تبلیغات
مسیح آسمانی - زن در کلام بزرگان مسیحییت.
مسیح آسمانی
چهارشنبه 24 فروردین 1390

زن در کلام بزرگان مسیحییت.

چهارشنبه 24 فروردین 1390

نوع مطلب :
نویسنده :مسیح آسمانی


زن در تلمود ( تورات شفاهی ) و در دیدگاه یهودیان بنا به گزارش ویل دورانت مورخ شهیر و نامدار ؛ تلمود چنان از مرد جانبداری می‌كرد كه گویی ربنها از قدرت زن واقعاً بیم داشتند . این جماعت، مانند علمای قدیم مسیحیت !!!! زن را به خاطر كنجكاوی زیركانه ی حوا ، مسئول خاموش كردن « روح عالم » می‌شمردند .

زن در تلمود ( تورات شفاهی ) و در دیدگاه یهودیان بنا به گزارش ویل دورانت مورخ شهیر و نامدار ؛ تلمود چنان از مرد جانبداری می‌كرد كه گویی ربنها از قدرت زن واقعاً بیم داشتند . این جماعت، مانند علمای قدیم مسیحیت !!!! زن را به خاطر كنجكاوی زیركانه ی حوا ، مسئول خاموش كردن « روح عالم » می‌شمردند .
او را « سبكسر » می‌خواندند ..... به تفصیل تمام ، از پرگویی زن اظهار تأسف می‌كردند .
به گفته ی یكی از ربنها ، جایی كه پای قانون در میان بود : « یكصد نفر زن فقط با یك نفر شاهد مرد برابر بودند »
حقوق مالكیت زنان یهودی در دوره ی تلمودی به همان اندازه محدود بود كه حقوق زنان انگلیسی در قرن هجدهم !!!! عواید و درآمد هرگونه داراییشان به شوهرانشان تعلق داشت !! ( تاریخ تمدن ویل دورانت ، ج 4 ص 426 )
ربی الیعازر که به صلابت در دیدگاه معروف بوده است به یک زن دانشمند گفت :« زن از هیچ حکمتی جز ریستن نخ برخوردار نیست » ( سیری در تلمود / ادین اشتاین سالتز / ص 206 ) مردان یهودی در دعای صبحگاهی خود می گویند : متبارک باد پروردگار خداوندگار ما و خداوندگار تمام عالمیان که مرا زن نیافریده
در حالی که همسران آنها تن به رضا داده زمزمه می کنند : متبارک باد خداوندگاری که مرا مطابق میل خود آفرید ( جنس دوم ج 1 ص 27 و تاریخ تمدن ج 4 ص 486 و سیری در تلمود ، ص 206 )

زن در کلام بزرگان مسیحیت :

زن دری که از آن دیو بیرون می آید !
ترتولیانوس با خشن ترین عبارت زن را مخاطب می‌ساخت و او را « دری كه دیو از آن به درون می‌آید » می‌نامید ( تاریخ تمدن ،ج 3 ، ص 717 )
او خطاب به زن می گفت : تو دروازه ی شیطانی ، تو آنکس را که شیطان جرأت نداشت از رو به رو مورد حمله قرار دهد مجاب کردی به سبب تو بوده که پسر خدا ناگریز به مردن شده !! تو باید پیوسته جامه ی سوگ و ژنده به تن داشته باشی ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )
واقعا عجیب است ! مگر زن چه گناهی را مرتکب شده است که مرد از آن مبرا است ؟! براستی اینان چنان دم از گناه زن می زنند که گویی حوا به تنهایی مرتکب این گناه شده است و یا اینکه او آدم را بر این گناه مجبور
کرده است !

