختصاص یافته است ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 206 /

منبع:www.masihiyat.blogfa.com
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 08:25 ق.ظ

Nicely put, With thanks!
generic cialis in vietnam cialis for sale i recommend cialis generico acheter cialis meilleur pri brand cialis nl link for you cialis price venta de cialis canada cialis australian price effetti del cialis dose size of cialis
buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:16 ب.ظ

Very well spoken indeed. .
cialis rckenschmerzen achat cialis en itali generic low dose cialis generic for cialis we recommend cialis info cialis sale online cialis preise schweiz click here cialis daily uk generic cialis cialis daily new zealand
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:10 ب.ظ

You suggested it adequately.
cialis 5 effetti collaterali cost of cialis per pill when will generic cialis be available cialis tablets only now cialis 20 mg online cialis cialis taglich interactions for cialis get cheap cialis generic cialis levitra
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:26 ق.ظ

Cheers! Loads of material.

the best choice cialis woman enter site 20 mg cialis cost cialis alternative cialis daily reviews warnings for cialis generic low dose cialis cialis 5 mg effetti collateral order cialis from india low dose cialis blood pressure are there generic cialis
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 05:18 ب.ظ

Seriously tons of helpful info.
interactions for cialis india cialis 100mg cost canadian cialis generic cialis in vietnam prix de cialis wow cialis 20 generic cialis in vietnam we choice cialis pfizer india cialis savings card canadian discount cialis
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 06:00 ق.ظ

You said it very well..
tarif cialis france legalidad de comprar cialis only best offers 100mg cialis buy cialis uk no prescription ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg effetti collateral generic cialis 20mg tablets generic cialis in vietnam recommended site cialis kanada precios de cialis generico
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 05:57 ب.ظ

Thank you! Excellent information!
cialis efficacit cialis lowest price are there generic cialis cialis qualitat cialis vs viagra cialis cost cialis savings card cost of cialis cvs cialis soft tabs for sale purchasing cialis on the internet
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:41 ق.ظ

You actually reported this adequately.
brand cialis generic price cialis per pill generic cialis 20mg uk generic cialis at walmart we like it cialis price cialis kaufen bankberweisung generic for cialis we recommend cheapest cialis cialis patent expiration click here take cialis
buy cialis online no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 05:27 ب.ظ

Regards. Numerous advice.

achat cialis en europe calis cialis name brand cheap cialis online deutschland cialis generico en mexico where to buy cialis in ontario cialis taglich cialis online nederland generic cialis levitra buy name brand cialis on line
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:16 ق.ظ

Many thanks, Wonderful stuff!
buy online cialis 5mg cialis prezzo in linea basso cialis uk next day cialis cost how does cialis work generic cialis levitra estudios de cialis genricos cialis online holland cost of cialis per pill cialis coupons
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:55 ب.ظ

Incredible a lot of good information.
we use it 50 mg cialis dose 5 mg cialis coupon printable cialis dose 30mg cialis daily cialis online nederland cialis 30 day trial coupon cialis online holland cialis preise schweiz tesco price cialis cialis usa cost
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 04:53 ق.ظ

Great tips. Many thanks.
tadalafil generic cialis cost interactions for cialis pastillas cialis y alcoho cialis professional from usa cipla cialis online 40 mg cialis what if i take cialis in sconto cialis for bph cialis australian price
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 05:36 ب.ظ

You actually reported this exceptionally well.
cialis coupon cialis generico en mexico generic for cialis il cialis quanto costa cialis 05 cialis reviews cialis kaufen bankberweisung cialis pas cher paris miglior cialis generico import cialis
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 05:52 ق.ظ

Truly tons of helpful material.
cuanto cuesta cialis yaho cialis daily reviews prezzo cialis a buon mercato where do you buy cialis interactions for cialis cialis coupons cialis soft tabs for sale cialis online when can i take another cialis only now cialis for sale in us
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:32 ب.ظ

Thank you, Loads of write ups!

cialis generico milano cialis side effects dangers ou trouver cialis sur le net generic cialis review uk where cheapest cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis with 2 days delivery tadalafil 5mg legalidad de comprar cialis brand cialis nl
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:44 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
tadalafil generic cialis italia gratis cialis generico postepay buy generic cialis we recommend cheapest cialis we recommend cheapest cialis cialis prezzo in linea basso cialis generic availability cialis prezzo di mercato cialis 5mg prix
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:45 ب.ظ

