تبلیغات
مسیح آسمانی - زن در کلام بزرگان مسیحییت.
مسیح آسمانی
چهارشنبه 24 فروردین 1390

زن در کلام بزرگان مسیحییت.

چهارشنبه 24 فروردین 1390

نوع مطلب :
نویسنده :مسیح آسمانی


زن در تلمود ( تورات شفاهی ) و در دیدگاه یهودیان بنا به گزارش ویل دورانت مورخ شهیر و نامدار ؛ تلمود چنان از مرد جانبداری می‌كرد كه گویی ربنها از قدرت زن واقعاً بیم داشتند . این جماعت، مانند علمای قدیم مسیحیت !!!! زن را به خاطر كنجكاوی زیركانه ی حوا ، مسئول خاموش كردن « روح عالم » می‌شمردند .

زن در تلمود ( تورات شفاهی ) و در دیدگاه یهودیان بنا به گزارش ویل دورانت مورخ شهیر و نامدار ؛ تلمود چنان از مرد جانبداری می‌كرد كه گویی ربنها از قدرت زن واقعاً بیم داشتند . این جماعت، مانند علمای قدیم مسیحیت !!!! زن را به خاطر كنجكاوی زیركانه ی حوا ، مسئول خاموش كردن « روح عالم » می‌شمردند .
او را « سبكسر » می‌خواندند ..... به تفصیل تمام ، از پرگویی زن اظهار تأسف می‌كردند .
به گفته ی یكی از ربنها ، جایی كه پای قانون در میان بود : « یكصد نفر زن فقط با یك نفر شاهد مرد برابر بودند »
حقوق مالكیت زنان یهودی در دوره ی تلمودی به همان اندازه محدود بود كه حقوق زنان انگلیسی در قرن هجدهم !!!! عواید و درآمد هرگونه داراییشان به شوهرانشان تعلق داشت !! ( تاریخ تمدن ویل دورانت ، ج 4 ص 426 )
ربی الیعازر که به صلابت در دیدگاه معروف بوده است به یک زن دانشمند گفت :« زن از هیچ حکمتی جز ریستن نخ برخوردار نیست » ( سیری در تلمود / ادین اشتاین سالتز / ص 206 ) مردان یهودی در دعای صبحگاهی خود می گویند : متبارک باد پروردگار خداوندگار ما و خداوندگار تمام عالمیان که مرا زن نیافریده
در حالی که همسران آنها تن به رضا داده زمزمه می کنند : متبارک باد خداوندگاری که مرا مطابق میل خود آفرید ( جنس دوم ج 1 ص 27 و تاریخ تمدن ج 4 ص 486 و سیری در تلمود ، ص 206 )

زن در کلام بزرگان مسیحیت :

زن دری که از آن دیو بیرون می آید !
ترتولیانوس با خشن ترین عبارت زن را مخاطب می‌ساخت و او را « دری كه دیو از آن به درون می‌آید » می‌نامید ( تاریخ تمدن ،ج 3 ، ص 717 )
او خطاب به زن می گفت : تو دروازه ی شیطانی ، تو آنکس را که شیطان جرأت نداشت از رو به رو مورد حمله قرار دهد مجاب کردی به سبب تو بوده که پسر خدا ناگریز به مردن شده !! تو باید پیوسته جامه ی سوگ و ژنده به تن داشته باشی ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )
واقعا عجیب است ! مگر زن چه گناهی را مرتکب شده است که مرد از آن مبرا است ؟! براستی اینان چنان دم از گناه زن می زنند که گویی حوا به تنهایی مرتکب این گناه شده است و یا اینکه او آدم را بر این گناه مجبور
کرده است !