مرد فرمانروای زن ! این عین عدالت است !!!
آمبروز قدیس : آدم را حوا به گناه سوق داد نه حوا را آدم شرط عدالت است که زن کسی را که به سوی گناه رهنمون شده به منزله ی فرمانروا بپذیرد ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )

جانوران وحشی و .... !!!!
ژان کریسوستوم قدیس : در میان تمام جانوران وحشی زیان بار تر از زن وجود ندارد ( جنس دوم ، ج1 ، ص 159 )

زن موجود ناقص و مذکری که منحرف شده است !
توماس آکویناس پر آوازه ترین دانشمند مسیحی در قرون وسطیمی گفت : زن موجودی است ناقص عرضی ، جنس مونث در واقع مذكری است كه منحرف شده است ؛ زن محتملا نتیجه نقصی است در قوه تولیدی مرد ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311 و جنس دوم ج 1 ، ص 19 و ص 159 )
در نتیجه : زن فقط موجودی تصادفی و ناقص و نوعی مرد نقص دار است ( جنس دوم / سیمون دوبووار / ج 1 ، ص 159 ) زنان در عقل و اراده ضعیف ترند ، در همه چیز محتاج مرد هستند

مردان فقط برای تولید نیاز به زن دارند !
از دیگر توصیفات این قدیس برجسته ی کلیسای مسیح در مورد زن : « زن از لحاظ جثه و عقل و اراده، موجودی است ضعیفتر ؛ زن در همه چیز به مرد احتیاج دارد، لكن مرد فقط برای تولید نیازمند زن است . زن باید مرد را مولای طبیعی خود بداند ، باید راهنمایی او را بپذیرد، و انضباط و مواخذه‌های وی را گردن نهد و
از این طریق است كه زن به مقصد اصلی و به سعادت خویش نایل خواهد آمد ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311 )

زن پایینتر از بردگان !!!
این فیلسوف برجسته و بی نظیر مسیحیت كه معمولا از او به عنوان مظهر مهربانی یاد می شود زن را از بعضی لحاظ پایینتر از غلامان قرار میداد: زن به علت ضعف طبیعت خود، چه عقلی و چه جسمی، تابع
مرد است.... مرد آغاز زن و انجام وی است همان طور كه خداوند بدایت و نهایت تمام موجودات است .... زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و منقاد باشد، و حال آنكه یك نفر برده چنین نیست.... این دانشمند بزرگ حتی در موازنه ی میان پدر و مادر بر این اعتقاد بود که : « كودكان باید پدران را بیش از مادرشان دوست بدارند » ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1111 )
زن ......
البته توصیفات تومای قدیس به اینجا ختم نمی شود ، وی بر این اعتقاد بود که زن با نخستین مقصود طبیعت یعنی کمال جوئی منطبق نیست بلکه با دومین مقصود طبیعت یعنی گندیدگی ، بدشکلی و فرتوتی انطباق دارد ( زنان از دید مردان / بنوات گری ص 57 )
زن ......
آگوستین قدیس که شاید بتوان وی را برجسته ترین عالم مسیحی در تمام اعصار نامید معتقد بود : زن حیوانی است که نه استحکام دارد و نه استواری ، زن از بدی تغذیه می کند و سر آغاز همه ی دعاوی و مخالفتها است و راه و طریق هر گونه فساد اخلاق است ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 28 و ص 168 )

زن = شر ، وسوسه ، مصیبت ، خطر خانگی و ...
ویل دورانت می نویسد : در نظر كشیشان و عالمان الاهی این قرون هنوز زن همان مقامی را داشت كه در نظر یوحنای زرین دهان و پاتریارك قسطنطینه یعنی : شری ضروری ، وسوسهای طبیعی ، مصیبتی مطلوب ، خطری خانگی ،جذبهای مهلك و آسیبی رنگارنگ (تاریخ تمدن ، ج 4 ص 1111 ) از آنچه گذشت به راحتی می توان به همان نتیجه ای رسید که دوبووار نویسنده ی شهیر و نام اشنای فرانسوی به آن اشاره می کند؛ تمام پدران کلیسا پستی و دنائت زن را اعلام می دارند ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )

جایگاه زن در قوانین قرون وسطی
بد نیست نیم نگاهی هم به قوانین کلیسای مسیح در قرون وسطی بیندازیم . این قوانین از آن رو حائز اهمیت است که در این دوره ی زمانی کلیسا به عنوان قانون گذار تلقی می شد و یا لا اقل به عنوان قطب دوم قدرت به شمار می امد
زدن زن :
طبق گزارش ویل دورانت قانون مدنی اروپا بیشتر با زن روی مخالفت نشان داد تا قانون كلیسایی . در هر دو قانون به شوهر اجازه زدن زن داده شد .
اقدام روشنفکرانه !!!
هنگامی كه در قرن سیزدهم « قوانین و رسوم بووه » مرد را مكلف میساخت كه فقط با رعایت موازین انصاف زن خویش را بزند ، در واقع این اقدام روشنفكرانه ای محسوب میشد .
زنان همردیف کنیزها !
واضعین احكام شریعت میگفتند : « از این رو آشكار است كه زنان باید تابع شوهرانشان و تقریبا كنیزكان آنها باشند » ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1112 )
زن برای راهبه شدن نیاز به جهیزیه دارد !!!
هر چند كلیسا مقرر داشته بود كه هنگام ورود زنان به این راهبه خانه‌ها چیزی از ایشان گرفته نشود، مگر آنكه تازه واردان به طیب خاطر چیزی پیشكش كنند ، ورود زنان به فرقه بندیكتیان معمولا مستلزم داشتن جهیزیه ای بود ! ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1083 )
زن زناکار .... !!!
در قانون ساكسون، حداقل مجازات در مورد زنان زناكار بریدن بینی و گوشهای وی بود ، و به شوهر اختیار میداد كه اگر زن خویش را بی وفا دید، او را به قتل برساند ( تاریخ تمدن ویل دورانت ، ج 4 ، ص 110 )
ازدواج خود سرانه ی زن !
در قرون وسطی حق هر گونه آزادی ای از زنان سلب شده بود ، این ظلم تا بدان حد بود که اگر زنی با برده ای ازدواج می کرد از حمایت قانون محروم می شد و خانواده حق کشتن او را داشت ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 161 )

شاید برخی گمان کنند که این شیوه ی نگرش به زنان اختصاص به کلیسای کاتولیک دارد اما هرگز این تصور حقیقت ندارد گذشته از کلمات آبای کلیسا به عنوان شخصیتهای مورد اتفاق میان تمام فرقه های مسیحی ؛ در کلمات متاخرین نیز می توان به رگه هایی از همین نوع دید برخورد .

زنان لگنهای پهن دارند تا .... !!!!
مارتین لوتر به عنوان سرآمد اصلاح طلبان کلیسای مسیحی بر این اعتقاد بود : زنان باید در خانه بمانند ، آفرینش زنان بر این دلالت دارد ، آنها لگنهای پهن دارند تا بر روی آن بنشینند و خانه داری کنند بچه به دنیا بیاورند و بزرگ کنند ( اصلاحات / سارا فلاورز / ص 91 )

زنان فاقد ویژگیهای شهروندی .... و حتی عقل !!
ژان ژاک روسو متفکر نامدار سوئیسی : زنان فاقد ویژگیهای شهروندی اند یعنی خصوصیاتی مانند عقل ، نیرو و خود مختاری طبیعتا مردانه اند (مقدمه ای بر ایدئولوژیهای سیاسی / یان مکنزی و دیگران / ص 358)

زن بودن = بدبختی
کیر کگارد : چه بدبختی ای است زن بودن ( جنس دوم ، ج 2 ، سر آغاز )

اگر چه کلیسا به خاطر فشارهای جوامع ، مجبور به عقب نشینی از مواضع خویش گردید اما با این حال هنوز هم می توان در کلمات جناب پاپ و سایر شخصیتهای برجسته و صاحب نظران کلیسا همان دیدگاه ها را یافت!
به عنوان مثال درهمین قرن بیستم شخص پاپ اعلام داشت :
بین زندگی مادر و حیات فرزند باید نخستین را فدا کرد ، در واقع مادر که غسل تعمید یافته می تواند به بهشت برود در حالی که جنین برای همیشه به برزخ اختصاص یافته است ( جنس دوم ، ج 1 ، ص 206 /

منبع:www.masihiyat.blogfa.com
buy cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 03:14 ب.ظ

You revealed that really well.
costo in farmacia cialis cialis cost cialis tablets fast cialis online cialis generico postepay purchasing cialis on the internet ou trouver cialis sur le net prices for cialis 50mg generic for cialis cialis generico
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:10 ب.ظ

You actually revealed that terrifically!
cialis price in bangalore cialis with 2 days delivery enter site natural cialis calis usa cialis online 40 mg cialis what if i take does cialis cause gout cialis vs viagra cialis great britain we choice cialis pfizer india
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:37 ق.ظ

You explained it terrifically.
we recommend cheapest cialis callus acheter du cialis a geneve cialis pills price each cialis daily dose generic buy cialis online viagra vs cialis vs levitra generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg cost where to buy cialis in ontario
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:36 ق.ظ

Thank you! Awesome stuff.
cialis uk cialis dosage amounts non 5 mg cialis generici 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg effetti collateral rx cialis para comprar compare prices cialis uk buy original cialis overnight cialis tadalafil canadian cialis
buy cialis online cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 09:03 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
no prescription cialis cheap free generic cialis cialis online holland cialis prezzo in linea basso brand cialis nl cialis prezzo di mercato viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg schweiz sublingual cialis online cialis great britain
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 10:12 ق.ظ

Incredible loads of beneficial advice!
precios de cialis generico cialis bula cialis tadalafil generic for cialis i recommend cialis generico 40 mg cialis what if i take cialis prezzo di mercato cialis savings card canadian cialis cialis usa cost
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:26 ب.ظ

With thanks, Great stuff.
cialis billig only best offers 100mg cialis where cheapest cialis generic cialis with dapoxetine cialis 20mg cialis alternative buy cialis sample pack are there generic cialis cialis 200 dollar savings card cialis dosage recommendations
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:42 ق.ظ

Wow a lot of wonderful knowledge!
link for you cialis price achat cialis en itali cialis prezzo di mercato cialis generika in deutschland kaufen comprar cialis navarr fast cialis online prezzo cialis a buon mercato cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis online cheapest the best site cialis tablets
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 09:53 ب.ظ

Many thanks. Numerous content.

cialis taglich buy brand cialis cheap brand cialis nl prices for cialis 50mg cialis australia org cialis dosage recommendations effetti del cialis low cost cialis 20mg buy online cialis 5mg comprar cialis navarr
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:03 ق.ظ

Tips effectively regarded.!
only best offers cialis use import cialis recommended site cialis kanada cialis pas cher paris does cialis cause gout viagra vs cialis vs levitra cheap cialis prix de cialis cialis y deporte callus
buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 10:04 ب.ظ

Amazing loads of wonderful knowledge.
we recommend cheapest cialis enter site very cheap cialis cialis tadalafil cialis patent expiration order cialis from india cialis tablets for sale cialis savings card rx cialis para comprar cialis uk next day acheter du cialis a geneve
buy cialis pills online
شنبه 10 آذر 1397 08:49 ق.ظ

You mentioned that superbly!
cialis free trial cialis uk next day buy cialis online legal best generic drugs cialis cialis 200 dollar savings card precios de cialis generico cialis 30 day sample cialis italia gratis buy cialis online buy generic cialis
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 09:33 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis bula cialis prezzo in linea basso cialis cuantos mg hay cialis pills prescription doctor cialis cialis generico milano safe dosage for cialis cialis from canada does cialis cause gout cialis 5 mg
buy cheap cialis on line
جمعه 9 آذر 1397 09:38 ق.ظ

Truly many of fantastic knowledge.
free generic cialis cialis diario compra estudios de cialis genricos cialis 30 day sample cialis preise schweiz usa cialis online click now buy cialis brand cialis online cialis generic tadalafil buy cialis prezzo in linea basso
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:36 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of tips!

cialis patent expiration cialis taglich generic cialis with dapoxetine cialis 20 mg cut in half generic for cialis cialis venta a domicilio cialis for daily use cialis kaufen wo rx cialis para comprar import cialis
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:05 ق.ظ

Kudos! I enjoy this.
brand cialis nl generic cialis tadalafil cialis 5mg billiger when will generic cialis be available are there generic cialis cialis prezzo in linea basso cialis para que sirve cialis et insomni cialis tablets for sale dose size of cialis
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:26 ب.ظ

Useful advice. Thanks a lot!
acheter du cialis a geneve cialis prezzo al pubblico cialis tablets australia cialis great britain cialis daily dose generic callus cialis 5 mg effetti collateral prix de cialis cialis online holland tadalafil generic
buy cialis usa
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:30 ق.ظ

Superb advice. Regards.
cialis 50 mg soft tab dose size of cialis viagra cialis levitra buy cialis online cheapest warnings for cialis effetti del cialis buying cialis on internet viagra or cialis online cialis prices for cialis 50mg
Cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 03:54 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis canada on line ou acheter du cialis pas cher cialis italia gratis buy cialis ou trouver cialis sur le net click here cialis daily uk cialis professional from usa cialis side effects cialis cost cialis patentablauf in deutschland
viagravonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:56 ق.ظ

You actually expressed it very well.
ou acheter du cialis pas cher sublingual cialis online when will generic cialis be available cialis 50 mg soft tab when can i take another cialis effetti del cialis overnight cialis tadalafil the best choice cialis woman we choice cialis uk cialis super acti
cialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:07 ب.ظ

You actually revealed that very well.
cialis savings card cialis for bph cialis price thailand we recommend cialis info cialis sicuro in linea compare prices cialis uk cialis 10mg prix pharmaci cialis side effects dangers try it no rx cialis cialis farmacias guadalajara
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:16 ب.ظ

Cheers. Plenty of forum posts.

acquisto online cialis click here take cialis cialis 5 mg funziona only best offers 100mg cialis comprar cialis navarr cialis prezzo in linea basso buy cialis online cheapest look here cialis order on line cialis 20 mg cut in half cialis generique
viabiovit.com/viagra-cialis-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:31 ق.ظ

With thanks! Terrific stuff.
viagra pharmacy online order viagra without prescription how to get viagra prescription online how can you buy viagra online pharmacy get viagra prescription online buy cheap viagra online uk viagra to buy uk where to buy viagra for women how do i order viagra
Giancarlo
جمعه 15 تیر 1397 03:55 ب.ظ
Whats up are uѕing Wordpress fоr yоur site platform?

I'm neѡ to the blog ԝorld buut I'm tгying tto get stаrted and cгeate my own. Do уoս rdquire aany html coding expertise tо mɑke your ᧐wn blog?
Any hеlp ѡould be grеatly appreciated!
Globalplus
دوشنبه 11 تیر 1397 12:28 ق.ظ
Everуthing iѕ vеry oprn with a very clear description of tһe issues.
It wаs reallyy informative. Your sitge is սseful. Many tһanks for sharing!
Donny
یکشنبه 3 تیر 1397 03:12 ق.ظ
Undeniably beliueve tһat wwhich you stated. Ⲩοur favorite reason sеemed tο Ьe on the net the easiest tjing to be aware ⲟf.
I saү tߋ yoս, I defіnitely get irked ѡhile people cߋnsider worries thyat tһey just ddo
not know abоut. You managed tߋ hit tһe nail upon the top as
weⅼl ɑs defined oսt the whole tһing without having siⅾе-effects , people ⅽould take a signal.
Wіll probаbly be back t᧐ get more. Thanks
eyelashes
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 08:58 ب.ظ
I'm truly enjoying the design annd layout of your blog.

It's a very easy on the eyees which makes it much more pleasant
for me to come here and vsit more often. Did you hire out a developer to create your
theme? Excellent work!
Long Eyelashes
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 07:20 ب.ظ
Hi there to all, how is all, I think every oone is getting
more from this site, and your views are leasant designed for new visitors.
Hayden
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 04:14 ق.ظ
Marvelous, what a weblog it is! This blog presents helpful data to us, kkeep
it up.
Viagra vs viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:12 ق.ظ

You reported it effectively.
generic viagra online uk where to buy viagra without prescription buy cheap viagra online usa how can i order viagra online pharmacy viagra buy viagra online without prescription uk online purchase viagra where can i buy viagra buy viagra online germany buy discount viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30