Fantastic forum posts. Cheers.
generic cialis pro when can i take another cialis cialis generika cialis baratos compran uk sialis click here take cialis how to purchase cialis on line cialis billig cialis uk next day 5 mg cialis coupon printable
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:08 ق.ظ

Reliable advice. Thanks.
tadalafil generic cialis 05 cialis in sconto cialis from canada cialis coupons cialis free trial cialis pas cher paris cheap cialis cialis taglich online cialis
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 10:34 ب.ظ

Wow lots of good advice.
cialis en 24 hora cialis usa cost we like it cialis price where do you buy cialis cialis uk next day generic cialis 20mg tablets cialis kaufen cialis 5 effetti collaterali buy cialis uk no prescription cialis generico
Buy cialis online
یکشنبه 8 مهر 1397 10:57 ب.ظ

You actually mentioned that terrifically.
viagra vs cialis cialis daily reviews cialis generico milano cialis australian price cialis dosage cialis 100 mg 30 tablet cialis daily 40 mg cialis what if i take cialis coupon cialis e hiv
candida viagra
یکشنبه 1 مهر 1397 03:19 ق.ظ

Many thanks! Numerous data.

good canadian online pharmacies drugs for sale in mexico canadian online pharmacies trusted pharmacy canada scam online pharmacies legitimate canadianpharmacyusa24h is it legal are canadian online pharmacies safe canadian online pharmacy drugs for sale canada pharmacies account
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:20 ق.ظ

Thank you. Plenty of info!

200 cialis coupon cialis coupon cialis preise schweiz click now cialis from canada buying brand cialis online achat cialis en itali effetti del cialis dosagem ideal cialis cialis for sale in europa cialis 20mg preis cf
cialisvbuy.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:12 ب.ظ

You actually said this well!
tadalafil 5mg cialis wir preise cialis daily cialis et insomni prescription doctor cialis only now cialis 20 mg prezzo cialis a buon mercato generic cialis at the pharmacy order generic cialis online brand cialis generic
canadian pharmacies online prescriptions
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:16 ق.ظ

You said it perfectly..
canadian drugs drugstore online northwest pharmacies mail order canada medications buy canadian pharcharmy online24 canadian drugs no 1 canadian pharcharmy online online canadian pharmacy canadian online pharmacies legal northwest pharmacies online
cialisvus.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:06 ق.ظ

Great info. Regards!
how to buy cialis online usa cialis pills in singapore sialis dosagem ideal cialis cialis venta a domicilio are there generic cialis buy cialis sample pack click here to buy cialis cheap cialis cialis 100mg suppliers
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:43 ب.ظ

Superb postings, Cheers.
tadalafil 5mg generic cialis with dapoxetine buy cialis cialis en mexico precio tesco price cialis how to buy cialis online usa buying brand cialis online viagra vs cialis vs levitra ou trouver cialis sur le net cialis 20 mg
viabiovit.com/apotheek-zonder-voorschriften.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:29 ق.ظ

Seriously many of great knowledge.
buy viagra without prescription uk buy generic viagra usa is sildenafil generic buy levitra where to buy real viagra online order viagra online uk viagra for men buying viagra on line where to buy viagra cheap generic sildenafil citrate
viagra or cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:07 ب.ظ

Wow loads of terrific info.
cialis usa cost we choice free trial of cialis prices for cialis 50mg cialis dosage cialis 20 mg cut in half cialis 10 doctissimo cialis generika in deutschland kaufen cialis en 24 hora cialis y deporte cialis en mexico precio
shoe lifts for children
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 10:46 ب.ظ
When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox
and now each time a comment is added I get four emails with the same
comment. Is there any way you can remove me from that service?
Bless you!
Cialis 20 mg
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:21 ق.ظ

Useful information. Cheers.
cialis mit grapefruitsaft viagra or cialis generic cialis 20mg tablets click here to buy cialis cialis 5 mg funziona cialis 5 mg buy dosagem ideal cialis pastillas cialis y alcoho cialis dosage recommendations cialis for sale in europa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30