مرد فرمانروای زن ! این عین عدالت است !!!
آمبروز قدیس : آدم را حوا به گناه سوق داد نه حوا را آدم شرط عدالت است که زن کسی را که به سوی گناه رهنمون شده به منزله ی فرمانروا بپذیرد ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )

جانوران وحشی و .... !!!!
ژان کریسوستوم قدیس : در میان تمام جانوران وحشی زیان بار تر از زن وجود ندارد ( جنس دوم ، ج1 ، ص 159 )

زن موجود ناقص و مذکری که منحرف شده است !
توماس آکویناس پر آوازه ترین دانشمند مسیحی در قرون وسطیمی گفت : زن موجودی است ناقص عرضی ، جنس مونث در واقع مذكری است كه منحرف شده است ؛ زن محتملا نتیجه نقصی است در قوه تولیدی مرد ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311 و جنس دوم ج 1 ، ص 19 و ص 159 )
در نتیجه : زن فقط موجودی تصادفی و ناقص و نوعی مرد نقص دار است ( جنس دوم / سیمون دوبووار / ج 1 ، ص 159 ) زنان در عقل و اراده ضعیف ترند ، در همه چیز محتاج مرد هستند

مردان فقط برای تولید نیاز به زن دارند !
از دیگر توصیفات این قدیس برجسته ی کلیسای مسیح در مورد زن : « زن از لحاظ جثه و عقل و اراده، موجودی است ضعیفتر ؛ زن در همه چیز به مرد احتیاج دارد، لكن مرد فقط برای تولید نیازمند زن است . زن باید مرد را مولای طبیعی خود بداند ، باید راهنمایی او را بپذیرد، و انضباط و مواخذه‌های وی را گردن نهد و
از این طریق است كه زن به مقصد اصلی و به سعادت خویش نایل خواهد آمد ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311 )

زن پایینتر از بردگان !!!
این فیلسوف برجسته و بی نظیر مسیحیت كه معمولا از او به عنوان مظهر مهربانی یاد می شود زن را از بعضی لحاظ پایینتر از غلامان قرار میداد: زن به علت ضعف طبیعت خود، چه عقلی و چه جسمی، تابع
مرد است.... مرد آغاز زن و انجام وی است همان طور كه خداوند بدایت و نهایت تمام موجودات است .... زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و منقاد باشد، و حال آنكه یك نفر برده چنین نیست.... این دانشمند بزرگ حتی در موازنه ی میان پدر و مادر بر این اعتقاد بود که : « كودكان باید پدران را بیش از مادرشان دوست بدارند » ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1111 )
زن ......
البته توصیفات تومای قدیس به اینجا ختم نمی شود ، وی بر این اعتقاد بود که زن با نخستین مقصود طبیعت یعنی کمال جوئی منطبق نیست بلکه با دومین مقصود طبیعت یعنی گندیدگی ، بدشکلی و فرتوتی انطباق دارد ( زنان از دید مردان / بنوات گری ص 57 )
زن ......
آگوستین قدیس که شاید بتوان وی را برجسته ترین عالم مسیحی در تمام اعصار نامید معتقد بود : زن حیوانی است که نه استحکام دارد و نه استواری ، زن از بدی تغذیه می کند و سر آغاز همه ی دعاوی و مخالفتها است و راه و طریق هر گونه فساد اخلاق است ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 28 و ص 168 )

زن = شر ، وسوسه ، مصیبت ، خطر خانگی و ...
ویل دورانت می نویسد : در نظر كشیشان و عالمان الاهی این قرون هنوز زن همان مقامی را داشت كه در نظر یوحنای زرین دهان و پاتریارك قسطنطینه یعنی : شری ضروری ، وسوسهای طبیعی ، مصیبتی مطلوب ، خطری خانگی ،جذبهای مهلك و آسیبی رنگارنگ (تاریخ تمدن ، ج 4 ص 1111 ) از آنچه گذشت به راحتی می توان به همان نتیجه ای رسید که دوبووار نویسنده ی شهیر و نام اشنای فرانسوی به آن اشاره می کند؛ تمام پدران کلیسا پستی و دنائت زن را اعلام می دارند ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )

جایگاه زن در قوانین قرون وسطی
بد نیست نیم نگاهی هم به قوانین کلیسای مسیح در قرون وسطی بیندازیم . این قوانین از آن رو حائز اهمیت است که در این دوره ی زمانی کلیسا به عنوان قانون گذار تلقی می شد و یا لا اقل به عنوان قطب دوم قدرت به شمار می امد
زدن زن :
طبق گزارش ویل دورانت قانون مدنی اروپا بیشتر با زن روی مخالفت نشان داد تا قانون كلیسایی . در هر دو قانون به شوهر اجازه زدن زن داده شد .
اقدام روشنفکرانه !!!
هنگامی كه در قرن سیزدهم « قوانین و رسوم بووه » مرد را مكلف میساخت كه فقط با رعایت موازین انصاف زن خویش را بزند ، در واقع این اقدام روشنفكرانه ای محسوب میشد .
زنان همردیف کنیزها !
واضعین احكام شریعت میگفتند : « از این رو آشكار است كه زنان باید تابع شوهرانشان و تقریبا كنیزكان آنها باشند » ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1112 )
زن برای راهبه شدن نیاز به جهیزیه دارد !!!
هر چند كلیسا مقرر داشته بود كه هنگام ورود زنان به این راهبه خانه‌ها چیزی از ایشان گرفته نشود، مگر آنكه تازه واردان به طیب خاطر چیزی پیشكش كنند ، ورود زنان به فرقه بندیكتیان معمولا مستلزم داشتن جهیزیه ای بود ! ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1083 )
زن زناکار .... !!!
در قانون ساكسون، حداقل مجازات در مورد زنان زناكار بریدن بینی و گوشهای وی بود ، و به شوهر اختیار میداد كه اگر زن خویش را بی وفا دید، او را به قتل برساند ( تاریخ تمدن ویل دورانت ، ج 4 ، ص 110 )
ازدواج خود سرانه ی زن !
در قرون وسطی حق هر گونه آزادی ای از زنان سلب شده بود ، این ظلم تا بدان حد بود که اگر زنی با برده ای ازدواج می کرد از حمایت قانون محروم می شد و خانواده حق کشتن او را داشت ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 161 )

شاید برخی گمان کنند که این شیوه ی نگرش به زنان اختصاص به کلیسای کاتولیک دارد اما هرگز این تصور حقیقت ندارد گذشته از کلمات آبای کلیسا به عنوان شخصیتهای مورد اتفاق میان تمام فرقه های مسیحی ؛ در کلمات متاخرین نیز می توان به رگه هایی از همین نوع دید برخورد .

زنان لگنهای پهن دارند تا .... !!!!
مارتین لوتر به عنوان سرآمد اصلاح طلبان کلیسای مسیحی بر این اعتقاد بود : زنان باید در خانه بمانند ، آفرینش زنان بر این دلالت دارد ، آنها لگنهای پهن دارند تا بر روی آن بنشینند و خانه داری کنند بچه به دنیا بیاورند و بزرگ کنند ( اصلاحات / سارا فلاورز / ص 91 )

زنان فاقد ویژگیهای شهروندی .... و حتی عقل !!
ژان ژاک روسو متفکر نامدار سوئیسی : زنان فاقد ویژگیهای شهروندی اند یعنی خصوصیاتی مانند عقل ، نیرو و خود مختاری طبیعتا مردانه اند (مقدمه ای بر ایدئولوژیهای سیاسی / یان مکنزی و دیگران / ص 358)

زن بودن = بدبختی
کیر کگارد : چه بدبختی ای است زن بودن ( جنس دوم ، ج 2 ، سر آغاز )

اگر چه کلیسا به خاطر فشارهای جوامع ، مجبور به عقب نشینی از مواضع خویش گردید اما با این حال هنوز هم می توان در کلمات جناب پاپ و سایر شخصیتهای برجسته و صاحب نظران کلیسا همان دیدگاه ها را یافت!
به عنوان مثال درهمین قرن بیستم شخص پاپ اعلام داشت :
بین زندگی مادر و حیات فرزند باید نخستین را فدا کرد ، در واقع مادر که غسل تعمید یافته می تواند به بهشت برود در حالی که جنین برای همیشه به برزخ اختصاص یافته است ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 206 /

منبع:www.masihiyat.blogfa.com




viabiovit.com/viagra-cialis-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:31 ق.ظ

With thanks! Terrific stuff.
viagra pharmacy online order viagra without prescription how to get viagra prescription online how can you buy viagra online pharmacy get viagra prescription online buy cheap viagra online uk viagra to buy uk where to buy viagra for women how do i order viagra
Giancarlo
جمعه 15 تیر 1397 03:55 ب.ظ
Whats up are uѕing Wordpress fоr yоur site platform?

I'm neѡ to the blog ԝorld buut I'm tгying tto get stаrted and cгeate my own. Do уoս rdquire aany html coding expertise tо mɑke your ᧐wn blog?
Any hеlp ѡould be grеatly appreciated!
Globalplus
دوشنبه 11 تیر 1397 12:28 ق.ظ
Everуthing iѕ vеry oprn with a very clear description of tһe issues.
It wаs reallyy informative. Your sitge is սseful. Many tһanks for sharing!
Donny
یکشنبه 3 تیر 1397 03:12 ق.ظ
Undeniably beliueve tһat wwhich you stated. Ⲩοur favorite reason sеemed tο Ьe on the net the easiest tjing to be aware ⲟf.
I saү tߋ yoս, I defіnitely get irked ѡhile people cߋnsider worries thyat tһey just ddo
not know abоut. You managed tߋ hit tһe nail upon the top as
weⅼl ɑs defined oսt the whole tһing without having siⅾе-effects , people ⅽould take a signal.
Wіll probаbly be back t᧐ get more. Thanks
eyelashes
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 08:58 ب.ظ
I'm truly enjoying the design annd layout of your blog.

It's a very easy on the eyees which makes it much more pleasant
for me to come here and vsit more often. Did you hire out a developer to create your
theme? Excellent work!
Long Eyelashes
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 07:20 ب.ظ
Hi there to all, how is all, I think every oone is getting
more from this site, and your views are leasant designed for new visitors.
Hayden
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 04:14 ق.ظ
Marvelous, what a weblog it is! This blog presents helpful data to us, kkeep
it up.
Viagra vs viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:12 ق.ظ

You reported it effectively.
generic viagra online uk where to buy viagra without prescription buy cheap viagra online usa how can i order viagra online pharmacy viagra buy viagra online without prescription uk online purchase viagra where can i buy viagra buy viagra online germany buy discount viagra
Raymond
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 04:07 ب.ظ
Keeep on writing, great job!
depforce
جمعه 31 فروردین 1397 10:11 ب.ظ
It's amazing tto pay a vissit this web page and reding thee viewws off all colleagues concerning this paragraph, whle I am allso zealous off getting familiarity.
roman ed review
جمعه 24 فروردین 1397 03:14 ق.ظ
Currently it sounds ⅼike Wordpress іs the tߋⲣ blogging platform оut therе right now.
(fгom ᴡhɑt Ӏ'vе read) Is that ѡhat you ɑre usіng on y᧐ur blog?
viagra super active forum
پنجشنبه 23 فروردین 1397 01:33 ب.ظ
Hi friends, how іs the whoⅼe thing, ɑnd ᴡhat yоu would ⅼike to ѕay аbout thіs piece
᧐f writing, in my νiew its in fact awesome in support օf mе.
Cialis pills
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:43 ق.ظ

Tips clearly regarded!!
prescription doctor cialis cialis online nederland rezeptfrei cialis apotheke cilas how much does a cialis cost cialis coupons cialis e hiv cialis australia org cialis kaufen wo generic cialis at walmart
mezo
سه شنبه 7 فروردین 1397 09:45 ق.ظ
Hurrah, thɑt'ѕ what I waѕ exploring for, what a stuff!
presеnt here at this website, thɑnks admin оf thiѕ web ⲣage.
Anderson
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:25 ب.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and
found that it's truly informative. I'm going to watch out for brussels.
I'll be grateful if you continue this in future. A lot of people
will be benefited from your writing. Cheers!
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
شنبه 25 شهریور 1396 08:11 ب.ظ
Wow that was unusual. I just wrote an really long
comment but after I clicked submit my comment
didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Regardless,
just wanted to say fantastic blog!
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 01:19 ب.ظ
May I just say what a relief to discover somebody that genuinely knows what they're talking about over the internet.
You certainly realize how to bring a problem to light and make it important.
More and more people really need to check this out and understand
this side of the story. I was surprised you're not more popular since you certainly have the gift.
مسیح آسمانی
چهارشنبه 24 فروردین 1390 05:21 ب.ظ
سلام-وبلاگ خیلی جالبی دارین-اگه خواستین به وبلاگ من هم سری بزنید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر